úterý 27. listopadu 2012

Svátky vyslanců Nebeské, Pozemské a Vodní říše

Taoismus, který si jako nejvyšších statků cenil jasného nebe, plodnosti země a čisté vody, vytvořil již za dynastie Tchang a Sung tři svátky vyslanců tří říší.
Vyslanci Nebeské, Pozemské a Vodní říše (San-kuan) jsou činitelé, kteří vykonávají rozsudky Nefritového císaře.  Často bývají označováni jako 3 nebeští úředníci a jsou v hierarchii taoistického nebe považováni za jedny z nejdůležitějších bohů. Jsou přímými syny boha prapočátku veškeré existence, a proto se jim také říká „vládci tří světů“ - nebe, země a vody.

První z úředníků, který je ihned za Nefritovým císařem je „nebeský úředník“ a z celé trojice je tím nejdůležitějším, protože bez jeho požehnání není na zemi dobře. „Zemský úředník“ je pánem nad osudem lidí a dohlíží na jejich chování. Rozlišuje dobro a zlo a sleduje dění na zemi. V den, kdy se slaví počátek jeho vlády, mají duše zemřelých možnost opustit podsvětí a navštívit na chvíli tento svět. Taoističtí mniši celý den a noc zpívají a prosí za odpuštění hříchů pro duše smrtelníků. „Vodní úředník“ chrání živé před nemocemi a stojí při člověku v nouzi.
Když jsou rozdávány odměny, vyslanec Nebeské říše rozděluje blahobyt, vyslanec Pozemské říše promíjí špatné skutky a vyslanec Vodní říše osvobozuje lidstvo od pohrom. Když udílejí tresty, berou se tři vyslanci zpět své dary a ve třech říších (oblohy, země a vody) vytvářejí pohromy.
Kromě vykonávání rozsudků Nefritového císaře jsou Tři vyslanci také páni tří slavností.  Které označují začátek, prostředek a konec roku.

Vyslanec Nebeské říše řídí počátek ročních období (šang-jüan) a jeho slavnost se slaví 15tý den prvního lunárního měsíce.

Vyslanec Pozemské říše řídí střední období roku (čung-jüan) a jeho slavnost připadá na 15tý den sedmého lunárního měsíce.

Vyslanec Vodní říše je zodpovědný za konec období roku (sia-jüan) a jeho slavnost se slaví 15tý den desátého lunárního měsíce.

Žádné komentáře:

Okomentovat