neděle 17. listopadu 2013

Horoskop na nadcházející týden roku Vodního Hada

Denní horoskopy na každý týden obsahují tyto základní informace:
-       Vládce dne je kombinace nebeského stonku (energie)  a pozemské větve (zvíře), která nám naznačuje, jak se bude den obecně tvářit a jaká znamení se mohou tento den těšit z přízně osudu.
-       Nepříznivý směr je informace o vlivu z Feng Shui pro daný den. Představuje informace o tom, ve kterém směru ten který den leží 3 zabijáci, což jsou neblahé plující Hvězdy. 
-       Denní strážce je informace o 12 indikátorech štěstí a neštěstí, který se odvozuje ze vztahu mezi energiemi dne v daném měsíci.
-       LH je informace o tom, jaké v ten který den vládnou Letící Hvězdy: měsíční/denní Hvězda


Pondělí vládne Zemská Krysa nebo také Krysa ve skladišti
Dnešní den Vám nabízí možnost zastávat různé role. Pokud se dovedete přizpůsobit neočekávaným situacím, budete příjemnými a bystrými společníky. Možná by vás dnes mohli vyvést z míry nepatřičné obavy o vaši domácnost a potomky. Přehnaná péče o rodinu bude zdrojem napětí a to zvlášť pokud máte děti. Snažte se tedy uvolnit a soustředit se na příznivější stránky rodinného života.
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Drak, Opice
Nepříznivý den pro: Vodního Koně
Neblahý směr: Jih
LH: 2-9
DENNÍ STRÁŽCE: Ch´ü
Denní strážce Ch´ü je specifický ve svém významu i pořadí. Po provedení plánu je potřeba vyčistit stůl než začneme s prací. Tento den je často využíván pro duchovní a náboženské praktiky, které mají spojitost s naším vývojem a očištěním karmy s očištěním sebe sama i prostor nebo očištěním předmětů. Energie dne je příznivá k odstranění něčeho co už nechceme nebo toho co je pro nás nežádoucí. Úklid domu nebo očista těla je v tomto dni příznivá.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, úklid, opravování, demolice, Vyhledání lékařského ošetření, Výprodej zásob, Ukončení vztahů, smluv a jiných závazků.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Požehnání náboženským artefaktům, zasvěcení talismanů a amuletů, uzavření manželství, pořízení si zvířat, cestování, otevření obchodu, stěhování

Úterý vládne Zemský Buvol nebo také Buvol v bráně
Dnešní den je obrazem přílišné stability. Den přeje těm, kteří mají otevřenou povahu a jsou upřímní. Je však potřeba si dát pozor na unáhlené soudy a výroky. Nevědomky byste mohli druhého ranit. Dnešní den přeje hlavně týmové práci a nebezpečím dnešního dne je finanční ztráta, protože se může stát, že na realizaci vašeho plánu, nebudete mít dost prostředků a budete si muset půjčit.  
Příznivý den pro:  Krysa, Buvol, Had, Fénix
Nepříznivý den pro: Vodní Ovci
Neblahý směr: Východ
LH: 2-8
DENNÍ STRÁŽCE: Man
Dnešní denní strážce nám přináší den plný požehnání. Nefritový císař nám dnes naplní pokladnice. Tento den má jednoznačně příznivý charakter a bylo by chybou nevyužít podpory, kterou nám tento denní strážce poskytuje. Aktivity dne by měli směřovat k výnosu a to krátkodobému i dlouhodobého, což je lepší. Energie během celého dne podporuje aktivity, u kterých je výnos na prvním místě.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, Zásnuby, Svatba, Zahájení podnikání, Podpis dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Otevření obchodu, Opravy a renovace, Zateplení domu, Instalace různých zařízení.
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Demolice, Pohřeb, převzetí nové funkce nebo větší odpovědnosti

Středě vládne Kovový Tygr nebo také Tygr sestupující z hor
Dnešní den ovládá silná energie Kovu, která působí jako houževnatá pracovitá a občas i velkorysá síla. Přes občasné stíny je dnešní den spíš pozitivní a je dobré odpouštět chybujícím. Přátelé i příbuzní se dnes mohou ozvat nabídnout vám svou pomoc tak se před tím neuzavírejte. Pokud vás někde poškodil, nebo urazil, nebuďte v odezvě krutí a přísní.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Pes, Kanec
Nepříznivý den pro: Dřevěnou Opici
Neblahý směr: Sever
LH: 2-7
DENNÍ STRÁŽCE: P´ing
Dnešní denní strážce přináší rovnováhu. Nejlépe ho využijete, když potřebujete podpořit, když nemáte věci v rovnováze a vaše pozice je oslabená. Dejte však pozor, aby Vám tento den nepřistřihl křídla. Pokud se nebudete snažit o harmonický výsledek, kde každá strana dostane to, co ji patří, mohl by vám dnešní den přinést pohromu.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Obřady, uzavření manželství, oslava plnoletosti, opravování a renovace, výstavba silnic a cest, instalovat zařízení nebo vybavení sloužící pro obchod, cestování, navštěvování,
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI:
Zahájení kampaně, spory a hádky, rozdělení aktiv, stěhování, příjem hospodářských zvířat,  sázení stromů, vyhledání  lékařského ošetření, kopání hrobu, pohřební slavnosti.

Čtvrtku vládne Kovový Zajíc nebo také Zajíc v noře
Přestože navenek vypadá tento den klidně a vyrovnaně je pod povrchem naplněn starostmi a obavami, které Vás mohou tížit. Neznámé prostředí a lidé vás mohou vyvádět z rovnováhy a vaše slova a činy pak nejsou dobré. Uchylte se do bezpečí tak jako Zajíc do své nory protože zde najdete sebedůvěru a vyrovnanost.
Příznivý den pro:  Zajíc, Ovce, Pes, Kanec
Nepříznivý den pro: Dřevěného Fénixe
Neblahý směr: Západ
LH: 2-6
DENNÍ STRÁŽCE: Ting
Dnešní denní strážce nám slouží pro aktivity s dlouhodobým významem. Nefritový císař dává věci na své místo. Plánování, tvorba strategie i aktivita. Podporu, tedy posílení, dostávají všechny činnosti s dlouhodobým efektem oproti těm, které bychom mohli označit jako akutní.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Svatba, Plánování, Strategická rozhodnutí, Obchodní aktivity, Pořízení si zvířat, Začátek práce, Otevření obchodu, Zateplování domu
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Setkání se státní správou, Podávat žádosti, Spory a soudy, Cestování, Stěhování, Převzetí nové funkce, Vyhledání lékařské péče, Pohřbívání.

Pátku vládne Vodní Drak nebo také Deštivý Drak
Pokud jste dnes rozhodnuti pustit se s chutí do práce, nenechte se odrati počátečními těžkostmi. Tak jako Deštivý Drak vládne svému živlu i vy ovládněte svůj život, protože na to máte dnes dostatek síly.
Příznivý den pro:  Krysa, Drak, Opice, Fénix
Nepříznivý den pro: Ohnivého Psa
Neblahý směr: Jih
LH: 2-5
DENNÍ STRÁŽCE: Chih
Dnešní denní strážce podporuje vše, co potřebuje hladký začátek. Nefritový císař spravuje „deset tisíc věcí“ a požehnává je. Tento den je příznivé využít ke správnému startu činností a aktivit. Den, kdy vykročíte pravou nohou je příznivý k zahájení činností. Využijte své příležitosti a pusťte se do práce.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Uctívání, Zásnuby, Svatba, obchodování, podpisy dohod a smluv, převzetí úřadu, otevření kanceláře, lov a rybolov, opravy, výstavby cest, kopání hrobů
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Zateplení domů, stěhování, cestování.

Sobotě vládne Vodní Had nebo také Had v trávě DEN KOLIZE ZMANENÍ DNE A VLÁDCE MĚSÍCE
Dnes bychom měli mít na paměti, že nejen naše schopnosti a dovednosti nám mohou pomoci v životě. Schopnost hospodařit správným způsobem je důležitá. Sklon k okamžitému utrácení nevnáší do vztahu dvou lidí harmonii, ale vytváří zbytečné napětí.
Příznivý den pro:  Buvol, Had, Kůň, Ovce, Opice, Fénix.
Nepříznivý den pro: Ohnivého Kance
Neblahý směr: Východ
LH: 2-4
DENNÍ STRÁŽCE: P´o
Dnešní denní strážce přináší obecně neblahý den pro většinu činností. Vhodný je tento den pro činnosti spojené s destrukcí a ničením. Den naplněný nedorozuměním. Dejte pozor, abyste dnes nepřekročili zákon. Tento den je totiž den určený pro trestání. Ve starých dobách se tento den vykovávali tresty včetně poprav odsouzenců.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Demolice, Ničení, Trestání
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Požehnání a zasvěcení náboženských předmětů, Uctívání a Obřady, Zásnuby, Svatba, Podpisy dohod a smluv, Cestování, Stěhování, Zateplení domů

Neděli vládne Dřevěný Kůň nebo také Kůň v oblacích
I když se vám třeba nevede dobře, nezapomínejte na ty, kteří se nejsou schopni bránit sami. K překonání finančních těžkostí vám pomůže optimizmus, protože špatné období vystřídá zase to dobré. Pokud vaše srdce prostoupí soucitné jednání i vám se dostane pomoci, až ji budete potřebovat.
Příznivý den pro:  Tygr, Kůň, Ovce, Pes
Nepříznivý den pro: Zemskou Krysu
Neblahý směr: Sever
LH: 2-3
DENNÍ STRÁŽCE: Wei
Dnešní denní strážce je velmi zvláštní strážce. Energie tohoto dne jsou kolísavé a nestálé. Je dobré vyhnout se každé podstatné činnosti, protože dnes jste jako ten co běží z kopce dolů a jen málo nepozornosti stačí k jeho pádu. Snažte se být ve všem naplno, a pokud to jde, vyhněte se všemu riskování se svým životem. V tento den se doporučuje zůstat v klidu a užívat si vína. V některých starších komentářích se doporučuje duchovní aktivity.
PŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Budování obrany, nastavení polohy lůžka, kácení stromů, lov a rybolov
NEPŘÍZNIVÉ ČINNOSTI
Vyhněte se všem důležitým aktivitám

Žádné komentáře:

Okomentovat