pondělí 14. listopadu 2011

Jak se nám povede v 46 týdnu

Započal další týden a já vám přináším předpověď na nadcházející dny. Je zajímavé sledovat jak se energie dní přeměňují jeden v druhý a jak denní strážci korespondují se vztahy jednotlivých znamení. Pojďte se podívat na to co nám nadcházející dny chystají.

14 Lis / Gui You / Vodní  Fénixe
Den Vodního Fénixe je prvním dnem tohoto týdne a s ním přichází asi jeden z nejpříznivějších dní tohoto měsíce. Fénix přináší v tomto týdnu a měsíci nové obzory a rozměry. Je vhodné tento den s něčím začít. Hvězda Zelená-4 vnáší neshody  do paláců partnerství a přátel, takže buďte tedy opatrní, ale nestůjte při zdi. Energie Vody je spojena s výživou a podporuje nápaditost, kreativitu. Tento den je označen velmistrem Dongem jako příznivý den. Stojí za to se něčeho odvážit.
Příznivé a nepříznivé činnosti:
 • Bohoslužby, zásnuby, uzavření manželství, oslavy, obchodování, podpisy dohod a smluv, zateplení domu, stěhování, nové zaměstnání, otevření nového obchodu, převzetí nové funkce, začátek studia, vyhledání lékařské péče, opravy a renovace, zahájení výstavby, instalace strojů a zařízení.
 • Kopání hrobu, pohřbívání, lov a rybolov, kácení stromů a pořez dřeva.

15 Lis / Jia Xu / Dřevěný Pes
Den Dřevěného Psa by mohl být problematickým dnem přesto že kvalita čchi by dnes měla být dobrá. Pes vůči Kanci nestojí v příznivé pozici a proto se tento den snažte být opatrní a věnujte se pouze nezbytným aktivitám. Neblahé vlivy se nachází v oblasti Partnerství a Dětí. Snažte se tento den posílit svou pozici tím že dokončíte to co máte rozdělané. Odevzdat věci před termínem je + pro vás. Není doporučené  tento den cokoliv nového začínat a otevírat.
 Příznivé a nepříznivé činnosti:
 • Budování obraných pozic, dokončení rozpracovaných věcí, ukončení / dokončení / uzavření. 
 • Všechny důležité aktivity.

16 Lis / Yi Hai / Dřevěný Kanec
Den Dřevěného Kance bude obecně příznivý den a kvalita čchi bude tento den dobrá. Kanec je mírné znamení konce ukrývající v sobě začátek nového cyklu. Toto znamení stojí na konci a přesto na začátku všeho. Dnešní den je vhodným k založení všeho nového. Plánování a rozhodování aktivit souzní s energií Dřeva a to je příznivé. Buďte činorodí protože to přinese úspěch.
Příznivé a nepříznivé činnosti:
 • Zasnoubení se, Zahájení podnikání, Podepsání dohod a smluv, učinit oznámení nebo ohlášení, Zahájení kampaně, Cestování, Chopit se úřadu nebo nového místa, navštěvování, Zahájení výstavby, Opravy a renovace
 • Uzavřít manželství, odeslání zboží / výplaty, provádět demolice, dělat pohřeb

17 Lis / Bing Zi / Ohnivá Krysa
Den Ohnivé Krysy bude problematickým dnem i přes dobrou denní kvalitu životadárné energie čchi. Vztah Krysy a Kance je však zatížen problematickým vztahem. Oheň přináší cílevědomost a silné energie dne, které ale povedou spíš k odloučení a odstranění než k harmonizaci výsledku. Věnujte se věcem vnitřním než vnějším.
Příznivé a nepříznivé činnosti:
 • Obřady, úklid, opravování, demolice, vyhledat lékařské ošetření
 • Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, příjem hospodářských zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

18 Lis / Ding Chou / Ohnivý Buvol
Den Ohnivého Buvola bude příznivým dnem ve kterém by se mělo projevit hojnost požehnání. Buvol je přítelem Kance a my můžeme očekávat pozitivní odezvu na naše působení. Energie Země vyčerpává Oheň tohoto dne a tím mu lehce ubírá na síle. Buďte tedy pozitivní a nesnažte se urvat zisk za každou cenu. Buďte milosrdní a štědří.
Příznivé a nepříznivé činnosti:
 • Obřady, zasnoubení, uzavření manželství, zahájení podnikání, podepisování dohod a smluv, cestování, stěhování, otevření obchodu, opravy a renovace, zateplení domu, instalace různých zařízení,
 • Demolice, pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

19 Lis / Wu Yin / Zemský Tygr
Den Zemského Tygra vypadá jako problematický den. Tváří se jako přítel, ale ukrývá se v něm stagnace která je základem úpadku. Zemský charakter  vládců dne(Tygr) i měsíce(Kanec) je znamením příznivým ale přemíra této energie posílené hvězdou Bílá-8 nepřinášejí bohatství ale znamení úpadku. Buďte tedy opatrní. A věnujte se pozorně tomu co k vám přichází.  Sledujte čím se živíte a to nejen fakticky ale také obrazně. I duše potřebuje nějakou potravu.
Příznivé a nepříznivé činnosti:
 • Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
 • Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

20 Lis / Ji Mao / Zemský Králík
Den Zemského Králíka je podobným dnem jako předešlý den Zemského Tygra s tím, že energie tohoto dne jsou Jinové a to více nahrává uzemnění. Je možné, že stagnaci a propad pocítíme až dnes, a je možné, že dnešní den bude spojený s nějakou ztrátou způsobenou krádeží a tak  bychom každopádně měli být připraveni na případné problémy. Dnes se věnujte hlavně Dětem a Přátelům. To má dnes význam. Negativum tohoto měsíce by mohlo doporučení velmistra Donga, který tento den označuje jako obecně příznivý.
Příznivé a nepříznivé činnosti:
 • Uctívání, uzavření manželství, plánování, strategická rozhodnutí, obchodní aktivity, pořízení si zvířat, začátek práce, otevření obchodu, zateplování domů
 • Setkání se státní správou, podávat žádosti, spory a soudy, cestování, stěhování, převzetí nové funkce, vyhledání lékařské péče, pohřbívání.

Žádné komentáře:

Okomentovat