pondělí 19. srpna 2013

Denní horoskopy na 34 týden roku 2013

Denní horoskopy na každý týden obsahují tyto základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.
LH je informace o tom jaké v ten který den vládnou Letící Hvězdy: měsíční/denní Hvězda

Pondělí vládne Ohnivý Had – LH 5/1
Pokud jste dnes odhodláni dosáhnout svých cílů, použijte k tomu i neobvyklých metod. Pro vaši neústupnost a houževnatost sice překonáte mnoho překážek, ale znepřátelíte si ty, kteří nesdílejí vaše nadšení, názory a vaší cestu. To co ocení zaměstnavatelé v přístupu k práci, ale nemusí ocenit vaši přátelé v osobní rovině.
Příznivý den pro:  Buvol, Had, Kůň, Ovce, Opice, Fénix
Nepříznivý den pro: Kovového a Vodního Kance
Nepříznivý směr: Východ
Denní strážce nám dnes přináší sklizeň. Je to období, během kterého energie dne podporují dobré výsledky, odměny a návraty. Nefritový císař dnes vykoná návštěvu ve své pokladnici, protože dnes dorazí jeho poklad.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, obchod, pořízení si zvířete, lov a rybolov, zateplení domů, nastoupení nové funkce
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Cestování, spory, vyhledání lékaře a pohřební rituály

Úterý vládne Zemský Kůň – LH 5/9
Přízeň druhých si lze získat dobrosrdečností, citlivým přístupem a porozuměním. Chopte se s nadšením nové příležitosti, pokud se dnes objeví, protože by z ní mohla v budoucnosti být třeba i vaše práce. Jeden nikdy pořádně neví.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Ovce, Pes
Nepříznivý den pro: Vodní a Dřevěnou Krysu
Nepříznivý směr: Sever
Denní strážce dnes přináší požehnání pro činnosti, které zahrnují otevření dveří. Fakticky i obrazně. Den otevřených dveří je dobrý den pro začátky a zahájení činnosti. Dnes k vám může přijít něco nového a tomu byste měli čelit s otevřeným hledím.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Bohoslužby, Zasnoubení se, Uzavření manželství, Oslavy, Obchodování, Podpisy dohod a smluv, Zateplování domu, Stěhování, Začátek práce, Otevření nového obchodu, Převzetí nové funkce, Začátek studia, Vyhledání lékařské péče, Opravy a renovace, zahájení výstavby, Instalace strojů a zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Kopání hrobu, Pohřbívání, Lov a rybaření, Kácení a pořez dřeva

Středě vládne Zemská Ovce – LH 5/8 – 15den 7lunárního měsíce úplněk
Dnešní den je o komunikaci. Upřímná povaha a osobní kouzlo a přirozená inteligence má dnes navrch. Nebojte se vyslovit své mínění, vždy to ale udělejte tak, abyste zbytečně neuráželi druhé.
Příznivý den pro:  Zajíc, Kůň, Ovce, Pes
Nepříznivý den pro: Vodního a Dřevěného Buvola
Nepříznivý směr: Západ
Denní strážce pro dnešní den je neblahý. Energie strážce stagnují na nejnižší úrovni. Obecně je dobré vyvarovat se všech významných aktivit a příležitostí, které tento den nabízí. Je to ukončení cyklu. Je to neblahý den poznamenaný černým písmem v almanachu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obraných pozic, pohřbívání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Všechny důležité aktivity.

Čtvrtku vládne Kovová Opice – LH 5/7
Dnes, než budete jednat, dobře zvažte situaci. Nedělejte ukvapené závěry. Možná se vám pasivita příčí, ale měli byste být zdrženlivější. Nezapomínejte dnes na eleganci a dobrý výběr přátel. Nehrajte to jen na efekt.   
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Had, Opice
Nepříznivý den pro: Dřevěný a Ohnivý Tygr
Nepříznivý směr: Jih
Denní strážce dnešního dne je prvním ze strážců. V tento den se rodí „deset tisíc věcí“, tedy vše budoucí. Je to den aktivity, ale jejím druhem je plánování. Má se za to, že je to den příznivý k zásnubám, ale nevhodný k svatebním obřadům. Je to den odhadnutí možností, jako když jde rolník na pole, a podívá se, co ho čeká za práci.  Je důležité prožít tento den pozorně, protože nám jeho průběh může napovědět děje dnů následujících.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Žádost o ruku, Zásnuby, Zahájení podnikání, Podepsání dohod a smluv, Udělat oznámení nebo ohlášení, Zahájení kampaně, Cestování, Převzetí úřadu nebo nového místa, Navštěvování, Zahájení výstavby, Opravy a renovace
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Svatební obřad, Odeslání zboží / výplaty, Provádění demolice, Pohřeb

Pátku vládne Kovový Kohout – LH 5/6
Dnešní den v sobě nese znamení činorodosti a touhy po úspěchu. Je pravděpodobné, že dnes nebudete jen pouhými diváky, ale zapojíte se do dění kolem sebe. Nebojte se tedy pustit do diskuzí a nadchnout se pro nové myšlenky.
Příznivý den pro:  Buvol, Drak, Had, Fénix
Nepříznivý den pro: Dřevěného a Ohnivého Zajíce
Nepříznivý směr: Východ
Denní strážce dnešního dne je specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Sobotě vládne Vodní Pes – LH 5/5
Dnes se Vás peníze asi moc držet nebudou.  Výdaje na rodinu nebo jiné i ušlechtilé projekty si budou žádat vaši pozornost. Finanční situace je sice nestálá, ale pokud peníze proudí, je vše v pořádku. Štědrost a velkorysost osloví lidi ve vašem okolí a oni vám v době nouze mohou pomoci.  
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Kůň, Pes
Nepříznivý den pro: Ohnivého a Zemského Draka
Nepříznivý směr: Sever
Denní strážce přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat k výnosu krátkodobému nebo dlouhodobého, což je lepší. Energie příznivá během celého dne podporuje aktivity, u kterých je příznivý výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájení podnikání, Podpis dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Zateplení domu, Instalace různých zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Neděli vládne Vodní Kanec – LH 5/4
Dnešní den po vás chce, abyste dostáli svým závazkům. Najděte si chvilku a přemýšlejte nad tím, jaké sliby jste dali a co jste už uskutečnili.  Plnění slibů posiluje pevná přátelství, protože se na vás ostatní mohou spolehnout. Nepodceňujte tuto část vaší osobnosti.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Ovce, Kance
Nepříznivý den pro: Ohnivého a Zemského Hada
Nepříznivý směr: Západ
Denní strážce přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla, pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co ji patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:

Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat, sázení stromů, vyhledání lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat