neděle 11. listopadu 2012

Přehled denních horoskopů pro týden 46


Denní horoskopy na 46 týden obsahují čtyři základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení mohou být v kolizním postavení.
Mahjongová karta je poselstvím dávného orákula, která nám odkrývá tajemství dne prostřednictvím svých symbolů.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.


Pondělí vládne Ohnivý Buvol, který přináší příznivý den ve svých energiích převážně neutrální. Příznivé je dnes obrátit svůj zrak ke kořenům a podstatě problému. V práci si dejte pozor na hádky a nedorozumění, tato oblast není pod příznivým vlivem. Úspěch přinese mírná vytrvalost a pracovitost.
Mahjongová karta dne je TÜ, tedy VSTUP, která symbolizuje dveře. Tím, že je zde naznačen vstup a denní strážce slibuje úspěch, jedná se v symbolech hlavně o odstranění možných překážek.
Denní strážce dnes přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat převážně k výnosu, ať krátkodobému či dlouhodobého. Energie příznivá během celého dne podporuje aktivity, u kterých je příznivý výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájení podnikání, Podpis dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Zateplení domu, Instalace různých zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Úterý vládne Zemský Tygr, který přináší proměnlivý den. Příznivý bude tento den školáky a vzdělávání obecně. Dnes nastává Novoluní a zítra vrcholí přizemí pro toto období. Ten skrytý tlak Luny může vypouštět negativní emoce na povrch a bude tedy důležité, jak se hlavně ke konci dne, dovedete se vším popasovat.
Mahjongová karta dne je Min, tedy ŽÁBA, která symbolizuje léčitelství, ale pokud je pod špatným vlivem varuje před přílišnými ambicemi. Zvažte kontext vaší Žáby, protože denní strážce dnes chce vyrovnávat síly. V otázkách zdraví slibuje dobrý vývoj. 
Denní strážce dnes přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, pokud potřebujete podpořit, když nejsou věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla, pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co jí patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Středě vládne Zemský Zajíc, který slibuje převážně příznivý den. Den bude pro mnoho lidí hodně pracovní ale je potřeba jej využít bezezbytku. Opatrně posuzujte investice. Vyhněte se hádkám a dejte na rady lidí kolem vás.
Mahjongová karta dne je Jü, tedy NEFRIT, která představuje hodnotu a vytrvalost. Nabádá nás k poctivé a vytrvalé práci, což velmi dobře koresponduje s poselstvím denního strážce. Neklesejte na duchu. Vytrvalý a poctivý přístup bude odměněn.
Denní strážce nám dnes doporučuje aktivity s dlouhodobým významem. Nefritový císař dnes dává věci na své místo. Plánování, tvorba strategie i aktivita. Správné pro dnes jsou aktivity a činnosti s dlouhodobým efektem oproti těm, které bychom mohli označit jako akutní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Svatba, Plánování, Strategická rozhodnutí, Obchodní aktivity, Pořízení si zvířat, Začátek práce, Otevření obchodu, Zateplování domu
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Setkání se státní správou, Podávat žádosti, Spory a soudy, Cestování, Stěhování, Převzetí nové funkce, Vyhledání lékařské péče, Pohřbívání.

Čtvrtku vládne Kovový Drak a vy si dejte pozor na Drakovu nevyzpytatelnost. Vyhněte se hádkám, dnes nepřinesou nic dobrého. Dnešní dne přeje síle, rozhodnosti a vůli.
Mahjongová karta dne je Čchün, tedy HOUBA, která představuje vytrvalost ale také výstřednost. Jen si vzpomeňte na Nesmrtelné, jak jsou pro nás výstřední ve svém přístupu k životu i k nám smrtelníkům. Očekávejte, že věci dnes mohou být trochu netradiční, nebo že mohou z netradičních míst přicházet,
Denní strážce dnes podporuje hladký začátek. Říká se, že Nefritový císař spravuje „deset tisíc věcí“ a požehnává je. Tento den je příznivé využít ke správnému startu činností a aktivit. Den, kdy vykročíte pravou nohou je příznivý k zahájení činností. Využijte své příležitosti a pusťte se do práce.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Zásnuby, Svatba, obchodování, podpisy dohod a smluv, převzetí úřadu, otevření kanceláře, lov a rybolov, opravy, výstavby cest, kopání hrobů
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Zateplení domů, stěhování, cestování. 

Pátku vládne Kovový Had, který je symbolem ukryté síly. Kovová hvězda v Kovovém dni přináší nebezpečí krádeží a zranění kovovým nástrojem. Neblahé energie by se mohli objevit u školáků a studentů obecně ale dnes nepodceňujte negativní naladění tohoto dne. Neblahý by tento den mohl být převážně pro ročníky 1995.
Mahjongová karta dne jeTchao, tedy BROSKEV, která symbolizuje ženskou krásu a občas také zamilovanost. Proto že dnes není tato karta dobře podpořena, je pro nás důležité její varování před přílišnou rozmařilostí a utrácení ale také hašteřivostí, nevěrou a žárlivostí.
Denní strážce označuje dnešní den jako obecně neblahý pro většinu činností. Vhodný je tento den snad jen pro činnosti spojené s destrukcí a ničením. Obecně je tento den naplněný nedorozuměním. Dejte pozor, abyste dnes nepřekročili zákon. Nefritový císař určil tento den pro trestání.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Demolice, Ničení, Trestání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Požehnání a zasvěcení náboženských předmětů, Uctívání a Obřady, Zásnuby, Svatba, Podpisy dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Zateplení domů

Sobotě vládne Vodní Kůň, jehož symbolem je změna. Voda je energie silná a její podstatou je péče. Dnes buďte opatrní na peníze, ale jinak to vypadá na příznivý den. 
Mahjongová karta dne je Lung, tedy DRAK, který symbolizuje štěstí a bohatství. Dnešní den ale Drak upozorňuje hlavně na unáhlenost. Drak je znamením nevyzpytatelné a unáhlenost by dnes byla špatný rádce. Proto dnes raději dvakrát měřte, než do něčeho říznete.
Denní strážce nás dnes varuje před nebezpečím. Energie tohoto dne jsou kolísavé a nestálé. Je dobré vyhnout se každé podstatné činnosti, protože dnes jste jako ten, co běží z kopce dolů a jen málo nepozornosti mu stačí k jeho pádu. Snažte se být ve všem naplno, a pokud to jde, vyhněte se všemu riskování se svým životem. V tento den se doporučuje zůstat v klidu a užívat si vína.  V některých starších komentářích se doporučuje duchovní aktivity.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obrany, nastavení polohy lůžka, kácení stromů, lov a rybolov
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Vyhněte se všem důležitým aktivitám

Neděli vládne Vodní Ovce, které přináší příznivý den. Jemnost a slušnost je vlastností Ovce, která k nám dnes přichází s péčí sobě vlastní.
Mahjongová karta dne je Li, tedy KAPR, který symbolizuje klid a dlouhověkost. Pozitivní poselství tohoto symbolu jen umocňuje pozitivní poselství denního strážce.
Denní strážce Úspěch je naplněný pozitivní energií, která je vhodná pro většinu činností. Je to období dozrání věcí. Je potřeba starat se o své věci a nechat prostor ostatním. Velmi příznivé znamení pro většinu aktivit. Je potřeba být aktivní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájit podnikání, Podepsání dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Pořízení zvířete, Výstavba, Kopání hrobu, Pohřební rituály, Vyhledání lékařské péče.   
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Demolice, spory a hádky

Žádné komentáře:

Okomentovat