úterý 4. září 2012

Ženská a mužská města - základy Feng Shui

Ve svých počátcích bylo učení Feng Shui středem zájmu vzdělaných mužů, kteří jako rádci císaře pracovali také jako poradci v otázkách vojenské strategie. Tyto informace se k nám dostávají prostřednictvím překladů různých kniha a starých textů. Rád bych vás dnes upozornil na vydání knihy, která se věnuje válečnickému strategickému umění. U nás známí text mistra Suna byl v nedávné době doplněn textem jeho vnuka Sun Pina, ve kterém nacházíme evidentní odkazy na učení Feng Shui a tradiční čínskou astrologii.

Ve spisu "Způsoby boje" od Sun Pina nacházíme kapitoly, které nás přímo odkazují na učení Feng Shui i na astrologii a to třeba v kap.6 Měsíční znamení, kap.19 Rozdíl mezi hostem a hostitelem, kap.21 Pět jmen, pět projevů nebo třeba v kap.27 Mužská a ženská města.


Téma hosta a hostitele je nejčastěji projektováno do vztahu jednotlivých plujících hvězd, které navštěvují jednotlivé paláce mapy života. Údajně je Sun Pinův spis prvním kde bylo téma hosta a hostitele zmíněno. Téma mužských a ženských měst je zajímavou kapitolou, která rozebírá jednotlivé základní mapy života bez toho, že by v té době byl znám úplný koncept plujících hvězd. Koncepce mužských a ženských měst je opřena o teorii vztahu mezi jin a jang aniž by se o ní v celé kapitole autor zmiňoval. Již z názvu kapitoly si uvědomujeme jak hluboká znalost těchto termínů a z nich vycházející vztahů museli váleční stratégové mít.

Kapitola věnující se mužským a ženským městům je krátká a obsahuje základní rozdělení na dva typy měst. Na ty mužské, na které není dobré útočit a na ty ženské, které je možné napadnout. Jednoduše bychom mohli tedy říci, že ta města, která jsou dobře usazená do terénu a jsou dobře opevněna, mají také dobré Feng Shui. Jako příklad si můžeme vzít větu:
„Nachází-li se před městem hluboké údolí a za ním vysoká hora, je to mužské město a nelze na něj zaútočit. Nachází-li se za městem hluboké údolí, avšak žádná vysoká hora ani vpravo ani vlevo od něj, je to prázdné město a lze na něj zaútočit.“

Je potřeba chápat, že termíny mužské a ženské zde nepředstavují muže a ženy, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale definice jednotlivých kvalit tak, jak je známe z teorie o Jin a Jang. Teda například i plné a prázdné. Na první pohled to vypadá jako tvrzení, které nemá s Feng Shui nic společného, ale pokud si vzpomeneme na koncept Hory a Vody tedy čelního a úřadujícího směru, ihned se nám vybaví 16 základních map života s jejich definicemi. V tomto případě se jedná hlavně o diagram wang šan wang šuej a o diagram šang šang sia šuej.

Koncepce Hory a Vody ve Feng Shui má hluboký dosah do našich životů. Bohatství, které představuje Voda a zdraví se vztahy, které je představováno Horou, jsou v určitých souvislostech. Bohatství stejně jako voda, pramení v dobrých vztazích a zdraví, tedy horách. Prostor kde žijeme, může podporovat jedno nebo druhé. Dobré Feng Shui však defakto podporuje obojí. To špatné Feng Shui zas poškozuje obojí.

odkaz na knihu : https://www.databazeknih.cz/knihy/umeni-valky-62258

Žádné komentáře:

Okomentovat