pondělí 30. září 2013

Denní horoskop na 40 týden roku 2013

Denní horoskopy na každý týden obsahují tyto základní informace:
-  Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje, jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
-  Nepříznivý směr je informace o vlivu z Feng Shui pro daný den. Představuje informace o tom, ve kterém směru ten který den leží 3 zabijáci, což jsou neblahé plující Hvězdy. 
-  Denní strážce je informace o 12 indikátorech štěstí a neštěstí, který se odvozuje ze vztahu mezi energiemi dne v daném měsíci.
LH je informace o tom, jaké v ten který den vládnou Letící Hvězdy: měsíční/denní Hvězda 

Pondělí vládne Zemský Kanec LH 4/4 Den roční kolize
Dnešek si žádá vaši dobrou náladu. Jen s ní se totiž dovedete dobře přizpůsobit změnám, které by mohli dnes přijít. Pokud máte to štěstí, a budete v pravý čas na správném místě, nenechte si ujít příležitosti, které vám dnešek nabízí.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Ovce, Kance
Neblahý den pro: Vodní a Dřevěný Had
Nepříznivý denní směr: Západ
Dnešní denní strážce nám přináší den plný požehnání, ale protože denní vládce stojí v konfliktu s ročním vládcem nacházíme se dnes uprostřed dne roční kolize a to je bráno obecně jako neblahý den.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
neprovádět žádné důležité činnosti
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Úterý vládne Kovová Krysa LH 4/3
Dnes se snažte být vnímavý a realističtí, aby Vám emoce nezabarvovali úsudek. Snažte se o upřímnost a pevnou vůli, protože to v dobách krize představuje hodnoty spolehlivých a věrných přátel. Nezapomínejte také na to, že jen ochota nestačí. Také schopnosti jsou zapotřebí. 
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Drak, Opice
Neblahý den pro: Dřevěný a Ohnivý Kůň
Nepříznivý denní směr: Jih
Dnešní denní strážce přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla. Pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co ji patří mohl by vám dnešní den přinést pohromu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Středě vládne Kovový Buvol LH 4/2
Dnes je potřeba mít nekonfliktní a příjemné vystupování. Jen to zajistí, že bude lidem v naší přítomnosti dobře. Pokud se ocitnete v nepříjemné situaci, dobře ji analyzujte, protože tím se vyhnete dalším komplikacím. Jednání je lepší než síla a proto posuzujte nastalé problémy s klidnou hlavou. Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. 
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Had, Fénix
Neblahý den pro: Dřevěná a Ohnivá Ovce
Nepříznivý denní směr: Východ
Dnešní denní strážce nám slouží pro aktivity s dlouhodobým významem. Nefritový císař dává věci na své místo. Plánování, tvorba strategie i aktivita. Podporu, tedy posílení, dostávají všechny činnosti s dlouhodobým efektem oproti těm, které bychom mohli označit jako akutní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Svatba, Plánování, Strategická rozhodnutí, Obchodní aktivity, Pořízení si zvířat, Začátek práce, Otevření obchodu, Zateplování domu
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Setkání se státní správou, Podávat žádosti, Spory a soudy, Cestování, Stěhování, Převzetí nové funkce, Vyhledání lékařské péče, Pohřbívání.

Čtvrtku vládne Vodní Tygr LH 4/1
Dnešní den se vyjadřujte přímo a bez postranních úmyslů. Někteří vaši otevřenost ocení, jiní ji budou asi považovat za netaktní a nevhodné. Pokud jsou ale vaše úmysly čestné a a je-li ve hře něco důležitého, je skoro vaší povinností vyjádřit své názory otevřeně.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Pes, Kanec
Neblahý den pro: Ohnivá a Zemská Opice
Nepříznivý denní směr: Sever
Dnešní denní strážce podporuje vše, co potřebuje hladký začátek. Nefritový císař spravuje „deset tisíc věcí“ a požehnává je. Tento den je příznivé využít ke správnému startu činností a aktivit. Den, kdy vykročíte pravou nohou je příznivý k zahájení činností. Využijte své příležitosti a pusťte se do práce.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Zásnuby, Svatba, obchodování, podpisy dohod a smluv, převzetí úřadu, otevření kanceláře, lov a rybolov, opravy, výstavby cest, kopání hrobů
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Zateplení domů, stěhování, cestování.

Pátku vládne Vodní Zajíc LH 4/9 Den měsíční kolize
Dnes přeje den optimistům. S pomocí dobrého přítele, který má dostatek síly a autority k tomu, aby vás dokázal podpořit, zvládnete problémy, které přišli. Nakonec vše možná proměníte i v životní šanci. Nemusí jít nutně o finanční zisk, ale přispěje to k životní jistotě.
Příznivý den pro:  Zajíc, Ovce, Pes, Kanec
Neblahý den pro: Ohnivý a Zemský Fénix
Nepříznivý denní směr: Západ
Dnešní denní strážce přináší obecně neblahý den pro většinu činností. Vhodný je tento den pro činnosti spojené s destrukcí a ničením. Den naplněný nedorozuměním. Dejte pozor, abyste dnes nepřekročili zákon. Tento den je totiž den určený pro trestání. Ve starých dobách se tento den vykovávali tresty včetně poprav odsouzenců.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Demolice, Ničení, Trestání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Požehnání a zasvěcení náboženských předmětů, Uctívání a Obřady, Zásnuby, Svatba, Podpisy dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Zateplení domů

Sobotě vládne Dřevěný Drak LH 4/8 - začíná 9. lunární měsíc
Dnes nepřipusťte, aby vaše pracovní problémy, narušovali váš rodinný život. Snažte se rozlišovat mezi pracovními a osobními věcmi. Dobrý odhad situace, spolehlivost a výkonnost jsou moc dobré vlastnosti zaměstnance, ale pokud budete zanedbávat rodinu, jednou o ni přijdete.
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Opice, Fénix
Neblahý den pro: Zemský a Kovový Pes
Nepříznivý denní směr: Jih
Dnešní denní strážce je velmi zvláštní strážce. Energie tohoto dne jsou kolísavé a nestálé. Je dobré vyhnout se každé podstatné činnosti, protože dnes jste jako ten co běží z kopce dolů a jen málo nepozornosti stačí k jeho pádu. Snažte se být ve všem naplno, a pokud to jde, vyhněte se všemu riskování se svým životem. V tento den se doporučuje zůstat v klidu a užívat si vína. V některých starších komentářích se doporučuje duchovní aktivity.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obrany, nastavení polohy lůžka, kácení stromů, lov a rybolov
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Vyhněte se všem důležitým aktivitám

Neděli vládne Dřevěný Had LH 4/7
Dnešní den přináší energie, které nás budou vyzývat k aktivitě, kterou však nehodlá ocenit ihned. Na svou odměnu si budeme muset chvíli počkat. Náš přistup, by však měl být kreativní, otevřený. Nebojte se ztráty, protože po ztrátě přichází zisk. Dnešní den je předznamenáním změny. 
Příznivý den pro: Buvol, Had, Kůň, Ovce, Opice, Fénix
Neblahý den pro: Zemský a Kovový Kanec
Nepříznivý denní směr: Východ
Dnešní denní strážce je naplněný pozitivní energií, která je vhodná pro většinu činností. Je to období dozrání věcí. Je potřeba starat se o své věci a nechat prostor ostatním. Velmi příznivé znamení pro většinu aktivit. Je potřeba být aktivní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájit podnikání, Podepsání dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Pořízení zvířete, Výstavba, Kopání hrobu, Pohřební rituály, Vyhledání lékařské péče.   
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI

Demolice, spory a hádky

Žádné komentáře:

Okomentovat