úterý 24. září 2013

Denní horoskop na 39 týden roku 2013

Denní horoskopy na každý týden obsahují tyto základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje, jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.
LH je informace o tom, jaké v ten který den vládnou Letící Hvězdy: měsíční/denní Hvězda
 
Pondělí vládne Vodní Drak – LH 4/2
Pokud jste dnes rozhodnuti pustit se s chutí do práce, nenechte se odradit počátečními těžkostmi. Tak jako Deštivý Drak vládne svému živlu i vy ovládněte svůj život, protože na to máte dnes dostatek síly.
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Opice, Fénix
Nepříznivý den pro: Ohnivý a Zemský Pes
Nepříznivý směr: Jih
Dnešní denní strážce je zvláštní podstaty. Energie tohoto dne jsou kolísavé a nestálé. Je dobré vyhnout se každé podstatné činnosti, protože dnes jste jako ten co běží z kopce dolů a jen málo nepozornosti stačí k jeho pádu. Snažte se být ve všem naplno, a pokud to jde, vyhněte se všemu riskování se svým životem. V tento den se doporučuje zůstat v klidu a užívat si vína.  V některých starších komentářích se doporučuje duchovní aktivity.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obrany, nastavení polohy lůžka, kácení stromů, lov a rybolov
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Vyhněte se všem důležitým aktivitám

Úterý vládne Vodní Had – LH 4/1
Dnes bychom měli mít na paměti, že nejen naše schopnosti a dovednosti nám mohou pomoci v životě. Schopnost hospodařit správným způsobem je důležitá. Sklon k okamžitému utrácení nevnáší do vztahu dvou lidí harmonii, ale vytváří zbytečné napětí.
Příznivý den pro:  Buvol, Had, Kůň, Ovce, Opice, Fénix.
Nepříznivý den pro: Ohnivý a Zemský Kanec
Nepříznivý směr: Východ
Dnešní denní strážce je naplněný pozitivní energií, která je vhodná pro většinu činností. Je to období dozrání věcí. Je potřeba starat se o své věci a nechat prostor ostatním. Velmi příznivé znamení pro většinu aktivit. Je potřeba být aktivní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájit podnikání, Podepsání dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Pořízení zvířete, Výstavba, Kopání hrobu, Pohřební rituály, Vyhledání lékařské péče.   
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Demolice, spory a hádky

Středě vládne Dřevěný Kůň – LH 4/9
I když se vám třeba nevede dobře, nezapomínejte na ty, kteří se nejsou schopni bránit sami. K překonání finančních těžkostí vám pomůže optimizmus, protože špatné období vystřídá zase to dobré. Pokud vaše srdce prostoupí soucitné jednání i vám se dostane pomoci, až ji budete potřebovat.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Ovce, Pes
Nepříznivý den pro: Zemská a Kovová Krysa
Nepříznivý směr: Sever
Dnešní denní strážce nám přináší sklizeň. Je to období, během kterého energie dne podporují dobré výsledky, odměny a návraty. Nefritový císař dnes vykoná návštěvu ve své pokladnici protože dnes dorazí jeho poklad.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, obchod, pořízení si zvířete, lov a rybolov, zateplení domů, nastoupení nové funkce
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Cestování, spory, vyhledání lékaře a pohřební rituály

Čtvrtku vládne Dřevěná Ovce – LH 4/8
Snažte se o to být zdatní a spolehlivý pracovníci, tím si získáte mezi kolegy uznání a respekt. Nezapomínejte na hodnotu peněz a potřebu svobodného vyjadřování vlastních názorů. Píle a vytrvalost přinesou nakonec vždy své ovoce.
Příznivý den pro:  Zajíc, Kůň, Ovce, Pes
Nepříznivý den pro: Zemský a Kovová Buvol
Nepříznivý směr: Západ
Dnešní denní strážce přináší požehnání pro činnosti, které zahrnují otevření dveří. Fakticky i obrazně. Den otevřených dveří je dobrý den pro začátky a zahájení činnosti. Dnes k vám může přijít něco nového a tomu byste měli čelit s otevřeným hledím.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Bohoslužby, Zasnoubení se, Uzavření manželství, Oslavy, Obchodování, Podpisy dohod a smluv, Zateplování domu, Stěhování, Začátek práce, Otevření nového obchodu, Převzetí nové funkce, Začátek studia, Vyhledání lékařské péče, Opravy a renovace, zahájení výstavby, Instalace strojů a zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Kopání hrobu, Pohřbívání, Lov a rybaření, Kácení a pořez dřeva

Pátku vládne Ohnivá Opice – LH 4/7
Úspěšnost v tomto světě spočívá mimo jiné v dobré schopnosti odhadnout povahu druhých lidí. Ten kdo si dovede díky svému důvtipu a inteligenci i z nepatrných náznaků a útržkovitých informací sestavit přesný obraz situace a odpovídajícím způsobem na ni zareagovat je vždy ve výhodě. Nad vším ale vítězí dobrota srdce.
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Had, Opice
Nepříznivý den pro: Kovový a Vodní Tygr
Nepříznivý směr: Jih
Dnešní denní strážce je neblahý den. Energie strážce Zavření stagnují na nejnižší úrovni. Obecně je dobré vyvarovat se všech významných aktivit a příležitostí, které tento den nabízí. Je to ukončení cyklu. Je to neblahý den poznamenaný černým písmem v almanachu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obraných pozic, pohřbívání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Všechny důležité aktivity.

Sobotě vládne Ohnivý Fénix – LH 4/6
Dnešní den je veselý a přímo jako dělaný pro společenský život. Nebojte se navázat nová přátelství, protože nikdy nevíte jak se promítnout po čase do vašeho života. Nepřehánějte to se sentimentem a nedojímejte se nad každou kýčovitou situací. Počítejte dnes s přízní osudu.
Příznivý den pro:  Buvol, Drak, Had, Fénix
Nepříznivý den pro: Kovový a Vodní Zajíc
Nepříznivý směr: Východ
Dnešní denní strážce je prvním ze strážců. V tento den se rodí „deset tisíc věcí“, tedy vše budoucí. Je to den aktivity, ale jejím druhem je plánování. Má se za to, že je to den příznivý k zásnubám, ale nevhodný k svatebním obřadům. Je to den odhadnutí možností, jako když jde rolník na pole, a podívá se, co ho čeká za práci.  Je důležité prožít tento den pozorně, protože nám jeho průběh může napovědět děje dnů následujících.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Žádost o ruku, Zásnuby, Zahájení podnikání, Podepsání dohod a smluv, Udělat oznámení nebo ohlášení, Zahájení kampaně, Cestování, Převzetí úřadu nebo nového místa, Navštěvování, Zahájení výstavby, Opravy a renovace
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Svatební obřad, Odeslání zboží / výplaty, Provádění demolice, Pohřeb

Neděli vládne Zemský Pes – LH 4/5
Dnes se spolehněte hlavně na sebe a svůj úsudek. V mnohém můžete mít pravdu, a proto buďte nápomocní tam, kde vás o to budou žádat. Pomocí intuice dovedete odhadnout nezdary a překážky a soustředit se tak na lepší vyhlídky. Pozorujte dění kolem sebe protože tím dovedete odhadnout motivy druhých lidí.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Kůň, Pes
Nepříznivý den pro: Vodní a Dřevěný Drak
Nepříznivý směr: Sever
Dnešní denní strážce je specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:

Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Žádné komentáře:

Okomentovat