neděle 5. ledna 2014

Poslední měsíc roku Vodního Hada

Poslednímu měsícem roku Vodního Hada vládne Dřevěný Buvol. Tento vládce se ujal své povinnosti 5.ledna 2014 v 18 hod. 26 minut. Je to zároveň 5tý den posledního lunárního měsíce. Den, jehož denní strážce není příznivý protože předznamenává ukončení jednoho velkého cyklu. Spolu s koncem tohoto období totiž skončí nejenom rok Vodního Hada, ale také zima a začne nám jedno nové velké období. Nicméně máme ještě rok Vodního Buvola a tak se pojďme podívat co nás v tomto měsíci čeká. 
Nejdříve je dobré podívat se na to, jaký že to Buvol vlastně je. Mluvíme zde o Pozemské větvi Chou, kterou překládáme nejčastěji jako Buvol. Znak Chou představuje vytrvalost. Znamení Buvola tedy přináší období stability. Ne nadarmo je také Buvolovou hlavní energií Země. Znak kterým se zapisuje znak Chou znamená spojení či svazek. Zde si můžeme vybavit legendu o Svatoplukovi kde má také svazek své nezastupitelné místo a představuje stabilitu a nezdolnost. V širším slova smyslu znak Chou představuje také řadu, sérii nebo kombinaci. Je v něm ukrytá podobně jako ve znaku Chaj hluboká temná síla Jin. 

Postavení znaku Chou, vůči znamení ročního vládce, kterým je Si, představuje příznivou pozici. Buvol, Had a Fénix, představují tři přátele tzv rozumového svazku. Z tohoto pohledu je období Yi Chou (Dřevěného Buvola) tedy šťastným obdobím. Pozemské větvě představují příznivý vliv země do našich životů a tey to co je spojeno s Feng Shui a planetou zemí je v tomto období požehnané. Spadají sem tři základní oblasti, které prostřednictvím Feng Shui můžeme ovlivňovat.
První je oblast našeho zušlechťování. Sem do této škatulky patří oblast našeho vzdělávání, učení se a novým věcem v té rozumové oblasti. Prostřednictvím vyšší dovednosti můžeme také přijmout vyšší odpovědnost a tím podpořit oblast naší Kariéry, tedy toho jakou máme práci. Dále do této oblasti patří ale také práce na zušlechtění našeho nitra. Proto je tato oblast spojená s meditací a kontemplací. 
Druhou oblastí je již zmíněná oblast Kariéry. Zde se zrcadlí vše spojené s naší prací, která nám přináší obživu. Tento měsíc je tedy v obecné rovině příznivé nakloněn rozhodnutím a změnám, které v této oblasti uděláme.
Třetí oblast ve které nám buvol v tomto roce Hada příznivě působí je oblast které se říká ne úplně přesně nápomocní přátelé. Jde spíše o oblast vnějších vlivů, která nám bez našeho současného  přičinění vchází do života.

Energie Dřeva tohoto měsíce předznamenává příchod Dřevěného Koně. Vlastně jsme mohli tento vliv cítit již počátkem prosince, kde se jako vládce měsíce ujala svého žezla Dřevěná Krysa. Pro hlubší pochopení toho co nám Dřevo přináší je potřeba pochopit jeho kvalitu a vztahy s ostatními 5ti energiemi. 
Obecně je dobré porozumět tomu, že Dřevo podporuje Oheň, ovládá či omezuje Zemi, dává příležitost k aktivitě Kovu ale vyčerpává Vodu. Pokud znáte svého Denního Vládce lehce si sami odvodíte co vám Dřevěný Buvol přinese.

Hexagramem tohoto měsíce je číslo 21, který se překládá jako Kousání, či Pevně se zakousnout (Shi he). Shi tvoří ústa a to co dělají šamani a věštci když se pomocí stonků řebříčku dotazují na osud. He tvoří ústa a naplněná nádoba s pokličkou. 
Obecný výrok k tomuto hexagramu nás varuje před hádkami a soudními tahanicemi s ostatními lidmi. Buďte tedy obezřetní a opatrní ve svém jednání abyste se nevystavili pomluvám a hádkám. 

Na oblast hádek, soudních sporů a pomluv nás také odkazuje plující Hvězda Purpurová devítka, která je vládnoucí Hvězdou tohoto období. Buďte tedy obezřetní a dávajete si pozor na své jednání a mluvení. 

Žádné komentáře:

Okomentovat