středa 23. listopadu 2011

5 základních druhů taoismu

Dost často se setkávám s nepochopením toho co je a co není taoismus. My evropané máme o asijské kultuře mnohdy zkreslené romantické představy z různých kung fu filmů, pseudo esoterických článků a pokřiveného pojetí předávaného stylem jedna paní povídala. Jak mimo jsme mnohdy v chápání kultury a  esoteriky orientu nám může ukázat naše zkreslená představa o čínské astrologii a Feng Shui. Rád bych tímto trochu napomohl k chápání toho co je to taoismus.
Rozeznáváme zhruba 5 základních druhů nebo typů taoismu, které se mnohdy překrývají a splývají. Mnohé sekty a společenství ve své praxi uskutečňují jednu dvě mnohdy i tři z těchto cest.


Magický taoismus - Cesta síly
Ze všech taoistických systémů je magický taoismus pravděpodobně nejstarší. Od prehistorických dob se příliš nezměnil a jeho stoupenci provádějí i dnes stejné úkony jako šamani a kouzelníci ze starých dob. K těmto úkonům patří přivolávání deště, zaříkání neštěstí, nabízení ochrany, věštění, léčení, zahánění zlých duchů, jednání jako media a vstupy do světa mrtvých za účelem poskytnutí pomoci duším zemřelých. Magický taoismus je cesta síly. Věří, že ve vesmíru jsou síly přirozené a nadpřirozené, které lze zkrotit a využít. Stoupenci magického taoismu rozeznávají dva druhy síly. První pochází z přírody, zatímco druhá od duchů a božstev. Obvykle jedinec který čerpá sílu z přírody je kouzelník, zatímco ten kdo ji získává od duchů a božstev je černokněžník. V některých kulturách se umění černé a bílé magie vylučuje, ale v magickém taoismu mohou stoupenci praktikovat obojí.


Věštecký taoismus- Způsob vidění
Věštění je způsob vidění struktur změn ve vesmíru. Změna je součástí tao a vidění změn je vidění pohybu tao ve všech věcech. V taoistickém myšlení je věštění nejen předpovídáním budoucnosti a spoléháním se na tyto předpovědi v dalším životě. Spíše se jedná o cestu hodnocení tohoto toku a neměnnosti tao a přímé vnímání vzájemné závislosti všech věcí.


Obřadní taoismus - Cesta zbožnosti

Tím, že uctíváme posvátné síly skrze obřady, obnovujeme a posilujeme své vztahy s božstvy. Ti nám za zbožné projevy, které jim poskytujeme, udělují ochranu, požehnání a zbavují nás utrpení a pohrom.

Taoismus vnitřní alchymie - Cesta proměny
Toto je cesta proměny. Znovuzrozen ve spojení energií jinu a jangu, očištěn stoupající párou a zakalen ohněm pece se vnitřní alchymista vynořuje z kotle opětně spojen s dechem tao, zdrojem života.

Taoismus Jednání a karmy - Cesta správného jednání
Posvátné síly trestají ty kdo konají nedobré skutky a odměňují ty kteří konají dobro. Tato jednoduchá víra tvoří jádro taoismu Jednání a karmy. Ze všech systémů taoismu je tento nejméně esoterický a zabývá se záležitostmi každodenního života. Zabývá se etikou správného chování a jednání bez kterého by vyšší duchovní úrovně byly nedosažitelné.

Žádné komentáře:

Okomentovat