čtvrtek 13. března 2014

Čtyři roční doby - Jarní rovnodennost.

Každý rok nastává během solárního roku stav, kdy se den a noc dělí o svou vládu rovným dílem. Den, zástupce Jangu a noc, která v této dvojci zastupuje Jin, si rozdělí svou vládu na polovinu, a síly přírody se zharmonizují. Pojďme si o tom trochu popovídat.

V tento den se ve  staré Číně konali jen menší svátky, k oslavě rovnodennosti, ale ti kteří sledují pohyb nebeských těles, střídání Jinu a Jangu a koloběh čchi vnímají, že se jedná o významné mezníky v roce. Během roku může zaznamenat 4 zlomové okamžiky, které nám o stavu a pohybu čchi mnohé napovídají. Tyto čtyři roční fáze bychom mohli označit starým čínským termínem Si Xiang.
Si Xiang vlastně reprezentují čtyři roční doby a představují jejích vrcholné stavy. Jaro, léto, podzim a zima. Tedy Jarní rovnodennost, letní slunovrat, podzimní rovnodennost a zimní slunovrat. Čínský kalendář Sia je odlišný od evropského a tak zde máme také jiné nahlížení na roční doby. Ve staré číně začíná jaro podle kalendáře prvním dvojtýdnem, který také nese jméno „Začátek jara“. První dovjtýden začíná vždy mezi 3-5 únorem příslušného roku a tím dnem se začíná několik důležitých momentů. Zaprvé, jak již jsem psal, začíná jaro, dále je to moment, od kdy přebírá svou vládu v horoskopu 4 pilířů nový vládce roku a v neposlední řadě se počíná i první astrologický měsíc, kterému vždy vládne jeden z pěti Tygrů.
Období a dny Si Xiang jsou tedy vrcholnou fází jednotlivých období a ne jejich počátkem, jak to chápeme v naší kultuře. Musím říct, že pokud se podívám po přírodě, tak i bez ohledu na globální oteplování a její více či méně zjevné výkyvy se jaro nezačíná dnem jarní rovnodennosti, ale zde je jaro již v plném proudu. Dny spojené s vrcholy a počátky jednotlivých období jsou pro nás, kteří sledujeme dění a chování přírody a čchi vždy významnými momenty. Jeden druh energie se rodí a jiný zaniká, dochází ke střídání, k proměnám ve stoupání a klesání sil Jin a Jang. Dvou základních projevů „Dechu života“, jak bychom čchi mohli také nazvat.
V den jarní rovnodennosti tedy dochází k tomu, že Jin, který ustupuje, se s Jangem v jeden moment zcela vyrovná. Tento prchavý okamžik rovnováhy je odrazem harmonie sil. Jang, který se začal probouzet v době zimního slunovratu, se chystá ujmout své vlády, aby se plně projevil. Tomuto jeho vrcholnému projevu říkáme „Léto“. Grafickým symbolem momentu jarní rovnodennosti jsou dvě čáry. Spodní přerušovaná, horní plná. Tento grafický symbol nám napovídá, že zatímco země je ještě klidná, nebesa již projevují aktivitu. Plně souzní ze základním postavením jednotlivých elementů,  protože nebesa představují Jang a země představuje Jin.


Čím je pro nás tento den, a čas okolo tohoto momentu jarní rovnodennosti, zajímavý a důležitý? Co bychom měli dělat, abychom plně vychutnali jeho poselství? V dnešní době, víc než kdy jindy, potřebujeme plně prožívat cykličnost dějů a přírody. Muži snad ještě více než ženy, které si jistou cykličnost prožívají na vnitřní úrovni. Muži jsou ale od koloběhu přírody dnes odpojeni více než kdy dříve. Vnímání přirozeného koloběhu se nám ztrácí ze zřetele víc a víc. Důsledkem toho stavu, je naše neschopnost žít v přirozeném rytmu přírody. To má dopady do našeho vnímání reality, vztahů a v neposlední řadě i na naše zdraví. Ženeme se za výsledkem jako ohaři po stopě raněné srny. Úspěch a uznání jsou naším cílem a měřítkem naší úspěšnosti jsou vnější znaky bohatství.
Den jarní rovnodennosti nám přináší tolik potřebnou možnost zažít stav harmonie. Máme tak jedinečnou možnost naladit se na přírodu a zavnímat fyzicky její sílu a pohyb energií. Můžeme si dovolit vychutnat okamžik, kdy se na relativně krátký čas síly nebe a země zharmonizují a kdy se vše jakoby zastaví. Tři dny před jarní rovnodenností a tři dny po ní jsou významným obdobím, během kterého bychom měli provést přípravu a následně završení tohoto sedmi denního období. Na začátku věnujte čas přípravě. Rituální očistě prostoru a sebe samých. Doporučím vám vynechat v tyto dny vše, co je pro tělo příliš těžko stravitelné, jako např. maso, ale i alkohol.  Vhodné jsou očistné koupele ve vodě i kouři šalvěje nebo jiné posvátné očistné byliny. Ti z vás, kteří praktikují taoistická cvičení, vědí, že by se měli zaměřit nejen na cviky posilující energii jater a žlučníku, ale v tyto dny jde především o harmonii. Znamení to, že je vhodné provádění kompletní sestavy Čchi kungových cvičení a zvláště těch, kde je kladen důraz na harmonizacii Jin a Jang.
V den jarní rovnodennosti, tedy 20.března 2014 si najděte čas, abyste moment vrcholného okamžiku tedy 17,58 hodin mohli vychutnat v klidu, pokud možno v přírodě.
Následující tři dny pak věnujte tomu, abyste si zažili do sebe ten pocit, který vám prožití tohoto okamžiku dalo. Uchovejte si ho a navracejte se k tomu vždy, když budete potřebovat nastolit rovnováhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat