pondělí 11. března 2013

Přehled denních horoskopů na 11 týdenDenní horoskopy na každý týden obsahují tyto základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.


Pondělí vládne Ohnivá Krysa
Dnešní den bude překypovat energií, která vás bude vyzývat k aktivitě, což může mnoho lidí zaskočit a to ne příliš příznivě. Pokud vám chybí sebedůvěra a odhodlání, objeví se u vás díky tlaku netrpělivost, a proto se snažte o tolerantní přístup. Dnešní den přeje více soutěživosti a dravému přístupu nežli diplomacii a taktu.  
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Drak, Opice

Denní strážce nám přináší sklizeň. Je to období, během kterého energie dne podporují dobré výsledky, odměny a návraty. Nefritový císař dnes vykoná návštěvu ve své pokladnici protože dnes dorazí jeho poklad.
PŘÍZNIVÉ a NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Dnes bychom neměli provádět žádné důležité aktivity 

Úterý vládne Ohnivý Buvol - začíná II. lunární měsíc
Dnešní den naplňte soucítěním s potřebnými. Nejde jen o finanční podporu, ta vás naopak může při nevhodném přístupu přivést do obtíží. Pokud ale budete soucitní a štědří, nebude to bez odezvy, a je víc než pravděpodobné, že se neocitnete opuštění a bez pomoci.
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Had, Fénix

Denní strážce přináší požehnání pro činnosti, které zahrnují otevření dveří. Fakticky i obrazně. Den otevřených dveří je dobrý den pro začátky a zahájení činnosti. Dnes k vám může přijít něco nového a tomu byste měli čelit s otevřeným hledím.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Bohoslužby, Zasnoubení se, Uzavření manželství, Oslavy, Obchodování, Podpisy dohod a smluv, Zateplování domu, Stěhování, Začátek práce, Otevření nového obchodu, Převzetí nové funkce, Začátek studia, Vyhledání lékařské péče, Opravy a renovace, zahájení výstavby, Instalace strojů a zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Kopání hrobu, Pohřbívání, Lov a rybaření, Kácení a pořez dřeva


Středě vládne Zemský Tygr
Tento den nechá málokoho klidným. Mnoho našich představ nemusí být naplněno a my znejistíme. Pokud jde vše jak má, je dobré nešetřit chválou. Pokud řešíte obtížné úkoly, které se vám zdají nad vaše síly, a vy se ocitáte v bezvýchodné situaci, nepanikařte. Buďte trpělivý a řešení se k večeru objeví.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Pes, Kanec

Dnešní denní strážce zvěstuje neblahý den. Energie strážce stagnují na nejnižší úrovni. Obecně je dobré vyvarovat se všech významných aktivit a příležitostí, které tento den nabízí. Je to ukončení cyklu. Je to neblahý den poznamenaný černým písmem v almanachu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obraných pozic, pohřbívání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Všechny důležité aktivity.


Čtvrtku vládne Zemský Zajíc
Dnešní den přeje týmové spolupráci. Je naplněn trochou obav a nerozhodnosti, kterou týmová spolupráce vyváží a zlepší. Snažte se dnes držet v davu a příliš nevybočovat. Pokud si však budete jistí tím, co děláte, máte šanci na to uspět i jako sólista. I když dnes s větší námahou.
Příznivý den pro:  Zajíc, Ovce, Pes, Kanec

Dnešní denní strážce je prvním ze strážců. V tento den se rodí „deset tisíc věcí“, tedy vše budoucí. Je to den aktivity, ale jejím druhem je plánování. Má se za to, že je to den příznivý k zásnubám, ale nevhodný k svatebním obřadům. Je to den odhadnutí možností, jako když jde rolník na pole, a podívá se, co ho čeká za práci.  Je důležité prožít tento den pozorně, protože nám jeho průběh může napovědět děje dnů následujících. 
PŘÍZNIVÉ a NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Dnes bychom neměli provádět žádné důležité aktivity 

Pátku vládne Kovový Drak
Dnešní den je naplněný pýchou a sebevědomím. Kov je silný hodnotitel a posuzovatel. Dejte si dnes pozor na svou pýchu a sebestřednost, protože se mohou otočit proti vám. Pokud vás druzí posuzují moc kriticky, vytrvejte. Den má také svůj konec. Pokud jste dnes tím, kdo pohlíží na druhé z patra, buďte si vědom také své nedokonalosti.  
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Opice, Fénix

Dnešní denní strážce je specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Sobotě Vládne Kovový Had
Dnešní den nevypadá od počátku příznivě, ale postupně se vyčasí a jeho závěr bude o poznání lepší. I přes to, že zapojíte inteligenci a originalitu, nebude snadné získat si uznání a budovat si svou kariéru. Přes počáteční obtíže je dobré vytrvat. Cílevědomost a dobré hospodaření se vyplatí.
Příznivý den pro: Buvol, Had, Kůň, Ovce, Opice, Fénix

Denní strážce přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat k výnosu krátkodobému nebo dlouhodobého, což je lepší. Energie příznivá během celého dne podporuje aktivity u kterých je příznivý výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájení podnikání, Podpis dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Zateplení domu, Instalace různých zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti


Neděli vládne Vodní Kůň
Dnešní den buďte opatrní na své peníze a nevydávejte je za zbytečnosti. Není vždy lehké peníze vydělat, a tak si dobře uvědomte jejich hodnotu. Spolu s tím jde v ruku ruce určitá radost, z toho jak se dnešní den odvíjí. Přesto si nenechte mluvit do toho, jak máte věci nastavená. Možnou odpovědí dnes budiž: No a co?
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Ovce, Pes

Denní strážce přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to co ji patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat