sobota 15. září 2012

Osmí lunární měsíc roku Vodního Draka

Osmí lunární měsíc začíná novoluním 16 září 2012 a končí 14. října. K tomuto období se neváže vláda žádného zvířete tak jak jste zvyklí z astrologie 4 pilířů (BaZi). Jedná se o označení občanského kalendáře, kdy jednotlivé měsíce jsou pojmenovány jen číslicí, nikoliv zvířetem jako je tomu u kalendáře Solárního. Protože je Lunární kalendář brán jako občasný kalendář má také množství svátků a my si spolu některé připomeneme.  Nejdříve se ale podíváme na číslici 8, protože i čísla sama o sobě mají mnohdy zajímavý význam.


Pro osmičku, která je jinové povahy, je typické, že ovládá život mužů.
V 8 měsících narostou chlapci mléčné zuby 
V 8 letech mu vypadnou a narostou mu druhé zuby dospělého
V 16 letech se v chlapci probudí pohlavní síla a stává se mužem
V 64 letech ztrácí muž svou plodnost.

Symboly, které představuji budhismu, konfuciánství i taoismu jsou vždy řazeny po osmi. 

Tři čáry představující Nebe, Člověka a Zemi (trigrami) se vyskytují v osmi podobách.

Existuje osm bran (světových stran), skrz něž fouká osm druhů větru, což je pro Feng Shui také podstatnou informací.

A teď se podíváme na některá data, která se vážou k 8 lunárnímu měsíci.

18. září je menší svátek věnovaný Pánu Kuchyně. Pánu Kuchyně obětovali zásadně muži a Luně v osmém měsíci zase pouze ženy. Pán Kuchyně je významné domácí božstvo, které dohlíží na všechny obyvatele rodiny, stráží kamna a plameny aby v domě nehořelo. Vede záznamy o dobrých a zlých skutcích, které se jeho rodina dopouští a ty pravidelně před koncem roku předkládá Nefritovému císaři, vládci nebes, který na základě zpráv Pána Kuchyně trestá nebo odměňuje lidi. Proto se občas staří Číňané uchylovali k úskoku, kdy ústa obrazu domácího bůžka mazali medem, aby o nich mluvil jen a jen dobře. My však víme, že Pán Kuchyně je spravedlivý a neúplatný, a že je důležité se o domácnost dobře starat spíš, než to poslední dny dohánět medem. 

19. září nastává Lunární přizemí. Tento astronomický jev je pozoruhodný pro nás pro to, že vliv Luny je v té době nejslabší. V této době se doporučuje podstoupit chirurgické zákroky protože tekutiny nevystupují na povrch a rány se lépe hojí. Také není příznivé v této době podstupovat detoxikační kůry.


22. září Podzimní rovnodennost - nastává polovina měsíce Zemského Fénixe. Nadchází období podzimní rovnodennosti. O tomto období bude zveřejněn bližší popis tak jako o každém z 24 dvojtýdnů celého roku. 


25. září den císaře Severní hory. Tento císař má podobné povinnosti jako císařové Západní, Jižní a Východní hory. Kromě toho stráží bránu do podsvětí v Cheng-šanu. Jeho barvou je černá a elementem Voda. 


30. září 15 den 8 lunárního měsíce - Svátek středu podzimu nebo také svátek Luny byl v tento měsíc nejdůležitější svátkem a s jeho příchodem o něm napíšu víc.


05. října nastává Lunární odzemí. Tento astronomický jev je pozoruhodný pro nás pro to, že vliv Luny je v té době nejsilnější a platí opak toho co u lunárního odzemí.


07. října Své vlády je ujímá další znamení čínského horoskopu a tím je Kovový Pes a také začíná další z období 24 dvojtýdnů s názvem Chladná rosa.

Žádné komentáře:

Okomentovat