neděle 11. března 2012

Metody určování šťastných dní

Lidé od pradávna hledali způsob jak se vřadit do tepu universa. Jak s ním splynout, pochopit jej a přirozeně následovat. Porozumět tomu načasování, které vnímají zvířata když se rozhodnou migrovat, pářit se, nebo se uložit k zimnímu spánku. Už první záznamy na tzv. dračích kostech, které sloužili jako orákulum vládcům dynastie Sia jasně dokládají otázky po příznivosti nebo nepříznivosti osudu v otázkách lovu, setby, sklizně či jiného jednání vládce. Umět najít, poznat a použít příznivý den pro naše činnosti je důležité a přesto jsme tento rozměr našich dní už skoro zcela ztratili.
I v našich zeměpisných podmínkách, jsme příznivé a nepříznivé období nějakým způsobem sledovali. Vzpomeňme si na známí Pečírkůn národní kalendář z třicátých let 20.století nebo třeba dny svatých křesťanského kalendáře, neděle jako příznivý den pro narození dítěte (nedělňátka), nebo třeba nepříznivé květnové období pro svatební obřady či pranostiky. I tzv. západní astrologie se snaží podle svých pravidel určovat kvalitu a charakter jednotlivých dnů. Nakonec judaistický šábes jako den klidu a nicnedělání je údajně odvozen ze spojitosti tohoto dne s neblahou planetou Saturn a dalo by se to tedy pokládat také za určitý pohled na příznivé a nepříznivé období.

Oblast dálného východu a speciálně Čína, Japonsko, Korea a i další země jihovýchodní Asie sledují do dnešních dnů příznivé a nepříznivé dny. Tong Shu almanach je každoročně vydáván v několika miliónech kusů a před příchodem nového roku si jej pořizují mnohé domácnosti, aby věděli jaké dny jsou příznivé a nepříznivé pro práci, svatbu nebo cestování. Metod na určování příznivých a nepříznivých dnů existuje v orientální metafyzice několik a my si představíme ty nejznámější, které ale i přes svou obecnou rozšířenost jsou mezi českými praktiky Feng Shui či čínské astrologie skoro neznámé což je velká chyba, protože bez řádného načasování je vše jakoby polovičaté.

Ve svých obecných předpovědích příznivých a nepříznivých dnů používám kombinaci několika z těchto druhů určování šťastných dní tak, aby daná předpověď byla co nejobjektivnější. Pokud budete chtít do tajů určování příznivých a nepříznivých dnů nahlédnout více sledujte přednášky a výukové akce kde se o jednotlivých metodách dozvíte víc nebo se obraťte přímo na mne.


12 denních strážců

Už od dob dynastie Han sledují denní strážci tok energie čchi. Tento zajímavý a ojedinělý cyklus vývoje nebeské čchi byl od pradávna používán v almanachu Tong Shu a je nejčastěji používaným systémem na předpovídání příznivých a nepříznivých dní. K jednotlivým dnům jsou přiřazena jména která napovídají o charakteru dne, jako třeba Otevření, Zavření, Ničení, Zahájení atd. S těmito dny se pojí také doporučené činnosti vhodné ten který den vykonávat.


28 hvězdných duchů

Metoda 28 hvězdných duchů je odvozena od pohybu Luny, která pravidelně během svého putování kolem naší planety vychází každý den v jiném sektoru. Během svého putování prochází nebeskými domy jimž vládnou znamení hvězdné oblohy která u nás neznáme. Tyto domy a Lunární přítomnost v nich určují charakter nadcházejícího dne podobně jak to dělají denní strážci. Tento systém je velmi blízký tomu který používá Védská astrologie.


Šťastné dny velmistra Donga

Velmistr Dong je postava srovnatelná svým významem a dosahem v dálné orientu s postavou evropského Nostradama. Jeho způsoby věštby či předpovědi byli už ve své době fenomenální. Tabulka příznivých a nepříznivých dnů velmistra Donga je jedním ze způsobů jak se dá dívat na kvalitu jednotlivých dní.  


Metody Mistra Brina

V českém jazyce zatím vyšli pouze tři knihy, které bychom mohli považovat za ty podobné almanachům Tong Shu. Byli to knihy, které napsal můj mistr pan Boris M. Brin, velký to znalec orientální metafyziky, čínské astrologie a Feng Shui. Jsou to knihy, které pro jednotlivá znamení čínského horoskopu popisují dny vhodné k aktivitě, pasivitě a šťastné dny. Pro tyto výpočty mistr používal systém 81 tetragramů, která dny roku pojednávají tak, že se každý den dělí na dvě části z nichž je patrné, jak se hypotetická konstelace daného dne proměňuje v konstelaci zítřka. Při dělení na dvanáct řad dnů podle znamení pozemských větví mu pro výpočet dále sloužilo Dvanáct Indikátorů štěstí dávných čínských věštců.


Činnosti podle denního vládce

Jedním z možných způsobů jak se dívat na příznivé činnosti jednotlivých dnů je posuzování podle denního vládce. Každému dni vládne nějaké znamení z 12 pozemských větví se kterým se pojí určité druhy činnosti. Podle toho, které ze znamení právě vládne je obecně doporučeno jaký typ činnosti je vhodné vykonávat.  

Spřízněnost Denní Plující Hvězdy

Systém 9  hvězd a jejich fungování je jedním z vlivů který hraje svou určitou roli v učení Feng Shui i v tradiční čínské astrologii. Jsme zvyklí na Plující Hvězdy období, Roční Plující Hvězdy a někteří se vyznají i v tom jak spočítat Měsíční plující hvězdy, ale u Denních Plujících Hvězd je s tím trochu potíž, protože existuje minimálně 5 způsobů výpočtu toho jaká denní hvězda vládne tomu kterému dni. Každý ze způsobů se používá k jiné věci a určit správný klíč není vždy snadné. Pokud ale máme klíč k určení Denní Plující Hvězdy a známe své osobní Ming Kua dovedeme velmi slušným způsobem určovat kvalitu jednotlivých dní s ohledem na nás i období ve kterém se nacházíme. Klíčem k určování je kompatibilita hvězd pomocí metody 9 hvězd.
   

Žádné komentáře:

Okomentovat