pondělí 10. srpna 2015

Jak si určíte svou Hvězdu osudu.

Nebeský úředník sedící ve velkém voze
Téma lidského osudu je ve všech společenstvích vnímáno jako téma mnohdy stěžejní. Lidé se dohadují, zda mají osud daný, nebo ho mohou utvářet a nakolik jsou sami strůjci svého osudu. Staří Číňané věřili v sílu nebes a tedy i částečné danosti našeho osudu, který však můžeme svým aktivním přístupem k němu spolu utvářet. Hvězda osudu nám napoví, kdy se které oblasti našeho života vynoří v našem zorném poli a pomáhá nám tedy určit správný čas, k tomu abychom svůj osud zlepšili.
Koncept Hvězdy osudu je odvozen od systému devíti Hvězd, který je obsažen jak v tradiční čínské astrologii, tak dnes, především ve Feng Shui, kde se nazývá Letící, nebo také Plující Hvězda. Velmi často se s Hvězdou osudu můžete setkat pod jménem Ming Kua, což bychom mohli přeložit jako „číslo osudu“ a je to jen jiné jméno pro to samé. Dnes se u nás celý koncept Osudové Hvězdy smrskl díky neznalosti tématu na propočítání roční Hvězdy osudu, ale celkový koncept je daleko širší a dnes si z něj část ukážeme. Kromě naší vlastní Osudové Hvězdy, existuje ještě mnoho dalších osudových Hvězd, které při rozboru horoskopu a analýzy Feng Shui přicházejí do úvahy, jako třeba Hvězda Cchan š´(Dům Bource morušového), Hvězda Po Š´(Učenec), nebo třeba Li Š´(Bojovník), těm se ale dnes věnovat nebudeme.
Pro mne osobně je na celé věci velmi zajímavé to, že souhvězdí velkého vozu, které je vlastně ústředním tématem jak konceptu Osudové Hvězdy, tak systému Plující Hvězdy je stejně chápáno ve východní, tak také v západní kultuře. Je to jeden z mála momentů, kde si západ a východ obrazně podávají ruce. Fascinujících sedm hvězd na obloze, která naše kultura pojímá stejně jako kultura orientu, která je ve svém základě tak rozdílná od té naší. Nenacházíme na obloze jiné souhvězdí, které by bylo totožně poskládáno, a také stejně vykládáno.
Vidíte v postavení velkého vozu svastiku?
Takže systém devíti Hvězd je odrazem pohybů souhvězdí velkého vozu po obloze. Což má význam hlavně pro učení Feng Shui, protože se toto souhvězdí v každé roční době nachází jinak orientováno vůči vládnoucí hvězdě severní oblohy. Sedm hvězd velkého vozu je doplněno dvěma pomocníky, pravým a levým, a tím vzniká ucelený systém, který je možné zapisovat do magického čtverce. Numerologická mřížka je základní matricí pro posuzování změn, které se v osudové „Mapě života“ odehrávají.
Jednotlivým číslům (1-9) byli přiřazeny mnohé atributy, které mají přesah jak do věštebné Knihy Proměn, tak do učení Feng Shui, ale také do tradiční čínské astrologie nebo do tradiční čínské medicíny. To, pod kterou Hvězdou jsme narozeni, a tedy s jakými jejími atributy jsme propojeni, určíme jednoduchým výpočtem, vycházejícím z našeho roku narození.

Rozhodujícím pro výpočet je datum 4. února, protože od tohoto data se nejčastěji počítá přechod z jednoho ročního znamení do druhého, v rámci tradiční čínské astrologie. Ti, kteří se narodili tedy v rozmezí 1. ledna až 3. února odečtou od svého data narození jedničku a tím tuto nepřesnost srovnají. Dále si musíme uvědomit, že existuje rozdílný výpočet pro ženy a pro muže. Je to dáno polaritou Jin a Jang a proto pro ženy a pro muže platí rozdílné počítání.

Svou osudovou Hvězdu najdete v převodní tabulce podle výsledku, který spočítáte následujícím způsobem:

-   Sečtěte poslední dvě čísla svého roku narození až k jednocifernému číslu 1983 = 8+3 = 11 = 1+1 = 2
-   Pokud jste narození ve 20 století, odečtěte tento výsledek od čísla 10 tedy pro rok 1983 = 10 – 2 = 8
-   Pokud jste narozeni v 21. Století, odečtěte tento výsledek od čísla 18, a pokud je výsledek tvořen dvojciferným číslem, tedy vyšším než devět, sečtěte obě číslice výsledného čísla na jednociferné číslo. 2003 = 18 – 3 = 15 = 1+5 = 6

Převodní tabulka
Výsledek 1 :  Muži = Bílá 1 / Ženy = Bílá 8
Výsledek 2  : Muži = Černá 2 / Ženy = Zelená 4
Výsledek 3  : Muži = Jadeitová 3 / Ženy = Jadeitová 3
Výsledek 4  : Muži = Zelená 4 / Ženy = Černá 2
Výsledek 5  : Muži = Černá 2 / Ženy = Bílá 1
Výsledek 6  : Muži = Bílá 6 / Ženy = Purpurová 9
Výsledek 7  : Muži = Červená 7 / Ženy = Bílá 8
Výsledek 8  : Muži = Bílá 8 / Ženy = Červená 7
Výsledek 9  : Muži = Purpurová 9 / Ženy = Bílá 6


Bílá 1

Tato Hvězda se jmenuje Tchan lang a je spojena s energií Vody, jejím trigramem je Kchun (voda) a pokud je aktivní, podporuje hojnost, věhlas a bohatství. Pokud není dobře postavena, může způsobit rozvod, smrt a odloučení. V mapě života tato Hvězda přináleží k severnímu pavilonu Kariéry, kde se manifestuje vše, co souvisí s naší prací, živobytím a zaměstnáním.

Černá 2

Tato Hvězda se jmenuje Ču men a je spojena s energií Země, jejím trigramem je Kchun (země) a pokud je aktivní podporuje plodnost a vůdcovství. Pokud není dobře postavena, může způsobit nemoc, zvláště zažívací potíže či potraty a osamělost. V Mapě života je tato Hvězda doma v Jihovýchodním pavilonu Vztahů, kde se promítá vše, co souvisí s našimi osobními vztahy.

Jadeitová 3

Tato Hvězda se jmenuje Lu cchun a je spojena s energií Dřeva, jejím trigramem je Čen (Hrom) a pokud je aktivní, podporuje prosperitu. V opačném případě může stát za neštěstím, soudní pří a pomluvami. V Mapě života je tato hvězda doma ve východním pavilonu Rodiny, kde se projevuji vztahy z naší minulosti, protože tento palác představuje místo a vztahy odkud vycházíme. 

Zelená 4

Tato Hvězda se jmenuje Wen čchu a je spojena také s energií Dřeva, jejím trigramem je však Sun (vítr) a pokud je aktivní, příznivě ovlivňuje naší kreativitu a úspěch při skládání zkoušek. V opačném případě můře stát za rozvodem, nevěrou a mileneckým vztahem.  V Mapě života je tato hvězda doma v jihovýchodním pavilonu, který označujeme jako Bohatství, což vede mnoho dnešních zájemců o Feng Shui k mylné domněnce, že ovlivněním tohoto paláce si přivodí to správné bohatství. To je však omyl, protože tento palác představuje nepravé bohatství, vzešlé z výher, dědictví, nálezů a našich talentů.

Žlutá 5

Tato Hvězda se jmenuje Lien čen a nepřiřazuje se k žádnému výsledku. To proto, že ji nepřináleží žádný trigram, čímž se stává Hvězdou nestabilní, takovou, která není schopna se projevovat v tomto našem světě a její povaha je veskrze neblahá. Pokud se nachází v rozborech, pohlíží na ni mistři Feng Shui jako na veskrze nepříznivou hvězdu, ale i ona má své pozitivní projevy. K nim patří Náhlá, neočekávaná hojnost. Pokud však není příznivě ovlivněna, může se projevit neblahým vlivem v katastrofách, vážných onemocněních a soudních sporech.


Bílá 6

Tato Hvězda se jmenuje Wu čchu a je spojena s energií Kovu. Jejím trigramem je Čchien (nebe) a pokud je nám příznivě nakloněna přináší hojnost, úspěch a vůdcovství. V opačném případě může přivodit osamělost, smutek odloučení. Na Mapě života je ji přiřazen jako domovský pavilon severozápadní sektor, kde se zrcadlí naši přátelé a vnější vlivy, které mají vliv zemského charakteru. Tedy nejsou výsledkem osudovosti nebeského principu, ale podléhají pravidlům a přáním zemského rituálu.


Červená 7

Tato Hvězda se jmenuje Pcho čun a je spojena s energií Kovu a trigramem Tuej (jezero, bažina). Pokud je tato hvězda dobře naladěna přináší hojnost, plodnost a graviditu, jeli však v neblahém postavení má tendence působit loupeže, rozepře, oheň, zranění a odloučení, nebo dokonce i vězení. Na Mapě života ji patří sektor Západu, který představuje naši budoucnost, to co z nás vychází, tedy také naše potomstvo a místo kam směřujeme.


Bílá 8

Tato hvězda se jmenuje Cou fu a je spojena s energií Země a trigramem hory čili Ken. Tato hvězda, pokud je příznivě působící, přináší štěstí, hojnost a slávu. Pokud je však v neblahém postavení může způsobit poranění dětí. Na Mapě osudu je doma v severovýchodním pavilonu, který bývá označován také jako „Brána duchů“ a zrcadlí se v ní naše sebepoznání a duchovní cesta či poznání. Na úrovni pozemské je zde obraz intelektuálního růstu nebo pádu a je tedy přímo spojen se školou a učením se.


Purpurová 9

Tato hvězda se jmenuje Jou pi a je spojena s energií Ohně a tudíž trigramem Li (oheň). V případě příznivého působení má vliv na růst, výsledek a úspěch. Funguje jako podporovatel záměrů a to i negativním směru, takže pokud není dobře situovaná, může způsobit nemoc, ztrátu zaměstnání, partnera a jiné. Její místo na Mapě života je dáno Jižním pavilonem Dobrého jména, kde se zrcadlí naše pověst a tím také hádky a soudní pře.

Pokud tedy víme, pod jakou Hvězdou jsme se narodili, můžeme se podívat také na to, co nám tato Hvězda přináší svým pohybem po Mapě života. Je potřeba si uvědomit, že stejně jako se Velký vůz pohybuje po obloze, i naše Hvězda se pohybuje v rámci numerologické mřížky (Mapa života) podle určitých pravidel.  Těmi pravidly se zabývat v tomto článku nebudeme, protože se to učíme v seminářích Akademie Černé želvy, ale řekněme si aspoň základní informace k pohybu Hvězd.

Máme 9 základních obrazců numerologické mřížky o 9 polích, známou v našem prostředí jako Saturnův čtverec tvořený tedy 3x3 poli. Základní verzí je uspořádání s 5 v centrálním pavilonu. A to proto, že je to magický čtverec nejvyššího řádu, vykazující harmonii. Ve všech směrech, tedy v řadách i sloupcích, ale také diagonálách najdeme jeden a ten samí výsledek. O této mřížce bychom mohli povídat hodiny. ale pro nás je teď podstatné to, že se každý rok tento základní magický čtverec proměňuje, předem daným způsobem, podle vládnoucí Hvězdy daného období. Letos, tedy v roce 2015 to je numerologické mřížka s číslem tři v centrálním pavilonu. Hvězdy se vždy přeskupí podle daného čísla do daných pavilónů a ten, který právě navštíví je pro lidi pod jejím vlivem tématem daného období. Tedy jestli v roce 2015 Hvězda 8 Bílá obsadila severní pavilon, je tématem lidí kteří se narodili pod jejím vlivem Kariéra a vše s daným pavilonem spojené.  Teď je to snad srozumitelné.


Je potřeba dodat ještě pár informací k pohybu Hvězd. Tak jako máme období roční a pohyb Hvězda v numerologické mřížce, máme také stejný způsob pohybu Hvězd pro měsíční, denní a hodinové období. Tedy stejně jako horoskop 4 pilířů je proměnná 4 období (rok, měsíc, den a hodina), můžeme i Hvězdu osudu vnímat v podobných cyklech a můžeme tedy sledovat, jak jednotlivá tématy Mapy života vystupují před nás v daných obdobích.


V moment našeho zrození, tedy nepůsobila jen jedna Hvězda, ale v účinnosti byli možná až 4 rozdílné Hvězdy. Za Hvězdu osudu považujeme vždy Hvězdu spojenou s ročním cyklem kalendáře, ale vlivy ostatních cyklů můžeme také vzít v patrnost při sledování a poznávání naší osudové cesty životem. Věštebná Kniha Proměn nám v tomto bodě může být velkým pomocníkem, protože prostřednictvím jedné z metod převodu číslic můžeme nahlédnout na konkrétní výrok z této věštecké knihy. Kniha sama obsahuje 384 (64x6) výroků a pro každý moment časové osy je možné najít jeden konkrétní výrok, právě prostřednictvím číselného orákula Knihy Proměn.

Japonský pohled na sedm osudových hvězd velkého vozu.


Každý kdo se vážně zabývá svým životem, sebepoznáním i osobním vývojem, má v tomto neocenitelného pomocníka, protože jak už mnozí pochopili, je Kniha Proměn nejen asi nejstarším uceleným orákulem světa, ale díky jeho stavbě je také dokonalým nástrojem na čtení lidského genomu, tedy dalo by se říct že obsahuje DNA lidské společnosti a principů a způsobů jejího chování. 

3 komentáře:

 1. Je to velice zajímavé z hlediska numerologie. Pokud vím, že tento rok jsem pod vlivem čísla 6 - rodina, děti, majetek a pomoc druhým, tak se to shoduje i s mřížkou mapa života pro tento rok, kde se moje hvězda nachází na pozici rodina, budoucnost. Také souhlasí spojení s energií vody. Voda je v posledním období velice aktivní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za komentář, jsem rád že se článek líbí. Taoistiká numerologie mám mnoho vrstev a mnoho způsobů aplikace. Tohle je jen střípek.

   Vymazat
 2. Dobrý den, prosím o řadu co se týká letící hvězdy, chápu správně, že je-li hvězda jinde než doma např. 2 mimo JV, tak by se měl její vliv oslabit a pokud je doma tak posílit, nebo je v tom ještě jiná souvislost? Děkuji

  OdpovědětVymazat