neděle 11. ledna 2015

Proč je letos Ovce Dřevěná a co to znamená.


Tradiční čínská astrologie rozeznává v rámci práce s horoskopem dva různé druhy energií. Energie Nebe a energie Země. Energii Země v horoskopu tradiční čínské astrologie představují zvířata. 12 různých znaků a symbolů zvířat je odvozeno od pohybu planety Jupiter a 12 let tvoří jednu skupinu. Mnozí už ví, že každé jedno zvíře je v systému tradiční čínské astrologie doplněno jedním z 10 druhů nebeské energie.
Nebeská energie je prezentována 5.ti prvky tradiční čínské nauky o pěti prvcích (WU SING), která je obsažena ve všech metafyzických, politických, duchovních, lékařských a jiných učeních. Je to čirá esence metafyziky a Hagia Sofia dálného orientu. Pro mne osobně je to to nejcennější co nám orientální mystika může nabídnout a znalost teorie 5.ti prvků je základním předpokladem k porozumění orientu.

ÚVOD DO PĚTI PRVKŮ


Úvodem se tedy dovolím krátký výklad teorie o 5.ti prvcích. Rozeznáváme 5 základních prvků. Těmi jsou Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Záměrně je uvádím s velkými počátečními písmeny, protože se nejedná o živly tak jak je zná Aristotelovo nebo Platónovo učení. Mnohdy mylně propojujeme východní a západní poznání a to nás vede do slepé uličky. Věc se má tak že uvedené prvky nejsou prvky ve smyslu živlů, ale jsou to určité fáze proměny, které mají nespočet asociací a symbolického propojení. Takže každé dřevo je Dřevo, ale ne každé Dřevo je dřevo. Ve stejném smyslu jako je každá škodovka auto, ale každé auto není škodovka.  U prvků čínské teorie WU SING jde o víc než by se na první pohled zdálo. Zde uvedu jen malou ukázku asociací z nichž máte možnost pochopit co tím myslím.

Prvků tedy rozeznáváme pět. Těchto pět prvků známe v jejich yin a yang polaritě. Tím získáme ono magické číslo 10.  Známe tedy 5 prvků v 10 formách. Málo kdo dnes ví, že těch 10 forem 5.ti prvků bylo spojeno s reálnými hvězdami na obloze a už ani dnešní významní učitelé tradiční čínské astrologie neví, které že hvězdy to vlastně jsou. Naštěstí pro nás není tento údaj nezbytný, protože nám tabulky dostatečným způsobem pomáhají určit, kdy se která forma ujímá své vlády v čase a prostoru.
Jednotlivé prvky mají mezi sebou jasně definované vztahy. Rozeznáváme 5 základních vztahů, ale pro začátek nám budou plně stačit dva nejčastěji uváděné. První vztah mezi jednotlivými prvky bychom mohli popsat jako proces podpory. Každý jeden prvek je rodičem, nebo také tvůrcem, či živitelem následujícího. Tak je Dřevo živitelem Ohně. Oheň - Země, Země - Kovu, Kov - Vody a Voda zase Dřeva. Je to koloběh rodiče a dítěte.  Druhým vztahem je vztah kontrolování, ovládání nebo omezování. Jak je libo. Znamená to, že každý z prvků je nějakým prvkem ovládán, nebo také omezován ve svém působení a zároveň je také tím, kdo ovládá a omezuje jiný prvek.
Například Dřevo je ovládáno či omezováno Kovem, ale zároveň je Dřevo tím, kdo ovládá a omezuje Zemi. Pokud pochopíme tento princip vztahů mezi jednotlivými prvky pochopíme a ovládneme umění čtení Nebeské energie.

JAK TEDY ROK DŘEVA PŮSOBÍ NA OSTATNÍ ENERGIE?

Dřevo tedy živí energii Ohně. Je jeho rodičem a tudíž se k němu chová jako ten kdo jej podporuje a těm kdo jsou zrozeni pod vládou energie Ohně mohou tento rok očekávat podporu.
Dřevo zároveň omezuje energii Země. Těm, kteří se narodili pod vládou energie Země přináší Dřevo omezování jejich působení a v neblahém postavení zároveň může blokovat přísun pozitivní energie. Dřevo je určujícím činitelem a jeho síla určuje vliv který má do našich životů.
Kov je pro Dřevo omezovač. To znamená, že v období, kdy vládne Dřevo, má Kov možnost určit a realizovat to, jak se bude jeho život v tomto období odvíjet. Kov je ten kdo má v tomto vztahu navrch. Pokud však nevyužije svůj čas bude to jen jeho chyba. Dřevo zároveň působí jako určitý aktivizátor, podněcovač nebo jak bychom mohli říct probouzeč pro Kov.
Voda je pro Dřevo rodičem, tím kdo jej podporuje. Ale jak se tedy bude projevovat období Dřeva v životě Vody? Odpověď nám na to dá vztah rodiče a dítěte. Kdo má děti mi již rozumí. Ti co jsou ovlivněni při svém zrození Vodou, budou v období Dřeva jako by vysáváni. Jejich síla se bude ztrácet a na realizování velkých věcí jim může energie chybět.
Tradiční čínský horoskop 4 pilířů a 8 znaků (BaZi) je složen ze dvou řad symbolů ve 4 pilířích a poodhaluje nám, jak vypadá určitý moment v čase. Takže první den vlády Dřevěné Ovce a okamžik jeho narození vypadá následujícím způsobem. 
Tabulka momentu narození nám ukazuje jaké symboly vládnou 4 pilířům v momentu narození roku Dřevěné Ovce. Pokud bychom brali tuto tabulku jako horoskop narození  a my při výkladu k ní takto přistupujeme je pro nás důležitý den kdy k narození došlo. Zde vidíme, že dni narození vládne symbol Kovového Kance. Tento symbol předurčuje vládu prvku, který ovládá zrozence tohoto okamžiku. Jeho prvkem je KOV ve své Yin podobě.  Tuto formu Kovu označujeme slovem XIN. Každý z nás se narodil v určitý moment, ke kterému se dá složit podobný soubor znaků. Regent denního znamení nám potom určuje to, jaký z pěti prvků, potažmo jejich 10.ti forem přináleží nám osobně. Zjistit si, jaký prvek vládne mému dni narození a pod jakou vládou tedy jsem, můžeme třeba zde . Pokud známe svůj osobní prvek narození, můžeme si už jednoduše odvodit, co Vám rok Dřevěné Ovce přinese. Pokud si chcete znát více o svém tradičním horoskopu, napište mi a objednejte si svůj roční rozbor nebo celkový výklad horoskopu. Mob: 773286824

Žádné komentáře:

Okomentovat