pátek 13. prosince 2013

Co je to čchi

Tradiční Feng Shui vyrůstá z kořenů taoismu a jeho nauky o světě a jeho uspořádání. V 42 kapitole Tao te ting je napsáno, že Tao plodí jedno, jedno plodí dvě a dvě plodí tři. Tím je řečeno mnohé. Tímto veršem je mimo jiné popsán proces vytváření čchi a jejího pohybu. O čchi mluvíme nejčastěji v souvislosti s Feng Shui, čínskou medicínou, nebo třeba bojovými sporty. Co je však čchi nám není vždy úplně jasné.

Čchi je jen jedna, má však mnoho podob a ve světě se projevuje skrze Jin a Jang. To je základním pravidlem pokud se chceme o tzv. vitální síle bavit. Pro naše účely, tedy pro pojmy v čínské metafyzice rozeznáváme tři základní druhy čchi. Pozemskou, lidskou a nebeskou čchi.
Pozemská čchi vzniká uvnitř naší planety, díky pohybu magnetického jádra, které se točí jako obrovské dynamo. Tato pozemská čchi má svou pulzaci a na povrch země se dostává prostřednictvím hor, tak jako se roztavené magma dostává napovrch země prostřednictvím sopek.  
Lidská čchi je vitální síla člověka. Pro účely Feng Shui se o ni dozvídáme z tradiční čínské astrologie BaZi (astrologie 4 pilířů). Astrologie nám řekne, kým je ten který člověk z pohledu energií, a jakou roli v celkovém konceptu, hrají jeho síly a energie.
Nebeská čchi je vitální síla přicházející k nám prostřednictvím nebeských těles a proměňuje se v čase a také díky jejich pohybu. O její kvalitě se dozvídáme prostřednictvím almanachu Tong Shu, kde jsou informace astrologického i astronomického charakteru. Tento almanach vychází pravidelně každý rok a najdete ho snad v každé čínské domácnosti.
O pozemská čchi mluvíme jako o dechu draka. Dech draka vystupuje z hor. Hory jsou z pohledu Feng Shui zemští draci. Rozeznáváme různé druhy draků s různou silou a kvalitou. Vitální síla se působením větru rozptyluje a působením vody shromažďuje. Odtud pochází pojmenování učení Feng Shui (Vítr Voda). Kameny jsou kosti draka a práce s nimi podléhá přísným pravidlům. Vyndávání a přesouvání kamenů mění pozemskou čchi a je tedy velmi důležité s nimi pracovat s opatrností. Půda je maso draka, a podle její kvality určujeme druh působící čchi v lokalitě. Půda působí jako akumulátor čchi a proto její kvalita určuje druh čchi. Dračí žíly jsou tektonické změny podloží či vodní prameny, které ovlivňují pohyb, intenzitu a kvalitu čchi. Kromě zemských draků rozeznáváme ještě také druhý podstatný vliv. Voda vitální sílu shromažďuje a vede ji krajinou tak, jako krevní cévy či tepny krev v našem těle.  Druhým podstatným vlivem jsou tedy vodní toky a voda obecně. V této souvislosti mluvíme o vodních dracích. Vodní draci jsou síly, které shromažďují pozemskou čchi a vedou ji krajinou. Jsou velmi důležitým prvkem, a proto jim věnujeme velkou pozornost.
Cílem a smyslem učení Feng Shui je nalít místo kde se proudící pozemská čchi chová mírně, shromažďuje se a nepůsobí rušivým dojmem. V těchto místech je pak příznivé najít si místo k bydlení a podobným způsobem pracujeme i v případě že hledáme místo třeba pro obchod nebo kanceláře.
Ne každý je schopen vitální sílu vnímat. Je to podobné jako s větrem. Pokud bychom si tedy měli čchi představit, tak by nám mohla připomínat třeba něco jako mlhu. I my máme vlastní vitální sílu, která se projevuje například v auře, nebo v našem tzv. magnetizmu. S vitální silou země je to podobné. Někde je ji více, jinde méně. Nachází se všude, ale ne všude je příznivá a životadárná. I v našem těle je krev přítomna všude, ale přesto tam, kde se tok vitální síly zastaví, dochází k jejímu nepříznivému hromadění. Z tohoto hromadění vznikají nemoci. Tam, kde naopak je krve nedostatek dochází k ochladnutí (nedokrvení) a máme potom třeba studené ruce, anebo nohy. Podobné je tomu s vitální silou země. Pohybuje se od hor k vodám. Teče prostorem podle jeho tvaru. Někde stoupá, někde klesá. Znalost jejího pohybu a chování patří k základním znalostem mistrů Feng Shui. Pokud víme jak se vitální síla chová, můžeme ji usměrňovat.
Pokud si představíte vitální sílu, která vyvěrá z kopců a jako mlha se přirozeně pohybuje v krajině, nepřekvapí vás, že mistři tradičního feng shui používají pro ovlivnění čchi v prostoru hlavně tvary krajiny. Mince přivázané na kliku, krystaly zavěšené v okně, kaktusy, anebo různé sošky bohů, či jiné cetky, které mají přilákat jejich majiteli vitální sílu, a s ní spojené štěstí a zdraví jsou tedy úplně neužitečné a jsou jen dokladem neznalosti toho co je čchi, a jak se chová.

Feng Shui má samozřejmě také svou tajemnou a magickou část, se kterou mistr Feng Shui pracuje. Ta se ale dotýká lidské a nebeské čchi a má vliv do života duchovního a posmrtného.

Žádné komentáře:

Okomentovat