čtvrtek 10. dubna 2014

Měsíc Zemského Draka z pohledu Feng Shui a čínské astrologie

Rok Dřevěného Koně má i v čínském počítání 12 měsíců. Třetímu z nich vládne Zemský Drak. Začátek jeho vlády připadá na 5 duben 2014. Drak, který je symbolem nepředvídatelnosti, je pátým znamením zvěrokruhu. Jeho vlastním regentem je Země a proto se nám v tomto období představí v celé své kráse.

Na nebi v měsíci dubnu nastane několik zajímavých úkazů, které je dobré si připomenut, protože mají svým způsobem i dopad do našich životů. Některé z nich, jako úplné zatmění měsíce a prstencové zatmění slunce u nás nebudou viditelné, ale přesto mají na nás svůj vliv. Tradičně se udává, že bychom se měli vyhnout všem důležitým činnostem a rozhodnutím pět dní před a pět dní po této situaci na obloze. Takže k čemu a kdy dochází:

8. dubna se Luna dostane do svého nejzazšího postavení vůči naší planetě.

15. dubna v době své úplňkové fáze se Luna dostane zároveň do úplného zatmění, které však u nás nebude pozorovatelné. Vstoupí tedy zcela do zákrytu planetárního stínu v době kdy bude noc na protilehlé straně naší planety.

23. dubna se Luna dostane na své oběžné dráze nejblíže k naší planetě a její vliv tedy bude výraznější.

Luna má pro nás velký význam, protože je její gravitační sila je schopna hýbat s veškerým vodstvem na planetě. Uvědomte si, že příliv a odliv je dílem daný právě pozicí Luny na své oběžné dráze kolem naší planety a hraniční stavy přílivu a odlivu, tzv. slapové jevy jsou dány právě pozicí nejblíže a nejdále od naší planety. Toto však nemá nic společného s jednotlivými fázemi Luny. Je dobré si uvědomit tedy že 08.04.14 bude vliv Luny v tomto období nejslabší a příznivá doba například pro lékařské krvavé zákroky již minula. Luna se totiž začne přibližovat a nenechá krev na svém místě, což bude zhoršovat fázi hojení. Proti lékařským zákrokům také hovoří fakt úplného zatmění v době úplňku. Vyčkejte tedy s tímto druhem lékařského ošetření, pokud je to možné, na období po 23. dubnu.

Druhou zvláštností dubna bude tzv. prstencové zatmění slunce. Ani to u nás nebude viditelné. Připadá na 29.04.14 a je dobré se v tomto období +/- pár dní vyhnout všem důležitým akcím a aktivitám. Toto zatmění vychází na lunární novoluní a tedy počátek dalšího lunárního měsíce.

Měsíc Zemského Draka tedy bude bohatý na dění na obloze, které z planet naší sluneční soustavy bude vládnout převážně Jupiter. Kdo sledujete moje předpovědi tak asi víte, jak významnou hvězdou  je Jupiter v tradiční čínské astrologii. V tyto dny ho můžeme sledovat v blízkosti Luny. Možná tedy Velkovévoda přišel navštívit vílu Čchang-e v její opuštěnosti nefritového paláce.


Měsíc Zemského Draka se narodí ve dni Ohnivého Koně a v hodině Kovového Tygra. Víme tedy, že se v tomto období bude tedy nejvíce projevovat energie Země, která je nejsilnější a Kov spolu s Vodou budou mít pozici nejslabší. Den zrození tedy znamení Ohnivého Koně přináší tomuto měsíci silný dynamický náboj a předznamenává svým působením nadcházející letní období. Měsíc Zemského Draka bude tedy důležitý měsíc na formulování a vyjádření svých skrytých přání a nevyřčených tužeb. Znamení

To vše dobře doplňuje Hexagram knihy proměn pro nadcházející období, kterým je desátý hexagram Lü tedy Vykročení. Obrazem tohoto znamení z knihy proměn je Nebe nad Jezerem. „Ušlechtilý člověk rozlišuje vysoké a nízké, a tím upevňuje smýšlení lidu.“ Ve výroku k tomuto obrazu najdeme „Vykročení na tygří ohon. Tygr jej nekousne. Úspěch.“ Co jiného nám Kniha proměn říká, než že se máme odvážit vykročit. Že i když můžeme díky své nezralosti ne neznalosti udělat chybu, nebudeme za to potrestáni.

Znamení Čchen, které překládáme jako Drak je obrazem nepředvídatelnosti. Přes jeho jangový charakter je pokládán za vyobrazení ženy, která je v očekávání příchodu vhodné doby k početí. Proto je tento znak také spojen s časem, překvapením a slibnou budoucností.

Plující Hvězdy pro měsíc Duben se poskládali do obrazce NEBE - Čchien. Takže si překontrolujte umístění své Hlavní Hvězdy (MING KUA), abyste věděli, jaké oblasti života bude dobré věnovat čas a péči. Dvě neblahé hvězdy obsadili paláce, v nichž se nejvíc zrcadlí peníze, a tak tedy počítejte s tím, že tento měsíc asi nebude aspirovat na vítěze soutěže o nejbohatší měsíc roku. Nicméně nám může příznivě.

K neblahým dnům měsíce dubna je dobré si poznamenat ještě tyto tři, které vychází ze vztahů ve 4 pilířích, nikoliv z pohybu planet a nebeských těles na obloze. VIZ TABULKA.

Kolizní pozicí Zemského Draka je Vodní Pes, a ti, kteří mají znamení Vodního Psa ve svém BaZi grafu, by si měli tento měsíc dát dobrý pozor, protože se jim Drak může nepříjemně promítnout do života právě v té oblasti, ve které mají znamení Vodního Psa umístěné. Pokud neznáte svoje znamení tradičního horoskopu, objednejte si u mne konzultaci, abyste mohli se svým horoskopem aktivně pracovat a příznivě tak ovlivňovat svůj život.

Drakovy spřízněná znamení jsou Krysa a Opice a tak se tedy dá očekávat, že obě budou příznivě podpořeny.Jednou z posledních věcí, kterou bychom si měli k tomuto měsíci říct je to, že tímto měsícem také končí období kalendářního Jara a s příchodem měsíce Zemského Hada nastupuje kalendářní Léto. Je příznivé počkat si na příznivý den očisty před změnou ročního období. Běžnou očistu prostoru je dobré provádět pravidelně minimálně 4x ročně a to právě vždy se změnou ročního období.

Žádné komentáře:

Okomentovat