úterý 7. února 2012

15 den 1 lun.měsíce a festival lampionů

Začátek  každého lunárního roku je v Číně čas květinových festivalů a různých oslav. V Předvečer Nového roku je obvyklé že rodina společně navštěvuje místní  květinové festivaly a kupuje sezónní  květiny na ceremoniál uvítaní Nového Roku. V den Nového Roku se příbuzní navštěvují a přinášejí si  novoroční přání a dárky. Tyto zvyky jsou rozšířené jak soukromé tak v podnikatelské sféře. Dost často pořádají  obchodníci a společnosti skupinové návštěvy mezi sebou a svými členy.  

Lunární Nový rok je časem, kdy se lidé střetávají v rodinách a také v rámci své komunity aby posílili a obnovili své přátelství. Patnáctého dne prvního měsíce každého roku visí často v domovech a kancelářích lampiony. O lampionech se říká, že přinášejí štěstí a prosperitu pro rodinu v novém roce. Tento zvyk se stává pro rodinu ještě důležitějším, pokud se v předchozím roce stala v rodině šťastná událost jako například narození dítěte. V takovém případě je v domě zavěšen lampion a je uspořádána hostina pro příbuzné a přátele.
Lunární festival lampionů připadá na den, který označuje začátek Prvního období. Podle taoistické tradice je rok rozdělen na tři období.  První období začíná patnáctého dne prvního měsíce. Druhé období začíná patnáctého dne sedmého měsíce. Třetí období začíná patnáctého dne desátého měsíce.   Prvnímu období vládne Pán Nebes a jeho narození připadá na patnáctý den prvního měsíce. Druhému období vládne Pán Zemně a třetímu období vládne Pán Vod. V taoistickém náboženství  se říká, že Pán Nebes zaručuje prosperitu, Pán Zemně odpouští zlé činy a Pán Vod nás ochraňuje před trápením a neštěstím. Z tohoto důvodu, spojují lidé oslavu Nového roku s oslavou narození Pána Nebes a prosí o zaručení štěstí a prosperity. Jako součást oslav jsou pořádány i slavnosti Pánaprvního období, kdy se vlády ujímají nebeští duchové.
Počátky festivalu lampionů jsou datovány až do dynastie Han (1 století př. n. l.). Má se za to, že festival je odvozen od slavnosti ve které vládci Han slavili Boha jménem Prastarý. V historických záznamech, Sima Qian popisuje slavnost, při které se vládce Han upřeně díval na oblohu od západu slunce až do východu slunce. Protože se tato slavnost konala v noci, bylo zapáleno mnoho luceren aby osvětlovali slavnostní prostor. Lidé se začali shromažďovat, aby viděli tu nádhernou podívanou a postupně se tato slavnost stala událostí pro lid i šlechtu.
Zajímavá legenda se váže k festivalu lampionů za vlády dynastii Tang (8 století př. n.l). Císař a císařovna zapálili lucerny při příležitosti oslav Nového roku. Od tohoto času se Festival Lucerny, stal tradicí a v mnoha městech se konaly trhy určené k vystavování a prodeji lampionů. Legenda říká že v jednom roce byly lucerny ve městě Guang Lin neobvykle nádherné. V době oslav se císař obrátil na svého hlavního proutkaře, taoistického mistra Yi a řekl mu: Víš kde jsou letos vystavení nejkrásnější lampiony? Taoistický mistr odpověděl : Pane, je to ve městě Guang Lin, tam můžeme najít, nejkrásnější lampiony. Císař odpověděl: Může nás tam tvoje kouzlo přenést, abychom se mohli na ně podívat ? Taoistický mistr řekl: Samozřejmě a když to dořekl, v hlavní hale paláce se objevil most. Taoistický mistr vyšel na most a pokynul císaři a císařovně aby ho následovali. Císařovi tělesní strážci a dvorní hudebníci ho také následovali. Když všichni stáli na mostě, celá konstrukce vzlétla. Po krátké chvíli bylo možno spatřit světlo luceren v Guang Lin. Císař mohl vidět řady a řady lampionů lemujících ulice a taktéž davy lidí nakupujících v stáncích na tržišti. Most sestoupil a vznášel se nad lidmi. Davy vzhlédli vzhůru a prohlásili, že nesmrtelní navštívili pozemské sféry. Viděli postavy, vznášející se a zářící mnoha barvami, na oblaku a slyšeli hudbu z nebes. Městští úředníci byli upozorněni a mnozí se přišli poklonit „nesmrtelním“ a „bohům“. Císař byl potěšen. Další den, císař dostal správu od starosty Guang Lin, podrobně popisující „návštěvu nesmrtelných“ a konstatoval, že celé město se cítilo být požehnáno touto událostí.
Během festivalu lampionů, se mnoho lidí schází aby snědli polívku a okrouhlé knedlíky. „Kruh“ symbolizuje harmonii, mír a dobrou vůli. Zejména ve městě Xiamen, nejsou lucerny vystavovány jenom na trzích ale visí taky před domy. Říká se, že Pán Nebes navštěvuje pozemské sféry v den, který označuje začátek Prvního období. Pán Nebes se zjevuje jako dítě. Rád si s dětmi hraje. Proto v průběhu festivalové noci, mnoho dětí nosí ulicemi jasně barevné lampiony, aby přilákali pozornost Pána Nebes. Tímto způsobem se děti snaží získat boží požehnání.

Žádné komentáře:

Okomentovat