sobota 5. listopadu 2011

Čínský horoskop na listopad 2011

Listopad je podle tradiční čínské astrologie ve znamení Zemského Kance. Pokud vás zajímá co nám tento Kanec přináší, připravil jsme pro vás předpověď pohybu sil a hvězd ovlivňujících náš život. Pojďte nahlédnout pod roušku tajemství. Pojďte se podívat jak se propojuje tradiční Feng Shui s tradiční čínskou astrologií a co nám to přináší.


Listopad, tak jak jej známe v našem kalendáři, nám přináší další měsíc čínské astrologie. Tento měsíc nese označení Ťi-chaj, a my jej překládáme jako Zemského Kance. Někdy může být Chaj (12pozemská větev) přeloženo jako Prase nebo Vepř. Obojí je možné a správné.
Měsíc Ťi-chaj neboli Zemského prasete začíná 7.listopadu a končí 6.prosince. Spolu s ním přichází podle tradičního farmářského kalendáře konec podzimu a začátek zimy,  která trvá přes tři znamení zvěrokruhu, kterými jsou Kanec, Krysa, Buvol. Ochlazení a silný nástup Jinu můžeme v přírodě kolem sebe cítit už teď.

Ťi-chaj je 36 znamením velkého cyklu života skládajícího se ze 60 znaků. Zároveň si musíme připomenout, že Chaj (Kanec) je posledním z 12ti zvířecích znamení čínského horoskopu a uzavírá se tím tedy určitý cyklus. Měsíc, kterému vládne Ťi-chaj je poznamenán určitou resistencí vůči vlivům světa. Jin zimy vstupuje na scénu a s ním přichází určité ochlazení uklidnění a ústup aktivity  který je znát nejen v přírodě.
Znamení Chaj se ve svém původním významu vztahuje ke starší podobě znaku vepře a ve své obraznosti představuje muže a ženu milujícího se pod otevřeným nebem. To znamená početí dítěte pod ochranou nebes. Označuje slibný počátek nového cyklu i konce všeho druhu.
Jin shromažďuje a Jang rozptyluje a proto pro nás nebude vůbec překvapením že v tento čas budou všechny pokusy o hubnutí těžší. Tělo se připravuje na zimu a jeho metabolismus se tomu zažíná přizpůsobovat. Pokud bychom se chtěli sladit s přirozeným rytmem života je pro nás příznivé konzumovat kořenovou zeleninu, která v sobě zakonzervovala teplo letního slunce a nás bude zahřívat. Omezení zelených čajů, které nás ochlazují a to na úkor černých a pchu erů které bychom měli pít ve větší míře.

Znamení Chaj, přináleží Severu a proto je spojeno s energiemi Vody. Zemský regent, který je pro tento měsíc příznakem Kance jej činní trochu neklidný a nervózním, protože mezi Vodou a Zemí vládne napětí a konflikt. Země omezuje Vodu. Staví jí překážky, tvoří břehy a tím ji vlastně omezuje. Můžeme tedy předpokládat, že neblahé vlastnosti spojené s energií Vody budou potlačeny a na povrch by se mohli dostat činorodější stránky Kancovy povahy. Zemské energie jsou spojeny s mírností, bohatstvím a stabilitou. Na Kance mohou tyto proudy působit příznivě, ale jejich přemíra by mu nebyla příznivá proto je příznivé že se nacházíme v podzimním období kde v přírodě vládne energie Kovu která Zemský element oslabí.
Pokud je naší hlavní energií Kov bude nás toto období vyživovat. Pokud je jím Oheň můžeme naopak cítit určité vyčerpání. Pro Dřevo je Zemské doba příznivá protože jí vládne a věci běží více podle jejího plánu než jindy. Pro Vodní energii je toto obdobím omezování a je jen přirozené že nic nejde tak jak bychom chtěli.

Vztah Kance a Zajíce můžeme hodnotit pozitivně, protože Zajíc spolu s Kancem a Ovcí vytvářejí příznivé vztahy mezi sebou. To je, pro pohled na celý tento měsíc, příznivé znamení. Kdo je však tzv. „nepřítelem“ Kance? Je jím jeho protipól, který známe jako znamení Hada. Hadova silná a energická povaha Kanci není příznivá. Můžeme tedy odhadovat, že ti z vás, kteří se narodili pod vlivem Hada, budou mít v tomto měsíci problematičtější život než ostatní. Týká se to převážně těch, co se narodili v roce 1953.

Jak si budou stát ostatní znamení v tomto měsíci:
Krysa je Kancův soused. Z těchto vztahů občas pramení konflikty a proto je tento vztah nazvaný Nositel nemoci. Krysy by si měli dát tento měsíc pozor na své zdraví které je v tuto dobu náchylnější k poškození. Připadají do úvahy i chirurgické zákroky.
Pro Buvola je Kanec tím kdo mu ulehčuje v jeho životní cestě. Pro Buvoly bude nadcházející měsíc požehnáním a to hlavně pro ty které ovládá energie Kovu. Pokud budete mít možnost investovat nebojte se riskovat.
Pro Tygra Bude nadcházející období hektické, ale má pro něj jedno velké pozitivum. Pokud využije tento čas k vyrovnání a napravení zkažených věcí půjde mu osud naproti. Bylo by chybou promarnit tento čas.
Zajíc je Kancův přítel a proto můžete očekávat příznivý měsíc, ve kterém byste mohli zlepšit své vyhlídky do budoucnosti. Měli byste se odhodlat něco podniknout. Tohle není čas na to sedět v koutě.
Pro Draka je období kterému vládne Kanec časem nových věcí. Můžete očekávat, že Vás v tomto období potkají příznivé věci. Události které budou novým slibným začátkem. Vztahy mezi Kancem a Drakem jiskří a jsou plné vzrušení. Mějte oči otevřené.
Pro Hady je Období vlády Kance neblahým časem. Ti dva k sobě nenajdou cestu. I když jisté jiskření a vášeň může mezi těmito znameními vzniknout nebude mít dlouhého trvání. Mějte se na pozoru a buďte opatrní na peníze i vztahy.
Pro Koně je čas listopadu obdobím určitého nebezpečí. Není to neblahý čas, ale je to doba, kde je potřeba mít se na pozoru. Milostné vzplanutí je víc než možné, ale následky možná ponesete sami. Sledujte to co vám život přináší a nepouštějte se za každou cenu do všeho.
Ovce je Kancovou přítelkyní. Pro vás je listopad dobou úspěchu. Jednoznačně pozitivní doba.
Pro Opice je období vlády Kance dobou ve které se jí bude dostávat odměny. Odměny kterou si zaslouží vždy podle hesla JAK SE DO LEA VOLÁ TAK SE Z LESA OZÍVÁ. Pokud věci nepůjdou tak jak si přejete je to pro to že vše má svůj čas a nic nelze uspěchat a váš čas ještě nepřišel. Vydržte protože následující období vám dá šanci.
Fénixové jsou na tom v této době stejně jako Buvolové. V tomto měsíci byste se měli orientovat na aktivitu. Začněte už s tím co tak dlouho připravujete. Udělejte první krok Doba je vám nakloněna.
Psy by měli být v období vlády Kance ostražití. Ostré tesáky Kance by ho mohli poranit. Tento měsíc je pro vás vhodný ke zpomalení. Měli byste se věnovat dokončení toho co máte rozdělané ale nic nového nezačínat. I pro Vás je tento vztah nositelem nemoci takže se mějte na pozoru.

Energie a moc hvězdných bohů Velkého vozu můžeme spatřovat v jejich vlivu do jednotlivých paláců života. Vztahy jsou velmi složité a posuzují se na základě harmonizace numerologické mřížky a převládající energie. Pro nadcházející období Zemského Kance je určující vztah Červené-7 a Bílé-8 Z tohoto vztahu můžeme usuzovat na kvalitu energie čchi v jednotlivých palácích života.

Palác Bohatství
Zrcadlí nejen naše bohatství hmotné ale i to duchovní a duševní. Pro nadcházející období je silně uzavřené a to pro něj není příznivé. Kovové energie jej ovládají velmi silně. Můžeme očekávat hojné příjmy pokud je nám Kov nakloněn, ale jinak je to období, kdy je lepší být opatrný.

Palác Dobrého jména
Zrcadlí hádky, pomluvy, soudní pře a vše co souvisí s dobrým jménem. Pro nadcházející období není pod příznivým vlivem, takže pouštět se do sporů není obecně příznivé. Hrozí vyčerpání, které naznačuje střed energií Země a Dřeva.

Palác Partnerství
Zrcadlí náš aktuální partnerský vztah a pro nadcházející období je neblahým vlivem. Buďte tedy opatrní a dopřejte partnerovy volnost. Hrozí zde totiž něco co bychom mohli naznat udušením z přemíry invence a zájmu. Trochu povolte.

Palác Rodiny
Zrcadlí naši minulost a také rodinu v širším slova smyslu. V tomto období je pod velmi neblahým vlivem zemské Žluté5. Buďte opatrní a diplomatičtí. Vyhýbejte se malicherným sporům a vůči rodičům zachovávejte skoro až obřadní zdvořilost.

Palác Dětí
Zrcadlí náš vztah k potomkům ale také naši budoucnost. Zde je příznivý vliv který nám přináší hvězda Hladového vlka podporovaná důležitým pomocníkem.

Palác Vědění
Důležitý pro studenty a studium. Ukazuje na naše vnitřní pochody. Pro nadcházející období je pod neblahým vlivem, protože Vodní příznivou hvězdu přišla navštívit neblahá Zemská, která její přínos omezuje.

Palác Kariéry
Zde se zrcadlí naše práce a vše co s ní souvisí. Pro nadcházející období je pod proměnlivým vlivem, což znamená že tendence předchozí doby setrvávají. Situace se nebude ani zlepšovat ani zhoršovat.

Palác Přátelství                   
Nám odhaluje vlivy které k nám přicházejí z vnějšku. Pro nadcházející období tedy můžeme očekávat pomocnou ruku zvenčí. Dva strážci stojí na stráži jako pomocníci v době nouze. Nebojte se obrátit na pomoc zvenčí. Bude to pro vás příznivé. 

Žádné komentáře:

Okomentovat