úterý 3. září 2013

Denní horoskopy na 36 týden roku 2013

Denní horoskopy na každý týden obsahují tyto základní informace:
Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje, jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
Denní strážce je vztah mezi energiemi dne v daném měsíci, které nám napovídají o příznivých a nepříznivých aktivitách v tom kterém dni.
LH je informace o tom, jaké v ten který den vládnou Letící Hvězdy: měsíční/denní Hvězda
Pondělí vládne Kovová Ovce – LH 5/5
Dnešní den je příznivě nakloněn jemnému a kultivovanému přístupu. Ne každý vás chce ohrozit nebo vám ublížit. Uvědomte si, kdo jsou vaši přátelé a vyhledejte jejich pomoc. Jemným a citlivým přístupem získáte dnes víc než tlakem. Člověk by měl důvěřovat a umět odpustit pokud si viník uvědomí dopad svých činů.
Příznivý den pro: Zajíc, Kůň, Ovce, Pes
Nepříznivý den pro: Dřevěný a Ohnivý Buvol
Nepříznivý směr:  Západ
Denní strážce dnes přináší neblahý den. Energie dnešního strážce stagnují na nejnižší úrovni. Obecně je dobré vyvarovat se všech významných aktivit a příležitostí, které tento den nabízí. Je to ukončení cyklu. Je to neblahý den poznamenaný černým písmem v almanachu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obraných pozic, pohřbívání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Všechny důležité aktivity

Úterý vládne Vodní Opice – LH 5/4
Dnešní den probouzí ducha elegance důvtipu a přeje společenské zábavě. Problémem by mohla být vaše případná náladovost. Potřeba finanční jistoty vás může svádět k přehnané šetrnosti. Běhat a shánět nejlevnější nákupy se může ukázat jako ztrátové v čase i penězích. Věnujte svůj čas důležitým věcem.
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Had, Opice
Nepříznivý den pro: Ohnivý a Zemský Tygr
Nepříznivý směr:  Jih
Denní strážce je dnes prvním ze strážců. V tento den se rodí „deset tisíc věcí“, tedy vše budoucí. Je to den aktivity, ale jejím druhem je plánování. Má se za to, že je to den příznivý k zásnubám, ale nevhodný k svatebním obřadům. Je to den odhadnutí možností, jako když jde rolník na pole, a podívá se, co ho čeká za práci.  Je důležité prožít tento den pozorně, protože nám jeho průběh může napovědět děje dnů následujících.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Žádost o ruku, Zásnuby, Zahájení podnikání, Podepsání dohod a smluv, Udělat oznámení nebo ohlášení, Zahájení kampaně, Cestování, Převzetí úřadu nebo nového místa, Navštěvování, Zahájení výstavby, Opravy a renovace
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Svatební obřad, Odeslání zboží / výplaty, Provádění demolice, Pohřeb

Středě vládne Vodní Fénix – LH 5/3
Den je naplněn touhou po spravedlnosti tak se nebojte vyjádřit svůj názor, nicméně si buďte vědomi, že je to jen názor. Optimismus je klíčem k řešení mnoha problémů a přesto že můžete být schopni podělit se o své problémy, dnes je řešte sami bez pomoci rodiny.
Příznivý den pro:  Buvol, Drak, Had, Fénix
Nepříznivý den pro: Ohnivý a Zemský Zajíc
Nepříznivý směr: Východ
Dnešní denní strážce je specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Čtvrtku vládne Dřevěný Pes – LH 5/2
Dnešní den bude o dohodách a jednáních. Dejte si pozor, aby vaše neústupnost neudělal z jednání hádku a tím pohřbila jakoukoliv možnost dohody. Nezapomínejte, že život má nejenom pozlátko, ale sledujte také jeho hlubší vnitřní proudy. Ty vás dovedou k pochopení a přijetí mnoha věcí, kterým třeba teď nejsme schopni a ochotni porozumět.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Kůň, Pes
Nepříznivý den pro: Zemský a Kovový Drak
Nepříznivý směr:  Sever
Dnešní denní strážce přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat k výnosu krátkodobému nebo dlouhodobého, což je lepší. Energie příznivá během celého dne podporuje aktivity, u kterých je příznivý výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájení podnikání, Podpis dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Zateplení domu, Instalace různých zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Pátku vládne Dřevěný Kanec – LH 5/1 DEN ROČNÍ KOLIZE
Dnešní den je příznivé nejdřív zvážit kroky, které chceme dělat. Naše činy totiž mohou dnes popudit starší členy naší rodiny a vyvolávat zbytečné napětí. Své pocity a názory raději sdílejte se svými přáteli než s vlastními příbuznými. Koncem dne se bude situace zlepšovat a i vy budete mít možnost získat respekt a uznání.
Příznivý den pro:  Tygr, Zajíc, Ovce, Kance
Nepříznivý den pro: Zemský a Kovový Had
Nepříznivý směr:  Západ
Denní strážce přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla, pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co ji patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Sobotě vládne Ohnivá Krysa – LH 4/9
Dnešní den bude překypovat energií, která vás bude vyzývat k aktivitě, což může mnoho lidí zaskočit a to ne příliš příznivě. Pokud vám chybí sebedůvěra a odhodlání, objeví se u vás díky tlaku netrpělivost, a proto se snažte o tolerantní přístup. Dnešní den přeje více soutěživosti a dravému přístupu nežli diplomacii a taktu.  
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Drak, Opice
Nepříznivý den pro:Kovový a Vodní Kůň
Nepříznivý směr:  Jih
Dnes denní strážce přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla, pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co ji patří.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Neděli vládne Ohnivý Buvol – LH 4/8
Dnešní den naplňte soucítěním s potřebnými. Nejde jen o finanční podporu, ta vás naopak může při nevhodném přístupu přivést do obtíží. Pokud ale budete soucitní a štědří, nebude to bez odezvy, a je víc než pravděpodobné, že se neocitnete opuštění a bez pomoci.
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Had, Fénix
Nepříznivý den pro: Kovová a Vodní Ovce
Nepříznivý směr:  Východ
Denní strážce nám dnes slouží pro aktivity s dlouhodobým významem. Nefritový císař dává věci na své místo. Plánování, tvorba strategie i aktivita. Podporu, tedy posílení, dostávají všechny činnosti s dlouhodobým efektem oproti těm, které bychom mohli označit jako akutní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Svatba, Plánování, Strategická rozhodnutí, Obchodní aktivity, Pořízení si zvířat, Začátek práce, Otevření obchodu, Zateplování domu
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Setkání se státní správou, Podávat žádosti, Spory a soudy, Cestování, Stěhování, Převzetí nové funkce, Vyhledání lékařské péče, Pohřbívání.

Žádné komentáře:

Okomentovat