úterý 21. ledna 2014

Numerologie pro rok 2014

Orientální numerologie se od naší západní liší v mnoha ohledech, ale to co mají společné je základní mřížka o devíti polích. Do této mřížky se zapisuje devět základních čísel. Rozdíl v pojetí orientální numerologie je především v tom, že jednotlivé významy mají nejen čísla zapsaná podle zvláštních postupů, ale také jednotlivá pole numerologické mřížky. Této numerologické mřížce říkáme Mapa života, protože odráží základní oblasti našeho zájmu.

Každý z nás se narodil pod vlivem některého z těchto 9ti čísel. Naše osobní životní číslo (čínsky Ming Kua) se odvozuje od roku narození. Jako počátek roku však bereme datum 4.února +/- jeden den v závislosti na přestupném roce. Ti co jsou narozeni před tímto datem, přináleží v počítání k roku předchozímu.
Samotná Mapa života je stabilní a jednotlivé paláce si zachovávají svůj vlastní význam. To co se neustále mění a pohybuje, jsou čísla, tedy vlastně Hvězdy, které procházejí jednotlivými paláci. Podle toho kde, ve kterém paláci Mapy života, se nachází naše Hvězda, ta oblast našeho života je pro nás v tom období důležitá a měli bychom jí věnovat péči. Pohyb Hvězd se děje v cyklech a pro nás teď bude zajímavý roční cyklus. Zkontrolujte si nejdřív, k jaké hvězdě přináležíte a následně si její polohu vyhledejte v tabulce pro rok 2014.

ŽENA
MUŽ
 rok
 rok
rok
rok 
rok 
1
2
1959
1968
1977
1986
1995
2
4
1960
 1969
1978
1987
1996
3
3
1961
1970
1979
1988
1997
4
2
1962
1971
1980
1989
1998
8
1
1963
1972 
1981 
1990 
1999 
6
9
1964
 1973
1982 
1991 
2000 
7
8
1965
 1974
1983 
1992 
2001 
8
7
1966
 1975
1984 
1993 
2002 
9
6
1967
 1976
1985 
1994 
2003 
    
Číslo 5 se v rámci počítání Životního čísla převádí. Proto jej v tabulce nenajdete.


3
8
1
2
4
6
7
9
5tabulka roku 2014

Jaký je význam políčka na mapě života, které obsadila moje Hvězda?

Řádek s čísly "A" představuje vlivy nebe do našich životů. Zde najdeme to, co nám bylo dáno při zrození a tedy to, na co označujeme jako osudové záležitosti. Najdeme zde to, co čteme v horoskopu a zde hledáme odpovědi na otázky týkající se našeho osudu.

Řádek B představuje lidské vlivy. Najdeme zde vše, co se týká naší svobodné vůle. Najdeme zde osu minulost přítomnost budoucnost a vše co se týká našeho zdraví.

Řádek C představuje vlivy země. Místa kde žijeme a vše co ovlivňujeme prostřednictvím učení Feng Shui. Tento řádek je řádkem hmoty a tělesnosti v našem životě.

A 1
A 2
A 3
B 1
B 2
B 3
C 1
C 2
C 3

Význam jednotlivých políček v Mapě života

A1 představuje oblast Bohatství. To znamená pozemské hmotné statky, které jsme však nezískali prací, ale třeba dědictvím nebo výhrou a také bohatství, které jste si na tento svět přinesli tak řečeno od pána boha. Bohatstvím je tedy jakýkoliv talent či schopnost, kterou máme a která nám pomáhá v životě.
A2 představuje oblast Dobrého jména. Zde se zrcadlí vše co má vliv na naše dobré jméno, na naši dobrou pověst. Zde odráží své vlivy do našich životů různé spory a hádky s lidmi v našem okolí, pomluvy nebo soudní spory. 
A3 představuje oblast Vztahů. Zde je vše co se týká našeho aktuální partnerský vztah.

B1 představuje oblast Rodiny, tedy místa odkud pocházíme. Spadají sem vztahy s našimi rodiči, prarodiči, sourozenci. Nejedná se tedy o oblast manželství a dětí tak jak toto slovo chápeme. Z tohoto úhlu pohledu představuje sektor B1 také věci a vztahy spojené s naší minulostí. 
B2 představuje oblast Srdce Života, tedy nás samotné a to co je s námi osobně spojení. Zvláště pak tedy naše zdraví.
B3 představuje oblast Dětí, tedy místo kam směřujeme. Zrcadlí se zde vše, co se z nás vychází. Je tedy pochopitelné, že to je oblast, kde najdeme naše děti a naše vztahy k nim, ale je zde mnohem víc. Třeba oblast našeho vyjádření, tedy toho, co ukazujeme ostatním.

C1 představuje oblast Zušlechtění. Tato oblast je důležitá pro všechny, kteří studují, učí se novým věcem, nebo se snaží zušlechtit svou duchovní stránku meditací. Zušlechtění prostřednictvím vzdělávání se, nebo také prostřednictvím sebe zdokonalení, prostřednictvím vnitřní kontemplace. 
C2 představuje oblast Kariéry. Zde se zrcadlí vše spojen s naší prací a kariérní cestou.
C3 představuje oblast Vnějších vlivů, která v sobě zahrnuje vše, co bychom mohli označit jako nápomocní přátelé. Je to oblast, kde se zrcadlí schopnost a ochota okolí být nám nápomocní. Je zde tedy oblast našich přítel, ale i jiných lidí, kteří nám vstupují do života.

Žádné komentáře:

Okomentovat