neděle 24. června 2012

Budova ČSOB z pohledu vlivů Feng Shui


Při mých procházkách Prahou pozoruji, jak mé město dýchá a roste. Jak se objevují nové budovy a jiné se zase ztrácí. Jaké silnice a stanice vznikají a zanikají. Dnes bych vás rád upozornil na objekt centrály ČSOB a vlivů, který na něj působí z pohledu tradičního Feng Shui.

Na začátku jara mne cesta zavedla na stanici metra Radlická kde jsem po vystoupení stál oproti budově banky ČSOB. Zpočátku mne sama budova nezaujala, protože na věci blízké je potřeba se podívat z dálky a také pro to, že mne nepříjemným způsobem ovlivňoval vnější tok  ostré energie, který jsme nebyl sto ihned identifikovat. Jak říká jedna stará vojenská poučka snad z knihy slavného Sun ć: "Na věci blízké se podívej z dálky. Na věci daleké se podívej z blízka", poodstoupil jsme pár desítek metrů směrem ke křižovatce a otevřel se mi velmi zajímavý pohled na hru energií, kterou to malé údolíčko skýtá.

Sama budova banky je zajímavý architektonický kus se zelení osázenými střechami, který je však pro mne osobně velmi kvalitně usazen do okolní krajiny. Zcela respektuje základní zásady Feng Shui tvarové školy, tedy pevnou oporu za zády(želva), z levé strany vyšší(drak) z pravé strany nižší(tygr) tvary a vpředu volné prostranství (fénix). Budova je krásně usazena v rámci těchto pravidel a tramvajové smyčka která před ní tvoří konečnou je dokonalým spodobněním vodního prvku. Ten budově přináší prosperitu a bohatství, protože je to přesně to rozložení sil, které by budovy měli mít.

Nevím zda architekti měli přirozený cit pro prostor nebo zda měli znalosti či konzultace od nějakého mistra Feng Shui, ale v tomto případě se jim povedlo velmi příznivé usazení domu do okolní krajiny. Z mého pohledu bych měl připomínku snad jen k artefaktu hodin, který se nachází v rámci tramvajové smyčky a vyplňuje hluchý prostor mezi kolejemi. Hodiny, jako symbol plynoucího času není z pohledu FS zcela příznivý, ale vzhledem k tomu že jde o symbol a že fakticky zítky které obsahuje nepřekáží toku čchi není to zásadní problém.

Zajímalo mne zaměření osy samotného objektu, která ji řadí k jednomu z osmi základních domů a má zásadní význam také k vnitřnímu uspořádání a tak jsme vytáhl kompas který sebou neustále nosím a naměřil jsme v úřadujícím směru 265 stupňů, což řadí budovu do západní skupiny k domům tuej a její vchod se tedy ocitá v sektoru, který není příznivý pro vchod. Problém by mohli zmírnit plující hvězdy, ale s ohledem na to, že není možné se po budově volně pohybovat ani mi není znám datum výstavby skončil jsme u této malé rychlé analýzy.
 To co mi bylo nápadné na celé situaci a proč jsme se začal celám areálem zabývat však byla zcela jiná budova, nebo spíše budovy. Jde o komplex obytných budov, který leží na kopci ze severní strany nad budovou banky. Jedná se zde o otřesný případ nerespektování krajiny a lidí kteří v ní žijí. Architekt těchto nemovitosti a developer, který tento projekt stavěl musí být úplná tupá hovada. Jiný výraz pro ně při pohledu na tuto lokalitu nemám. K čemu zde dochází vám může být jasné už z fotografií, které vidíte, ale pojďme si to popsat a trochu rozebrat.

Dračí hřbet, který kryje budovu banky ze severu a poskytuje ji přirozenou ochranu proti nepřízni počasí se stal základnou pro agresivní typ stavby, která do údolí vrhá neblahé vlivy v podobě ostrých energií, které negativně působí na proudění v lokalitě. Co je negativního na této stavbě je právě její agresivní vzhled, který snad připomíná i dračí pařáty a který svými ostrými hranami neblaze působí na proudění čchi ze západu na východ. Tento vliv je do té míry neblahý že působí destruktivně na aktivity které se nacházejí v levé části budovy banky a nebylo by pro mne žádným překvapením kdyby zde docházelo ke ztrátám i fluktuaci zaměstnanců. Z mého pohledu znehodnocuje budovu to té míry, že bych ji svému klientovy nedoporučil ke koupi ani pronájmu. Tento vliv je natolik silný, že zde nepomůže jak se mnozí možná domnívají vymalovat příznivou barvou nebo snad zavěsit do okna křišťál či kaktus pro odehnání negativní energie. Tyto esoterické new age mystifikace jsou natolik slabé a neúčinné že je za nápravné prostředky nelze vůbec považovat v jakémkoliv případě. 

Náprava takto poškozené lokality bude náročná a je to otázka souhry  všech zainteresovaných osob včetně městského architekta. Domnívám se že je to ale v dnešní době zhola nemožné. Vždy je potřeba, když pracujeme s krajinou, abychom ji chápala jako celek a živý organizmus. K tomu zde evidentně ale nedošlo. 

Žádné komentáře:

Okomentovat