úterý 7. února 2012

Výlet s FENG SHUI na Boreč (Lovosice)


Kdy: 12.02.2012
Kde: Sraz na hlavním nádraží v Praze v 8,30. Odjez vlakem do LOVOSIC v 8,50 hod. 


Kam:
Masiv Borče je morfologicky dokonalou kupou, vypreparovaným lakolitem, budovaným sodalitickým trachytem, který je protkán složitým puklinovým labyrintem. Byl zařazen do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Jedná se o lesnatou znělcovou vyvýšeninu, na které se n
achází Národní přírodní památka Boreč se stejnojmennou naučnou stezkou. Chráněné území zaujímá plochu 18,7 ha a je chráněno již od roku 1951. Jedná se o jeden z nejpozoruhodnějších vrchů v CHKO České středohoří se zcela unikátním výskytem zvláštního geologického jevu tzv. mikroexhalací a ventarol.

Bližší informace o lokalitě zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bore%C4%8D_(%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD)

Žádné komentáře:

Okomentovat