čtvrtek 18. června 2015

60 znamení čínského horoskopu

Slíbil jsem Vám bližší povídání o jednotlivých znameních čínského zvěrokruhu. Ale než se pustíme do popisu jednotlivých znamení sepsal jsme krátké povídání o jeho souboru. O něčem, čemu my říkáme Kolo života. Pojďme tedy nahlédnout do tajů čínské astrologie, do tajů které, přichází z dalekých končin i časů.

Sochy 60 ti znamení z jednoho z chrámů
To, co je na čínské astrologii nejznámější, je ucelený systém 12 znamení, pojmenovávaný podle zvířat, kterým označujeme jednotlivé časové úseky. Těmto znakům říkáme POZEMSKÉ VĚTVE, protože v nich nalézáme působení zemské čchi na náš osud a náš život. Jejich podstata je odvozena od planety Jupiter a jejího pohybu kolem Slunce. 12 zvířat čínského zvěrokruhu tvoří tedy první část základních znaků čínské astrologie. Každá z PV, tedy každé ze zvířat, má však také svého protektora. Protektora, který je jakýmsi ochráncem, přímluvcem či patronem. Tedy někým, kdo daného vládce usměrňuje. Pro rok 2015 je takovým protektorem Yi, nebo-li jinové Dřevo. Tato druhá sada znamení základních znaků čínské astrologie jsou tak zvané NEBESKÉ STONKY. Jedná se celkem o 10 Nebeských stonků, jejichž původ leží údajně ve hvězdách mléčné dráhy. Dnes však už bohužel nevíme, které že hvězdy to jsou a proto k nim přiřazujeme jednotlivé proměnné fáze systému 5ti prvků, rozšířené na mužské a ženské polarity. 
Tak, teď se to zdá možná složité, ale není. Máme tedy 12 zvířat (Pozemské větve) a 5, potažmo 10 prvků (Nebeské stonky). 5 prvků propojíme s 12ti zvířaty a dostaneme celkem 60 znamení. Každé jedno ze zvířat v pěti základních proměnných fázích. Polaritu Yin a Yang pak přiřadíme každé dvojici podle polarity Pozemské větve. Ta mužská znamení jsou Krysa, Tygr, Drak, Kůň, Opice a Pes, a ta ženská znamení jsou: Buvol, Zajíc, Had, Ovce, Fénix, Kanec.
To znamená, že celý soubor 60 základních znamení čínské astrologie začíná Dřevenou Krysou, pokračuje přes Dřevěného Buvola, Ohnivého Tygra, Ohnivého Zajíce k Zemskému Drakovi a Zemskému Hadovi a tak dál a dál až skončí u posledního znamení, kterým je Vodní Kanec.
Ukázka horoskopu 4 pilířů BaZi
60 základních znamení se také nazývá KOLO ŽIVOTA, protože se v něm cyklicky opakuje koloběh a řád. Každé znamení je svým způsobem jedinečné, protože každá jedna kombinace Pozemské Větve a Nebeského Stonku je unikátní. Tak si vezměme například Krysu. Ta je znamením ze své podstaty spojeným s energií Vody, severem, prosincem, půlnocí a podobně. Tím je také naznačen její obecný charakter, ale protektor ovlivňuje silné a slabé stránky každého ze znamení. Taková Vodní Krysa, tedy VODA+VODA bude mít jiné energie, než třeba Ohnivá Krysa, kde se potkávají energie OHNĚ a VODY. Sami můžete popřemýšlet, jak na tom bude Dřevěná, Zemská, či Kovová Krysa.
V každém našem horoskopu máme základní časový údaj rozdělený na čtyři úseky. Rok, měsíc, den a hodinu. Každému z nich přináleží jedno samostatné "Kolo života", ale každé to kolo se otáčí jinak rychle. Jinak rychle se posouvá to roční, které se posune o jedno znamení po roce, jinak to měsíční, denní nebo hodinové, které se posune co dvě hodiny. Jen si to představte! Čtyři prsteny vedle sebe, jako kruhy navlečené na tyči. Jako číselníky u zámků pánských kufříků. A každý se točí jinak rychle.
60 bohů základních znamení čínské astrologie
Moment našeho zrození je tedy zobrazen ve 4 pilířích a v nich v osmi znacích. Vždy ale složených ze základních 60ti znamení tradiční čínské astrologie. Tyto znaky se od pradávna popisovaly sami o sobě. Sami o sobě měly nějakou charakteristiku a v horoskopu se používá tato charakteristika také k výkladu, i když dnes převažují ve výkladu metoda 10ti bohů, jako hlavní. Metoda 60ti znamení však přetrvává, protože tvoří základ celého systému tradiční čínské astrologie. Jedna z metodik výkladu je třeba metoda kompatibility na poli pracovním. Tato metoda slouží k jednoduchému a účinnému posouzení nakolik se ve skupině pracovníků bude možné přiblížit harmonii a duchu spolupráce. Pokud tedy armádu 60 ti znamení rozdělíme do 6ti skupin, vždy po deseti znamení, máme zde tak zvané spolupracující oddíly. Pokud tedy posuzujeme pracovní kompatibilitu, je příznivé pokud mají pracovníci v jenom oddělení v pilíři měsíce, znamení ze stejné skupiny. Tím, že budeme účelově budovat pracovní týmu na těchto principech, posílíme pracovními duch a součinnost a to nám přece stojí za to se nad tím trochu zamyslet. Co vy na to?

Žádné komentáře:

Okomentovat