čtvrtek 8. března 2012

Život a dílo Starého Mistra


Na úvod bych chtěl jen poznamenat, že s tímto článkem neplánuji aspirovat na odbornou studii o životě a díle Lao-c´, ani se k ní nijak přiblížit.:-) To by bylo jako nosit dříví do lesa. Každý z Vás má možnosti najít sobě vhodné texty v knihách, které vyšly na toto a podobná témata - jako texty z Tao te ťing třeba v překladu paní Krebsové, ze kterého Vám zde cituji jednotlivé kapitoly, nebo třeba encyklopedie Velké postavy východního myšlení vydanou nakladatelstvím Prostor, a nebo třeba z nakladatelství Maxima vzešlé, velmi vědecké dílo Čínská filozofie z pera Oldřicha Krále. Moje snaha je vedena pouze tím připomenout návštěvníkům mého blogu a vlastně i sám sobě tuto legendami opředenou postavu a jemu připisované dílo o 81 kapitolách.

Kdo byl "Starý Mistr", jak zní jméno Lao-c´, je pro nás dnes už více méně nerozluštitelnou záhadou. Narozdíl od Konfucia, u kterého známe přesná data a lokaci narození i smrti, si tímto u našeho oblíbence nejsme vůbec jisti. Budeme tedy vycházet z oficiálních zdrojů, které se svým nejistým postojem také netají.
Lao-c' se tedy narodil asi v 6. století př.n.l., za vlády dynastie Východní Čou v období označovaném jako "Doba Letopisů". Čína byla v té době defacto rozpadlá na malá knížectví a různé nezávislé státy. Byla to doba, po které následovalo "období válčících států", završené sjednocením celé říše pod krátkou vládu dynastie Čchin (zhruba 200 let př.m.l.)

Narodit se měl ve vesnici Ťü-žen (dnes nese jméno Lu-i), ve státě Čchu, což odpovídá zhruba dnešní provincii Che-nan. Jeho rodové jméno bylo Li a jeho čestné jméno posmrtné bylo Tan. Lao Tan zastával úřad hlavního archiváře státu Čou, který byl v té době již v úpadku, avšak jeho dřívější slavné dny, byly vzorem Konfuciova ideálního státu. Konfucius se také údajně se Starým Mistrem v tomto archivu setkal, aby se jej zeptal na na jeho mínění o Řádu věcí.

Co o tomto setkání řekl Mistr Kchung svým žákům? "Vím, že pták umí létat, ryba umí plavat, zvěř umí utíkat, že tedy utíkající do tenat lapíš, plovoucí chytíš do sítí, letící do osidel, avšak u draka se nikdy nedopátrám, kterak si osedlá vítr a mraky a k nebi se vznese. Dnes jsem se setkal se Starým Mistrem a nabyl jsem dojmu, že on je takovým drakem!"
Postupem času rozčarování Starého Mistra ze světa, ve kterém žil, nabylo na síle tak, že se rozhodl odejít do ústraní. Vydal se tedy směr západ a na hranicích, v jednom horském průsmyku jej poznal místní strážce Kuan-jin, který podmínil jeho průchod tím, že zaznamená svoje myšlenky na papír (tedy v té době asi ještě bambusové plátky svázané kůží). Z jakého pohnutí mysli se k tomu Lao-c´uvolil, se můžeme jen dohadovat, ale po nějaké době, a já bych řekl během zimy, kdy se nedalo horskými průsmyky cestovat, sepsal 81 krátkých kapitol o cca 5000 znacích. No, vychází nám to zhruba na jednu kapitolu denně po dobu 3 měsíců. Jestli já nejsem badatel :-) Poté, co předal spisek strážci brány (a roztál sníh), nasedl na svého buvola (někde uvádějí hlavou nazad) a odcestoval pryč. Umřel - neumřel, těžko říct. Podle mnohých dosáhl nesmrtelnosti a spolu s jinými stejně postiženými cestuje k ostrovům nesmrtelných, ochutnává božské broskve nesmrtelnosti a chodí na čaj o páté ke Královně Matce Západu.
Podle jiných odjel do Indie, kde našel pod jedním stromem jistého "zoufalce", kterého se ujal. Z tohoto individua se nevyklubal nikdo jiný, než Siddhárta Gautama - princ indický. Pot,é co se jej ujal, dosáhl Gautama osvícení a stal se Buddhou. Tuhle verzi uvedenou v knize Chua chu ting ( Klasická kniha o civilizování barbarů) však čínští buddhisté považovali a považují jednoznačně za pomlouvačnou již v době jejího prvního vydání. No aby ne... Co? :)
Každopádně se Starý mistr stal natolik legendární postavou, že byl přiřazen do taoistického panteonu a v určitých kruzích obřadného taoismu se o něm mluví s takovou úctou, která se neprokazuje ani Nefritovému císaři. Koneckonců podle některých byl text Tao te ťing božsky zjeven mnoho století před tím než žil historický Lao-c´.

Žádné komentáře:

Okomentovat