pondělí 8. října 2012

období Kovového Psa - Geng XuZačátek období: 08. říjen 2012
Střed období: 23. října 2012
Konec období 06. listopadu 2012

Období Kovového Psa - Geng Xu

Na psa jako takového panují v Číně rozdílné názory. Asi mnozí z vás znají obrázky z tržnic, kde se prodávají psy na maso. Tento prapodivný stravovací návyk však není typickým chování Číňanů a věřte, že jim náš zvyk jíst koňské maso jim přijde stejně divný. Obecně je pes pokládán za zvíře, které pomáhá zahánět démony a zlé duchy. Je společníkem a průvodcem boha Er-langa, který očišťuje svět od zlých démonů. V severních oblastech Číny se při svátku 5.dne 5.měsíce házeli do vody papírový psy, aby pokousali a zahnali zlé duchy. Také mrtvím se na ochranu před zlými duchy, dávali do hrobů papíroví psy. Víra ve schopnost psů zahánět zlé duchy vedla občas i k takovým excesům, kdy duševně choré pomazávali lidé psími výkaly, aby se tak zahnali démoni, kteří způsobili posedlost lidské duše. Víra o spojení psů se světem mrtvých ukazuje i výklady snů. Pokud Vás ve snu kousne pes, žádají si údajně vaši předkové obětiny.
V jižních a západní Číně mají o psech ještě jiné příběhy. V lidových příbězích je to právě pes, kdo lidem přinesl rýži, nebo proso a národnostní menšina Jao (jihočínská menšina) od něj odvozuje dokonce svůj původ. V starých textech se psům nedávají jména a často se o nich hovoří jen jako o tzv „žlutém psu“. Pokud se již psům jména dávají, nejsou to jména lidská, tak jako občas najdeme u nás. A ještě jedna perlička. Označení „Černý pes“ se užívá pro muže, který běhá za děvčaty.

Pozemská větev Xu, tedy PES, je předposledním znamením zvěrokruhu a je spojena s energií Země. Její původní význam je halapartna (bojová sekyra na tyči) a rána, kterou tato zbraň způsobuje. Označuje tedy boj, ale v tom kladném slova smyslu. Vztahuje se k dobře načasované akci, užitku a v širším smyslu slova k síle a energii dobrého úmyslu. Xu je také posledním obdobím podzimu, po němž již přivítáme zimu. Otevírá dobu, které říkáme hromadění čchi a která je náročná na plíce a tlusté střevo v našem těle. Pro zlepšení zdraví je potřeba po ránu provádět dechová cvičení.

Xu vnáší do horoskopu loajalitu, ostražitost a smysl pro povinnost a řád. Při špatném vlivu se však projevuje jako bezmezná věrnost až fanatičnost, uplatňování vlastních pravidel a lpění na vnějších pravidlech. Xu je spojeno s energií Země a tak je jeho podstatou snaha o stabilitu. Kov je prvkem který přirozeně čerpá svou sílu ze Země a tím ji také oslabuje. Síla Geng Xu (Kovového Psa) je jako síla pitbula. Je to znamení odhodlané k aktivitě a boji. Znamením se kterým má Pes nejméně příznivé vztahy je Drak.


V roce Draka je období Psa bráno jako neblahé právě pro jejich nepřátelské postavení. Je to kolizní doba, kdy se nám bude dařit nejméně, protože se energie roku zašmodrchali a neproudí tak jak mají. Kolize energií je projevuje převážně stagnací, otočením vývoje událostí a selháváním techniky. Kov Psa není tak silný jako Voda, ale je zesílen působením Kovové plující Hvězdy Bílá6. Ta vládne také roku Vodního Draka a tak se v tomto období můžeme dočkat dvou zásadních věcí. Zaprvé je zde nebezpečí poranění kovovými předměty, a to převážně v kolizních dnech Draka(10.10. a 03.11.) Za druhé  12, 21, 30 října budou silné dny bílých šestek. Jedná se o velmi silné a příznivé dny, během nichž bude silnější jejich pozitivní vliv než kolizní postavení zvířat.

Období Kovového Psa nepůsobí na všechna znamení stejně, což je pochopitelné. Příznivé nebo nepříznivé vlivy jsou dány slučitelností nebo rozdílností jednotlivých znamení. Pro jednotlivá znamení tedy období Psa znamená následující hlavní poselství:


TYGR: pro Vás je období vlády Psa příznivou dobou, protože patří k jeho přátelům. Během tohoto období nejspíš budete, ve svých aktivitách, prožívat úspěch. Ale buďte opatrní na kolizní postavení období Psa k ročnímu vládci. Správně si načasujte své aktivity 

ZAJÍC: Toto období pro vás neznamená nejšťastnější období roku, ale pokud jej využijete a budete bdělí v tom, co děláte, nestane se vám neštěstí. Pro vás platí, dvakrát měř a jednou řež.

DRAK: Pro Vás nastává jedno z nejhorších období roku. Buďte opatrní a raději vše podstatné přesuňte na následující období. Pes nemá Draka v lásce.

HAD: Období vlády Psa pro vás bude zajímavou dobou. Pokud máte v pánu nějaké aktivity,  doba je zralá k jejich realizace. Jste připraveni? Pro svobodné jedna důležitá informace. V období vlády Psa máte možnost potkat svou spřízněnou duši.

KŮŇ: Stejně jako Tygr je i Kůň přítelem Psa a proto je tato doba pro něj příležitostí k aktivitě, které nese úspěch. Pro Koně se jedná hlavně o posílení jeho pozic. 

OVCE: toto období je pro vás obdobím ztišení. Je potřeba se zastavit a dorovnat síly. Období Psa je pro vás časem posilování a to tím, že načerpáte sílu tam, kde vám chybí, a přebytečnou energii zklidníte dobrým plánem. 

OPICE: Pro vás bude období vlády Psa přínosem. Tlak, který na vás vykonávali předešlá období, se uvolnil, a vy máte možnost získat. Žádný zisk není zadarmo, ale ztráty nebudou veliké.

FENIX: Pro Vás je Pes nepříjemný soused, který přináší zdravotní problémy. Pokud musíte na operaci, je to pro vás vhodný čas. Pokud nic takového neplánujete, buďte na sebe opatrní, abyste o něco nepřišly.


PES: Pes je pro Psa neutrální vztah, takže pro vás je tento čas časem plánování. Měli byste zvážit, co s tím vším budete, a chcete dělat. Není dobré být aktivní, když nevím k čemu by ta aktivita měla směřovat. Využijte ten čas dobře. Dejte také pozor na kolizní postavení k vládci roku. 

KANEC: Stejně jako pro Fénixe, je i pro Kance, Pes nemilým sousedem. Je tedy potřeba si hlídat zdravotní stránku svého života. Pro Kance je navíc toto období tím, kde se uzavírá jeden cyklus. I pro to byste se měli tomu období věnovat se zvýšeným důrazem.

KRYSA: Pro Krysu je toto období časem uvolnění od tlaku předešlých dní. Pokud se před vámi Otevírají nové možnosti, měli byste je využít. 

Buvol: Pro vás je období vlády Psa, dobou kdy bude sklízet to, co jste zaseli v předešlých obdobích.

Žádné komentáře:

Okomentovat