pondělí 19. listopadu 2012

Přehled denních horoskopů pro týden 47


Denní horoskopy na 46 týden obsahují čtyři základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení mohou být v kolizním postavení.
Mahjongová karta je poselstvím dávného orákula, která nám odkrývá tajemství dne prostřednictvím svých symbolů.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.


Pondělí vládne Dřevěná Opice. Znamení inteligentně bystrého chápání, ale také nenechavého a zvídavého ducha. Příznivý den pro Krysu, Draka, Hada a Opici.
Mahjongová karta dne je obrazem hudby a pohody. Konkrétní poselství karty závisí na otázce a souvislostech. Dnešní den ve vztahu k dennímu strážci slibuje odměnu hlavně Opicím a jejím přátelům.
Denní strážce nám dnes přináší den spojený se sklizní. Je to den, během kterého energie podporují dobré výsledky, odměny a návraty. Nefritový císař vykoná návštěvu ve své pokladnici, protože dnes dorazí jeho poklad.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, obchod, pořízení si zvířete, lov a rybolov, zateplení domů, nastoupení nové funkce
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Cestování, spory, vyhledání lékaře a pohřební rituály

Úterý vládne Dřevěný Fénix a vy možná dnes očekáváte od lidí to nejlepší, i když tomu zrovna nic nenasvědčuje. Pokud se rádi vkládáte do věcí se svými názory a radami držte se dnes zpátky a počkejte si, jak se situace vyvine. Den příznivý hlavně pro Buvola, Draka, Hada a Fénixe.
Mahjongová karta dne mluví o našich nadějích. Ptá se nás, zda jsme zvážili jejích reálnost, a zda máme dost sil a prostředků na jejich naplnění. Dnešní denní kartu doplnila jedna strážní karta, která je symbolem podzimu, zralé krásy, klidu a odpočinku. Naznačuje nám, abychom své naděje a plány prozkoumali i z tohoto pohledu.   
Denní strážce dnes přináší požehnání pro činnosti, které zahrnují otevření dveří. Fakticky i obrazně. Den otevřených dveří je dobrý den pro začátky a zahájení činnosti. Dnes k vám může přijít něco nového a tomu byste měli čelit s otevřeným hledím.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Bohoslužby, Zasnoubení se, Uzavření manželství, Oslavy, Obchodování, Podpisy dohod a smluv, Zateplování domu, Stěhování, Začátek práce, Otevření nového obchodu, Převzetí nové funkce, Začátek studia, Vyhledání lékařské péče, Opravy a renovace, zahájení výstavby, Instalace strojů a zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Kopání hrobu, Pohřbívání, Lov a rybaření, Kácení a pořez dřeva

Středě vládne Ohnivý Pes, který je znamením „Ospalého Psa“. Tohle znamení nechává dosti věcem volný průchod. Nebudete tedy dnes nuceni pracovat pod tlakem, ale to vám může přinést také celou řadu komplikací, jako třeba zpoždění. V práci dnes tedy nečekejte zrovna úspěch a o pomoc se obraťte ke své rodině. Den příznivý hlavně pro Tygra, Králíka, Koně a Psa.
Mahjongová karta dne je obrazem hudby a pohody. Konkrétní poselství karty závisí na otázce a souvislostech. Dnešnímu dni ve vztahu k dennímu strážci a strážné kartě přináší poselství mahjongové karty napomenutí před zahálkou a připomíná, že dobrý zisk přináší jen poctivá práce.
Denní strážce tohoto dne věstí neblahý den. Energie dne stagnují na nejnižší úrovni. Obecně je dobré vyvarovat se všech významných aktivit a příležitostí, které tento den nabízí. Je to ukončení cyklu. Je to neblahý den poznamenaný černým písmem v almanachu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obraných pozic, pohřbívání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Všechny důležité aktivity.

Čtvrtku vládne Ohnivý Kanec, který je odhodlán k činu, ale určitě ne za každou cenu. Vlastní spokojenost je pro něj stejně důležitá jako touha něco podniknout. Dnes si hlavně plánujte to, co byste chtěli dělat. Nebe vám bude podporou, ale v oblasti lidského snažení vládne spíš omezení. To ta kančí líná povaha. Den příznivý hlavně pro Tygra, Králíka, Ovci a Kance.
Mahjongová karta dne je obrazem pomalého a postupného vývoje. Nejste asi spokojeni s tím, jak rychle se věci dějí, ale buďte trpělivý. Vše má svůj čas a věci, které se uspěchají, nemají dlouhého trvání. Proto vám rychlé štěstí také rychle odejde.
Denní strážce tohoto dne říká, že se rodí „deset tisíc věcí“, tedy vše budoucí. Je to den aktivity, ale jejím druhem je plánování. Má se za to, že je to den příznivý k zásnubám, ale nevhodný k svatebním obřadům. Je to den odhadnutí možností, jako když jde rolník na pole, a podívá se, co ho čeká za práci.  Je důležité prožít tento den pozorně, protože nám jeho průběh může napovědět děje dnů následujících.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Žádost o ruku, Zásnuby, Zahájení podnikání, Podepsání dohod a smluv, Udělat oznámení nebo ohlášení, Zahájení kampaně, Cestování, Převzetí úřadu nebo nového místa, Navštěvování, Zahájení výstavby, Opravy a renovace
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Svatební obřad, Odeslání zboží / výplaty, Provádění demolice, Pohřeb

Pátku vládne Zemská Krysa. Znamení mírného blahobytu, které se víc než k duchovním otázkám věnuje praktickým věcem života. Následujte jeho příkladu, protože tento den je pod jeho vládou. Ukliďte si kolem sebe a v sobě abyste mohli do nadcházejícího týdne vykročit s čistým stolem. Den příznivý hlavně pro Krysu, Buvola Draka a Opici.
Mahjongová karta dne je obrazem přítomnosti. Myslete na to, že život v přítomnosti je správným stavem mysli. Minulost už nelze měnit, ta svou podstatu už projevila a budoucnost máte ve svých rukou. Nepromarněte ji.
Denní strážce přináší den specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Sobotě vládne Zemský Buvol. Tradicionalista, který nemá rád změny. Představitel pracovitosti a hrubohmotného štěstí. Znak hojnosti prostřednictvím realitního obchodu nebo zemědělských prací. Vyhněte se hádkám a přím, svou sílu napřete raději produktivním směrem.  Příznivý den hlavně pro Krysu, Buvola, Hada a Fénixe  
Mahjongová karta dne nám slibuje přízeň a bohatství. Dnes je to karta s příznivým poselstvím.
Denní strážce dnes přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat převážně k výnosu, ať krátkodobému či dlouhodobého. Energie příznivá během celého dne podporuje aktivity, u kterých je příznivý výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájení podnikání, Podpis dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Zateplení domu, Instalace různých zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Neděli vládne Kovový Tygr, který je přísným znamením úřední moci. Představuje vnější vliv, který chce zasahovat do našich životů. Hvězdy dnes slibují příznivý den vhodný k aktivnímu přístupu. Opatrní buďte, ale při jednání v rámci rodiny. Obecně příznivý den pro Tygra,, Koně, Psa a Kance
Mahjongová karta dne dnes tajemně mlčí. Představuje totiž bílý prázdný list papíru, který čeká, až ho popíšete a tak je dnes hlavně na vás co vám tento den přinese.
Denní strážce dnes přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, pokud potřebujete podpořit, když nejsou věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla, pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co jí patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat