pátek 8. března 2019

Hvězda Zlatý Kočár

Denní význam této příznivé Hvězdy je spojen s rodinným životem a to zejména s manželkou. Pokud jsou tedy v aktuální situaci nějaké nepříznivé vztahy v rodině, tato Hvězda přináší příznivý čas k obratu situace. 

Hvězda Létající dýka

Denní význam této Hvězdy signalizuje škodu, problémy, úrazy a zranění způsobená z nedodržením pravidel a zákona, a dokonce až kriminální činností. V určitém směru tato Hvězda může předznamenat i finanční problémy (Bankrot). Je spojena také s dopravní nehodou způsobenou nevhodným chováním.

Hvězda Rudá oblaka

Denní význam této velmi neblahá Hvězdy předznamenává nehody, úrazy a zranění u kterých se objeví krev. Předznamenává také závažné operace, potrat (i samovolný) a jde také o Hvězdu spojenou s úmrtím.

Hvězda Rudá Komnata

Denní povaha této Hvězdy předznamenává situace, které vedou k nevěře, frivolnímu jednání a sexuálním eskapádám.

Obecný význam: Tato Hvězda předznamenává osobu, která je svůdná, sexuálně atraktivní, vyhledávající romantické a vášnivé projevy. Předznamenává také partnersky nestálou osobu.

Hvězda Meč

Denní povaha této Hvězdy předznamenává úrazy, které přicházejí z netrpělivosti, nesoustředění se, z nepozornosti. U slabých denních vládců přináší pozitivní vlivy.

Obecný význam: Tato Hvězda předznamenává mentálně silnou, odvážnou osobu, která postrádá ale trpělivost, a může být prudkého jednání (agrese) a mít složité emocionální prožívání, které pramení z vnitřního napětí. Mluví se o ní jako o rebelovi, protože se bouří autoritám. Upozorňuje také na spory se sourozenci.

Hvězda Prosperity

Denní povaha Hvězdy naznačuje, že tento den má příznivou kvalitu pro ty, pro které je tento den příznivý a pro ty, kteří mají slabého denního vládce. Tomu silnému přináší spíše starosti.

Obecný význam této proměnlivé Hvězdy říká že v obecné rovině osoba narozená pod touto hvězdou má silnou vůli, úspěšný život bez vážnějších problémů, že jde o činorodou osobu.

Hvězda Vřídlo

Jedna z alternativních Hvězd Květu broskvoně, které se přisuzuje příznivý vliv v osudových záležitostech, hlavně pak u sporů a soudních řízeních. Pokud působí v tomto dni slibuje příznivý výsledek.

čtvrtek 7. března 2019

Hvězda Šťastného Šlechtice

Tato Hvězda působí příznivě v oblasti financí u osob, které se narodili v tento den. Má se za to, že odstraňuje finanční starosti, přispívá k dobrému jménu a štěstí jejího nositele. Přispívá k dlouhému věku a vzdělanosti.

Hvězda Inteligence

Toto je příznivá Hvězda, odkazující na literární, potažmo akademické schopnosti, na dobrý intelekt a schopnost studovat. Přináší úspěch na akademické dráze. Pro ženy narozené v tento den tato Hvězda přináší komplikované vztahy.

Hvězda Šlechtice

Hvězda Šlechtice je příznivá Hvězda, která slibuje setkání s lidmi, kteří nám mohou být prospěšní na naší životní cestě. Lidé narozeni v tento den se mohou dočkat pomoci v dospělosti od svého životního partnera.