neděle 2. prosince 2012

Přehled denních horoskopů pro týden 49Denní horoskopy na 49 týden obsahují tyto základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.Pondělí vládne Zemský Pes
Dnes se spolehněte hlavně na sebe a svůj úsudek. V mnohém můžete mít pravdu, a proto buďte nápomocní tam, kde vás o to budou žádat. Pomocí intuice dovedete odhadnout nezdary a překážky a soustředit se tak na lepší vyhlídky. Pozorujte dění kolem sebe protože tím dovedete odhadnout motivy druhých lidí.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Kůň, Pes
Denní strážce pro dnes věstí neblahý den. Energie strážce Zavření stagnují na nejnižší úrovni. Obecně je dobré vyvarovat se všech významných aktivit a příležitostí, které tento den nabízí. Je to ukončení cyklu. Je to neblahý den poznamenaný černým písmem v almanachu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obraných pozic, pohřbívání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Všechny důležité aktivity.

Úterý vládne Zemský Kanec
Dnešek si žádá vaši dobrou náladu. Jen s ní se totiž dovedete dobře přizpůsobit změnám, které by mohli dnes přijít. Pokud máte to štěstí, a budete v pravý čas na správném místě, nenechte si ujít příležitosti, které vám dnešek nabízí.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Ovce, Kance
Denní strážce říká, že se dnes rodí „deset tisíc věcí“, tedy vše budoucí. Je to den aktivity, ale jejím druhem je plánování. Má se za to, že je to den příznivý k zásnubám, ale nevhodný k svatebním obřadům. Je to den odhadnutí možností, jako když jde rolník na pole, a podívá se, co ho čeká za práci.  Je důležité prožít tento den pozorně, protože nám jeho průběh může napovědět děje dnů následujících.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Žádost o ruku, Zásnuby, Zahájení podnikání, Podepsání dohod a smluv, Udělat oznámení nebo ohlášení, Zahájení kampaně, Cestování, Převzetí úřadu nebo nového místa, Navštěvování, Zahájení výstavby, Opravy a renovace
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Svatební obřad, Odeslání zboží / výplaty, Provádění demolice, Pohřeb

Středě vládne Kovová Krysa
Dnes se snažte být vnímavý a realističtí aby Vám emoce nezabarvovali úsudek. Snažte se o upřímnost a pevnou vůli, protože to v dobách krize představuje hodnoty spolehlivých a věrných přátel. Nezapomínejte také na to, že jen ochota nestačí. Také schopnosti jsou zapotřebí. 
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Drak, Opice
Dnešní denní strážce je specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Čtvrtku vládne Kovový Buvol
Dnes je potřeba mít nekonfliktní a příjemné vystupování. Jen to zajistí, že bude lidem v naší přítomnosti dobře. Pokud se ocitnete v nepříjemné situaci, dobře ji analyzujte, protože tím se vyhnete dalším komplikacím. Jednání je lepší než síla a proto posuzujte nastalé problémy s klidnou hlavou. Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Had, Fénix
Denní strážce dnes přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat k výnosu krátkodobému nebo dlouhodobého, což je lepší. Energie příznivá během celého dne podporuje aktivity, u kterých je příznivý výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájení podnikání, Podpis dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Zateplení domu, Instalace různých zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Pátku vládne Vodní Tygr
Dnešní den se vyjadřujte přímo a bez postranních úmyslů. Někteří vaši otevřenost ocení, jiní ji budou asi považovat za netaktní a nevhodné. Pokud jsou ale vaše úmysly čestné a a je-li ve hře něco důležitého, je skoro vaší povinností vyjádřit své názory otevřeně.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Pes, Kanec
Denní strážce dnes přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla, pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co ji patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Sobotě vládne Vodní Zajíc
Dnes přeje den optimistům. S pomocí dobrého přítele, který má dostatek síly a autority k tomu, aby vás dokázal podpořit, zvládnete problémy, které přišli. Nakonec vše možná proměníte i v životní šanci. Nemusí jít nutně o finanční zisk, ale přispěje to k životní jistotě.
Příznivý den pro:  Zajíc, Ovce, Pes, Kanec
Denní strážce nám dnes slouží pro aktivity s dlouhodobým významem. Nefritový císař dává věci na své místo. Plánování, tvorba strategie i aktivita. Podporu, tedy posílení, dostávají všechny činnosti s dlouhodobým efektem oproti těm, které bychom mohli označit jako akutní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Svatba, Plánování, Strategická rozhodnutí, Obchodní aktivity, Pořízení si zvířat, Začátek práce, Otevření obchodu, Zateplování domu
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Setkání se státní správou, Podávat žádosti, Spory a soudy, Cestování, Stěhování, Převzetí nové funkce, Vyhledání lékařské péče, Pohřbívání.

Neděli vládne Dřevný Drak
Dnes nepřipusťte, aby vaše pracovní problémy, narušovali váš rodinný život. Snažte se rozlišovat mezi pracovními a osobními věcmi. Dobrý odhad situace, spolehlivost a výkonost jsou moc dobré vlastnosti zaměstnance, ale pokud budete zanedbávat rodinu, jednou o ni přijdete.
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Opice, Fénix
Denní strážce Zahájení podporuje hladký začátek. Nefritový císař spravuje „deset tisíc věcí“ a požehnává je. Tento den je příznivé využít ke správnému startu činností a aktivit. Den, kdy vykročíte pravou nohou je příznivý k zahájení činností. Využijte své příležitosti a pusťte se do práce.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Zásnuby, Svatba, obchodování, podpisy dohod a smluv, převzetí úřadu, otevření kanceláře, lov a rybolov, opravy, výstavby cest, kopání hrobů
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Zateplení domů, stěhování, cestování.

Žádné komentáře:

Okomentovat