VEČERNÍ ŠKOLA FENG ŠUEJ

Večerní škola Feng Shui (feng šuej) při Akademii Černé želvy, je plnohodnotným řádným studiem komplexního oboru čínské metafyziky, který v sobě zahrnuje pět okruhů dovedností, nutných pro řádné a profesionální provádění služeb v oblasti životního poradenství s důrazem na čínskou metafyziku. 

Studium je pro potřeby studentů, kteří nechtějí, nebo nemohou navštěvovat klasické celo-víkendové semináře běžného studia, rozděleno na týdenní výukové blok po 3 hodinách, tak aby byl naplněn limit cca 60ti výukových hodin na semestr.

Studium je zaměřeno na oblast 5ti dovedností kterými jsou:

- Studium klasického Feng Shui formy San He a San Yuan, kam patří jak výuka exteriérového, tak interiérového pojetí Feng Shui. Ve výuce se držíme klasických postupů a technik.
- Studium klasické čínské astrologie 4 pilířů BaZi a astrologie Purpurové Hvězdy.
- Studium domácí magie a divinačních technik s důrazem na Knihu proměn. Součástí výuky jsou ale i techniky XiaoLiuRen a práce s dalšími typy orákul.
- Studium základů tradiční čínské medicíny a jejího propojení do systému Feng Shui a BaZi
- Studium symbolizmu lidského těla, jako způsobu čtení a dedukce psychosociálních korespondencí a výstupů. 

Pro rok 2018 je otevřen první turnus v termínu Čtvrtek 18-21 hodin. Místo výuky je legendární Dobrá čajovna na Václavském náměstí. Počet míst v kurzu je omezen na 5 účastníků. Kurz začíná 27. září 2018. 

Cena za výukový semestr je stanovena na 13.500,- kč a je splatná vždy nejméně 30 dní před započetím studia. V ceně studia nejsou zahrnuty žádné výukové materiály, knihy ani fakultativní zájezdy, které jsou v případě zájmu studenta hrazeny nad rámec studia. Cena zahrnuje pouze řádnou odbornou výuku.

Žáci Akademie Černé želvy mají nárok na bezplatný přístup ke knihám umístěným v akademické knihovně a jsou povinni se řídit jejím výpůjčním řádem.

Žáci Akademie Černé želvy mají nárok na 25% slevu ze vstupného na přednášky a semináře, které Akademie pořádá nad rámec školní výuky a pro veřejnost.

V případě dotazů, nebo přihlášení se do semestru mne kontaktujte na emailu CernaZelva@gmail.com nebo na mobilu 704127111.