pondělí 16. září 2013

Denní horoskop na 38 týden roku 2013

Denní horoskopy na každý týden obsahují tyto základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje, jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.
LH je informace o tom, jaké v ten který den vládnou Letící Hvězdy: měsíční/denní Hvězda 

Pondělí vládne Dřevěný Fénix – LH 4/9
Dnešní den budí od brzkého rána zdání optimismu a dobrého dne, i když tomu nic nenasvědčuje. Je prosycen příznivou silou Fénixe. Den, který vás přímo vybízí k tomu, abyste v něm byli aktivní má však také svá úskalí. Přes všechno pozitivní nadšení a snahu být ku prospěchu byste si dnes měli dát pozor, co a komu říkáte.  Je lepší posečkat stranou, jak se věci vyvinou, než přispět tak zvaně dobrou radou tam kde o ni nežádají.
Příznivý den pro:  Buvol, Drak, Had, Fénix
Nepříznivý den pro: Zemský a Kovový Zajíc
Nepříznivý směr: Východ
Dnešní denní strážce je prvním ze strážců. V tento den se rodí „deset tisíc věcí“, tedy vše budoucí. Je to den aktivity, ale jejím druhem je plánování. Má se za to, že je to den příznivý k zásnubám, ale nevhodný k svatebním obřadům. Je to den odhadnutí možností, jako když jde rolník na pole, a podívá se, co ho čeká za práci.  Je důležité prožít tento den pozorně, protože nám jeho průběh může napovědět děje dnů následujících.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Žádost o ruku, Zásnuby, Zahájení podnikání, Podepsání dohod a smluv, Udělat oznámení nebo ohlášení, Zahájení kampaně, Cestování, Převzetí úřadu nebo nového místa, Navštěvování, Zahájení výstavby, Opravy a renovace
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Svatební obřad, Odeslání zboží / výplaty, Provádění demolice, Pohřeb

Úterý vládne Ohnivý Pes – LH 4/8
Dnešní den je příznivé nehnat se za cílem jako o život. Snažte se vyhnout situacím, ve kterých se budete muset rozhodovat pod tlakem. Je příznivé dnes tempo zvolnit i pro to, že dáte prostor ostatním, aby se s vámi dorovnali a mohli si tak pořešit i své problémy a starosti.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Kůň, Pes
Nepříznivý den pro: Kovový a Vodní Drak
Nepříznivý směr: Sever
Dnešní denní strážce je specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Středě vládne Ohnivý Kanec – LH 4/7 Den roční kolize
Dnešní den Vám přináší živou a veselou energii, které vás možná povede k touhám objevovat nové obzory. Pokud dovedete rozpoznat možnosti, které nabízejí zdánlivě nepříznivé situace, nebojte se obtížných úkolů. Zvažte však, jak moc bude nová odpovědnost, která z takového úkolu bude vyplývat, zasahovat do vašeho soukromí.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Ovce, Kance
Nepříznivý den pro: Kovový a Vodní Had
Nepříznivý směr: Západ
Denní strážce dnes přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat k výnosu krátkodobému nebo dlouhodobého, což je lepší. Energie příznivá během celého dne podporuje aktivity, u kterých je příznivý výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Nepříznivé pro všechny důležité činnosti.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Čtvrtku vládne Zemská Krysa – LH 4/6 
15 den. 8 lunárního měsíce Svátek středu podzimu.
Dnešní den Vám nabízí možnost zastávat různé role. Pokud se dovedete přizpůsobit neočekávaným situacím, budete příjemnými a bystrými společníky. Možná by vás dnes mohli vyvést z míry nepatřičné obavy o vaši domácnost a potomky. Přehnaná péče o rodinu bude zdrojem napětí a to zvlášť pokud máte děti. Snažte se tedy uvolnit a soustředit se na příznivější stránky rodinného života.
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Drak, Opice
Nepříznivý den pro: Dřevěný a Vodní Kůň
Nepříznivý směr: Jih
Denní strážce dnes přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla, pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co ji patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Pátku vládne Zemský Buvol – LH 4/5
Dnešní den je obrazem přílišné stability. Den přeje těm, kteří mají otevřenou povahu a jsou upřímní. Je však potřeba si dát pozor na unáhlené soudy a výroky. Nevědomky byste mohli druhého ranit. Dnešní den přeje hlavně týmové práci a nebezpečím dnešního dne je finanční ztráta, protože se může stát, že na realizaci vašeho plánu, nebudete mít dost prostředků a budete si muset půjčit.  
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Had, Fénix
Nepříznivý den pro: Vodní a Dřevěnou Ovci
Nepříznivý směr: Východ
Denní strážce nám dnes slouží pro aktivity s dlouhodobým významem. Nefritový císař dává věci na své místo. Plánování, tvorba strategie i aktivita. Podporu, tedy posílení, dostávají všechny činnosti s dlouhodobým efektem oproti těm, které bychom mohli označit jako akutní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Svatba, Plánování, Strategická rozhodnutí, Obchodní aktivity, Pořízení si zvířat, Začátek práce, Otevření obchodu, Zateplování domu
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Setkání se státní správou, Podávat žádosti, Spory a soudy, Cestování, Stěhování, Převzetí nové funkce, Vyhledání lékařské péče, Pohřbívání.

Sobotě vládne Kovový Tygr – LH 4/4
Dnešní den ovládá silná energie Kovu, která působí jako houževnatá pracovitá a občas i velkorysá síla. Přes občasné stíny je dnešní den spíš pozitivní a je dobré odpouštět chybujícím. Přátelé i příbuzní se dnes mohou ozvat nabídnout vám svou pomoc tak se před tím neuzavírejte. Pokud vás někde poškodil, nebo urazil, nebuďte v odezvě krutí a přísní.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Pes, Kanec
Nepříznivý den pro: Dřevěná a Ohnivá Opice
Nepříznivý směr: Sever
Denní strážce dnes podporuje hladký začátek. Nefritový císař spravuje „deset tisíc věcí“ a požehnává je. Tento den je příznivé využít ke správnému startu činností a aktivit. Den, kdy vykročíte pravou nohou je příznivý k zahájení činností. Využijte své příležitosti a pusťte se do práce.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Zásnuby, Svatba, obchodování, podpisy dohod a smluv, převzetí úřadu, otevření kanceláře, lov a rybolov, opravy, výstavby cest, kopání hrobů
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Zateplení domů, stěhování, cestování. 

Neděli vládne Kovový Zajíc – LH 4/3 Den měsíční kolize
Přestože navenek vypadá tento den klidně a vyrovnaně je pod povrchem naplněn starostmi a obavami, které Vás mohou tížit. Neznámé prostředí a lidé vás mohou vyvádět z rovnováhy a vaše slova a činy pak nejsou dobré. Uchylte se do bezpečí tak jako Zajíc do své nory protože zde najdete sebedůvěru a vyrovnanost.
Příznivý den pro:  Zajíc, Ovce, Pes, Kanec
Nepříznivý den pro: Dřevěný a Ohnivý Fénix
Nepříznivý směr: Západ
Obecně neblahý den pro většinu činností. Vhodný je tento den pro činnosti spojené s destrukcí a ničením. Den naplněný nedorozuměním. Dejte pozor, abyste dnes nepřekročili zákon. Tento den je den pro trestání.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Demolice, Ničení, Trestání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI

Požehnání a zasvěcení náboženských předmětů, Uctívání a Obřady, Zásnuby, Svatba, Podpisy dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Zateplení domů

Žádné komentáře:

Okomentovat