pondělí 3. října 2022

Česká jména měsíců, jejich význam a původ

Tento článek jsem našel na webu Ústavu pro jazyk český Akademie věd a myslím že by vás mohl zajímat. Autor textu je Vojtěch Kabrle
V době okolo Nového roku přednášel v pražském rozhlase jeden pan redaktor o kalendáři a o změnách během občanského roku. A mezi jiným vykládal také význam českých jmen dvanácti ročních měsíců. V svém výkladu si však někde nevěděl rady, někde se zmýlil a někde i zcela chybil.

pondělí 29. srpna 2022

Podcast na You Tubu v projektu Tekutá krajina II.

 Cílem podcastu Tekutá Krajina je budovat v posluchači spirituální gramotnost a samostatnost, mapovat duchovní svět dvacátého prvního století, prezentovat ezoterii inteligentním způsobem a užít si při tom trochu legrace. U mikrofonu je Petr Soukup ml. V rámci tohoto projektu jsme s Petrem na jedno sezení natočili dva díly a zde máte druhý díl k dispozici. 

pondělí 22. srpna 2022

Podcast na You Tubu v projektu Tekutá krajina I.

Cílem podcastu Tekutá Krajina je budovat v posluchači spirtuální gramotnost a samostatnost, mapovat duchovní svět dvacátého prvního století, prezentovat ezoterii inteligentním způsobem a užít si při tom trochu legrace. U mikrofonu je Petr Soukup ml. V rámci tohoto projektu jsme s Petrem na jedno sezení natočili dva díly a zde máte první k dispozici. 

čtvrtek 4. srpna 2022

Carl Gustav Jung o astrologii

Sociálními sítěmi koluje dopis, kterým C.G. Jung reagoval na dopis a požadavek jedno z předních védských astrologů své doby Bangalore Venkata Ramana, který se zasloužil o věhlas a respekt védské astrologie v současném světě. Přišlo mi zajímavé Vám ho přinést v českém překladu. 

středa 27. července 2022

Sedmý lunární měsíc

Sedmý lunární měsíc přicházející někdy mezi červencem a srpnem v rámci solárního roku se nazývá měsícem Hladových duchů. Jeho symbolem je lotos a ledňáček a odehrávalo se v něm mnoho zajímavých věcí. Pojďme se na některé z nich podívat.

pondělí 18. července 2022

Sudičky a náš osud

Mnohé evropské kultury mají ve své mytologii tři osoby, které se starají o náš osud. I my všichni nejspíš známe z pohádek tyto tři ženy, často ztvárněné jako stařeny, kterým říkáme sudičky, a které se zjevují u kolébky novorozence, oznamujíc mu jeho osud. Mnohdy nám pohled na ně silně zdeformovala poválečná, ideově zabarvená doba, když nám jejich obraz přinášela v moderních verzích pohádek jako „Plaváček“ či „Jak se budí princezny“. Pojďme se ale na Sudičky podívat společně a připomenout si, jak se na ně dívali naši předkové.

pátek 8. července 2022

Pět kapitol o Spojení Jinu a Jangu

KAPITOLA 1

SEXUÁLNÍ STYK obvykle začíná takto. Uchop její ruce a začni je hladit od zápěstí přes paže až do podpaží, pak vzhůru k ramenům a laskej krk. Laskej okolí krku, potom se posuň dolů k důlku klíční kosti, laskej bradavky a břicho a potom přejdi zase k žebrům. Postupuj až k vulvě, tři klitoris. Nasávej energii k povzbuzení ducha a budeš vidět navždy a budeš žít dlouho jako vesmír.

sobota 2. července 2022

Deset otázek o tao sexu - otázka desátá


KDYŽ SE WANG CCHI objevil u dvora, král Cao se zeptal na Učení takto: „Slyšel jsem, že přijímáš jin, abys nabral aktivní sílu, a sbíráš energii, abys dosáhl vitality a jasné mysli. Co mám dělat, abych si prodloužil život?" 
Wang Cchi odpověděl: „Musíš hledět na slunce a měsíc a sbírat jejich životodárné světlo. Jez jádra borovice a cedru a pij mléko běhající zvěře. Tak zaženeš účinky stárnutí, obnovíš sílu a budeš zářit zdravím. Vyhni se ohni v letních měsících, vař na slunečních zrcadlech. Pak budeš mít důvtipnou a bystrou mysl. A co se týče sexuálního styku, klid přináší sílu. Ať je tvá mysl klidná jako voda, udržuj v ní duchovní vláhu. S myslí, která není ani příliš napjatá, ani příliš uvolněná, zaklep penisem na bránu. Co je nejlepší, zjistíš podle toho, jak na tebe bude žena reagovat svými vzdechy. Sbírej duchovní vláhu, pij nebeský odvar a posílej je do vnitřních orgánů, aby se hluboko uložily. Ráno dýchej zlehka a tvá energie a tělo budou pevné..., životní síla vyrovnaná a trvalá. Dosáhneš klidné mysli, rozkvětu horní i dolní části těla, vnitřní orgány se ti zpevní, pleť budeš mít zářivou. Život potrvá stejně dlouho jako slunce a měsíc a ty se staneš květinou nebes a země."
Král Čao řekl: ,,Dobrá."

SEX, ZDRAVÝ A DLOUHÝ ŽIVOT - THOMAS CLEARY

neděle 26. června 2022

L.Sang - Fakta a mýty Feng Shui no.2

V dnešní době je vědecký přístup k problémům světa hlavním způsobem zkoumání a posuzování reality. Vedou se o něm mnohé debaty jak v odborné tak i laické veřejnosti. Metafyzické aspekty tradičního Feng Shui pak patří z tohoto úhlu pohledu k pověrám staré doby. Rezervovaný nebo i negativní pohled na tradiční metafyziku ve Feng Shui však neleze přičítat jen vědeckému zkoumání reality v dnešní společnosti. Ti kteří se o Feng Shui zajímají, stejně jako i ti kteří ho praktikují musí k této královské metafyzické disciplíně přistupovat se vší vážností a odpovědností, kterou si zaslouží. Jedno staré čínské přísloví říká „vynést řád z chaosu“ Je potřeba neustále hledat podstatu jevů a skutečností a očistit tak Feng Shui od NewAge pověr a nesprávných tezí které z této královské disciplíny dělají spíše pouťovou atrakci.

sobota 25. června 2022

Deset otázek o tao sexu - otázka devátá


WEN C' NAVŠTÍVIL krále Weje ze státu Čchi. Král Wej se ptal na Učení tímto způsobem: „Doslechl jsem se, že jsi zběhlý v Učení. Protože jsem vládce státu, nemám čas si poslechnout všechno. Chci slyšet jen pár slov o základech Učení."
Wen C' odpověděl: „Složil jsem tři sta esejů o Učení. Spánek je nejpřednější.“