neděle 5. dubna 2015

Čínský astrolog říká: Dubnu vládne Kovový Drak.

Drak je jedním ze dvou mytických znamení čínského horoskopu a vládne měsíci dubnu.  Letos se dubnové vlády ujal Kovový Drak a my se spolu podíváme na to, co nám přináší jeho vláda v letošním roce Dřevěné Ovce. Drak je pátým pozemským znamením, obecně přiřazený k prvku Země. Jeho označení Chen (Čchen) znamená nepředvídatelnost a podle starých komentářů znázorňuje ve svém grafické podobě skloněnou ženu v rozpacích možná v období menstruace. Potažmo se tedy pojí s časem, cyklem nebo jeho úsekem.

Jiné komentáře říkají, že znak Chen představuje ženu těhotnou, které rukama chrání své břicho a připodobňují toto znamení k životu ve vajíčku, což nás také vede k časové cykličnosti. Obecně se tedy dá říct, že znamení Draka slibuje něco přicházejícího, co ještě nenastalo, ale je to již na cestě. Mně osobně to přijde příznačné ke znamení WEI, které vládne tomuto roku. I ono totiž vyjadřuje určité čekání, i když jiného druhu. Čekání po změně, prezentované Koněm (Wu), který vládl v minulém roce.
Silné stránky lidí, kteří mají znamení Draka ve svém horoskopu jsou: sebejistota, hrdost, přímost ve vyjadřování, vášeň a rozhodnost. Pokud však svoje ego nemají pevně v rukách, umí být Draci arogantní, přehnaně nároční, výstřední, trpí všelijakými předsudky a drží se dogmat.
Znamení Draka (Chen) samo o sobě přináleží Nebeskému znamení Wu (Země+), takže jeho letošní regent, kterým je Keng(Kov+) v něm jeho nepředvídatelné vlastnosti lehce otupuje a dělá jej více spořádaným, přesným a přísně hodnotícím. Keng (Kov+) je totiž Nebeským znamením, které symbolizuje oddělení zrna od plev. Jeho dalším symbolem by mohly být ostré nástroje nebo zbraně. Odsekávat či oddělovat, to je projev Nebeského znamení Keng.
Drakovi přátelé jsou Shen(Opice) a Zi (Krysa). Ti budou mít v tento čas nakloněny síly země a mohou se odvážit i zariskovat při naplnění svých plánů. Tato rada se týká zejména těch, kteří jsou ještě elementem Kovu podporování, jako je tomu u znamení Vodních Opic a Vodních Krys. O něco hůř na tom budu však všichni, kteří přináleží ke znamením Psa, nebo Zajíce. Zvláště mají-li v pozici Denního Vládce Dřevo, které je Kovem omezováno a oklešťováno.

On vůbec Kov, je pro duben roku 2015 určujícím elementem. Celá věc s prvky se má následovně. Duben je z pozice ročních období, posledním ze tří měsíců jara. Květnem začíná období léta a proto je duben spolu s únorem a březnem ještě pod vládou elementu Dřevo. Ale není to tak zcela jednoduché, protože přechody mezi jednotlivými ročními obdobími prochází transformací. Poslední měsíc každého ročního období se tedy promění a přiřadí se k elementu Země. Také proto jsem na začátku psal, že znamení Draka, přináleží elementu Zemi(+). Protože dochází k této transformací elementů, je Kov, tradičně spojovaný s podzimem, na tom v tento měsíc o něco lépe, protože jeho síly se probouzejí k životu. Je to jen takový záchvěv, ale v souvislosti s Hvězdnou mechanikou, která má vliv na náš osud, je zajímavé vidět spojitost Kovu s působením Hvězdy Jadeitová Trojka v rámci Taoistické numerologie.

Takže, protože je dubem, poslední jarní měsíc, přiřazován k elementu Země, je Kov a jeho působení podporováno a protože letošnímu dubnu vládne Kovový Drak a Denním Vládcem prvního dne měsíce Kovového Draka je Kovový Kanec, můžeme jen předpokládat, že síla Kovu bude pro ty, jejichž Denní Vládce je Dřevo omezovat, Zem vyčerpávat, Vodu podporovat a Oheň provokovat k aktivitě. Zkontrolujte si tedy svého Denního Vládce, ať víte, který typ energie se vás bude tento měsíc týkat. Pokud si s nalezením Denního Vládce nevíte rady, napište mi.

Pokud bychom to všechno měli shrnout a trochu zjednodušit najdete dále to, jak by měl měsíc Kovového draka ovlivnit vaše Nebeské znamení a co Vám přinese.
Dále si vyhledejte svého Denního Vládce¨, abyste věděli, jaká bude kvalita těchto vlivů. Zda vás změny, které přijdou, podpoří, nebo oslabí. 

Pro Krysu bude tento měsíc posílením na její cestě. Drak a Opice spolu s krysou tvoří spřízněnou trojku a proto Drak kryse podává pomocnou ruku. 

Pro Buvola bude tento měsíc zpomalením, Jeho energie se musí zklidnit a srovnat. Buďte trpělivý a nechtějte všechno hned. Pokud budete jednat na úkor druhých, zle se Vám povede.

Pro Tygra bude tento měsíc Hojností. Měl by se připravit na příznivé okamžiky a využít některých z magických dnů dubna. Více na blogu nebo v e-booku 11 magických dní roku 2015. 

Pro Zajíce bude tento měsíc o úklidu. Odstraňte vše co není k užitku a potřebě. Příští měsíc by Vám to mohlo překážet. Přijde hojnost požehnání a vám by se to nemuselo příznivě projevit.

Pro Draka bude tento měsíc Jeho vlastním a tak je to měsíc pro plány, sny a přípravu. Měl by se připravit na příznivé okamžiky a využít některých z magických dnů dubna. Více na blogu nebo v e-booku 11 magických dní roku 2015. 

Pro Hada bude tento měsíc nepříliš příznivý. Uzavírání a dokončování je to čemu je potřeba se věnovat, aby mohl příští měsíc začít s čistým stolem.

Pro Koně bude tento měsíc otevřením nových dveří a obzorů. Měl by se mít na pozoru, které dveře otevře, protože nevíme co se za nimi skrývá. Poselství nebeských mřížek(taoistická numerologie) vám napoví. Hledejte v nich. Více na blogu nebo v e-booku 11magických dní roku 2015. 

Pro Ovci (Kozu) bude tento měsíc důležitý. Prostřednictvím toho jaké události k ní budou přicházet pozná, jak si ve světě stojí a na čem je potřeba zapracovat.

Pro Opici bude tento měsíc ve znamení úspěchu a může se odvážit zariskovat ve svých plánech. Pokud je Vodní Opice připravena k činu, přeje ji nebe i země.

Pro Fénixe (Kohouta) bude tento měsíc nebezpečným. Je potřeba se mu věnovat s plnou péčí. Nic nenechat náhodě a pokud to půjde neriskovat.

Pro Psa bude tento měsíc malou pohromou. Síly Kovového Draka mu stojí v cestě jako strážce brány a je potřeba se s tím vyrovnat. Plánujte dobře svoje další kroky a vyčkejte vhodného okamžiku léta.

Pro Kance bude tento měsíc dobrým časem na zahájení aktivit. Využijte některý z magických dní dubna a pusťte se do toho co máte v plánu. Lepší čas pro zahájení aktivit v tomhle roce pro vás už možná nebude. Pokud potřebujete poradit zavolejte. 


Hvězda prosperity se projevuje ve znamení Opice, takže si její znamení hlídejte, protože jak se objeví je to čas na sklizeň. Bohužel ne pro Tygry. Ti mají s Opicí konflikt. Ale vždy je nějaká cesta k nápravě. Třeba prostřednictvím vybraných dní dubna. Více v e-booku o 11 magických dnech roku 2015. napište nebo zavolejte. 


Hvězda Lásky se nachází ve znamení Krysy. V tyto dny je příhodné vyrazit na rande tedy pokud vy nebo váš partner nejste pod vládou znamení Koně. To by se vám také nemuselo dařit. 

Žádné komentáře:

Okomentovat