pondělí 14. dubna 2014

TAO vztahů - Nejúčinnější taoistická léčba

Otrávený šíp je v taoistické filozofii oblíbená metafora, pokud chceme někomu ukázat, jak plýtváme časem na metafyzických otázkách. Dříve nebo později se každému z nás stane, že nás zasáhne nějaká situace, či slovo nebo čin člověka natolik, že nás to ochromí. Naše mysl v tu chvíli začne vytvářet spletenec myšlenek, které se točí neustále kolem toho, proč se to stalo, proč se to stalo právě mne. Proč ten druhý tak jednal, jaký význam to pro mne mělo, a my započneme vytvářet bludiště myšlenek, ve kterém se zcela ztratíme, a nakonec v něm také umřeme. Stejně jako se nám to stane tehdy, kdy nás zasáhne otrávený šíp.

Do nekonečna rozebírat danou situaci, snažit se ji pochopit ve všech důsledcích a dopadech, snažit se plně pochopit myšlení toho druhého a své je neužitečné, protože jed z otráveného šípu stále vniká do těla a škodí. Navenek se toto působení jedu projevuje jako negativní emoce, odmítání, izolace, nepochopení a zklamání ze světa, lidí a v konečném důsledku i sám ze sebe.
Léčení takovéhoto stavu má tři kroky, které bychom si měli dobře uvědomit a pokud se nám v průběhu našeho života stane, a to se stane, že nás takovýto otrávený šíp zasáhne, měli bychom postupovat následujícím způsobem.

Vstát a vyhledat pomoc – to je to nejdůležitější co je potřeba udělat. Bez tohoto prvního kroku ty ostatní dva jsou zbytečné a právě zde tolik lidí ztroskotá. Místo toho, aby vyrazili k lékaři, sedí a v diskuzích řeší. Rozhodnout se pro to že skoncuji s tím otráveným šípem je to podstatné. Mnozí však zůstanou jako ochromeni stát, či dokonce ležet. Naříkají a stále jen hledají a řeší proč. Ztrácí tak svůj drahocenný čas a pomalu míří do záhuby.

Vytáhnout otrávený šíp – pokud uděláme rozhodnutí a jdeme vytáhnout otrávený šíp je potřeba to udělat pořádně. Je potřeba léčit zdroj a podstatu problému. Během toho procesu nemá smysl naříkat a ukazovat na toho, kdo ten šíp vystřelil, nebo na nekvalitní ochranu, která k nám šíp propustila. Je potřeba vykořenit problém a neztrácet čas obviňováním jiných.

Vzít si protijed – představuje uzdravení a proces hojení, k němuž musí dojít. V tuhle chvíli již má smysl pídit se po povaze jedu, protože je potřeba najít ten správný protijed na neutralizaci a zahájení procesu léčby.

Co se stane, když rázně přikročíme k činu, vytáhneme šíp a spolkneme protijed? Taoistické učení nám říká, že nastala příhodná chvíle k pěstování dobré vůle. To je nejmocnějším lékem ze všech. Nejenže urychluje hojení, ale působí také jako preventivní prostředek, který posiluje obranyschopnost ducha proti všem jedům. Pokud budete pěstovat mezi lidmi dobrou vůli, už nikdy nebudou pro vás otrávené šípy znamenat takové ohrožení jako doposud.  

Žádné komentáře:

Okomentovat