sobota 12. prosince 2015

Velký rozbor FENG SHUI pro rok 2016

Každoročně si ti, kteří se zajímají o učení Feng Šuej, před započetím nového čínského roku kontrolují všechny proměnlivé vlivy Feng Šuej, aby tak ochránili sebe a své blízké před neblahými vlivy, které se díky plynutí času mění v prostoru a čase. Ten, kdo si myslí, že jednou provedené úpravy a nápravná opatření v systému Feng Šuej už není potřeba měnit, se plete. Feng Šuej je učením o prostoru a čase, o tom, jak se vzájemně tyto dvě veličiny ovlivňují a o tom, jak je sladit a využít v náš prospěch.
Každoročně se tedy do začátku února zajímají lidé o to, jak se proměnila nebeská čchi, představovaná devíti Plujícími Hvězdami, zapsanými v numerologické tabulce, které říkáme Nebeská mapa. Tato Nebeská mapa nám slouží, podobně jako naše kartografické mapy ke čtení a orientaci v prostoru, ale trochu jiným způsobem, než jsme u běžných pozemských map zvyklí. 
Kromě Nebeské mapy s devíti paláci, nás také zajímá další časoprostorový prvek, kterým je tzv. kruh 24 hor, který nacházíme na všech Lopanech. Lopan je zvláštní pomůcka každého praktika Feng Šuej, který zobrazuje množství různých údajů, podle druhu svého zaměření. Existují různé druhy Lopanů. ale některé vybrané informace najdete na každém z nich. Jedním z těchto údajů je právě kruh 24 hor, který je určitým rozšířením Nebeské mapy doplněné o pozemské údaje. Nenacházíme v něm tedy stejné údaje jako u Nebeské mapy, ale jsou zde propojená znamení čínského zvěrokruhu a čtyři metafyzické obrazce, tzv. trigrami, které nacházíme i v Knize proměn. V tomto kruhy, který zobrazuje 24 směrů, nacházíme informace o tom, z jakého konkrétního směru přichází ta která symbolická Hvězda, přinášející nám její příslušnou energii a kvalitu. Je to tedy detailnější rozbor prostoru v návaznosti na proměnlivý čas. Tak na příklad symbolická Hvězda Velkovévody Jupitera, což je jakési božstvo roku, ovládající příslušné roční znamení toho daného roku, působí právě ze směru, příslušném tomu kterému vládnoucímu ročnímu znamení. Tedy rok 2016 bude rokem Ohnivé Opice. Velkovévoda Jupiter, protože je vládcem zvěrokruhu, působí ze směru, ve kterém leží znamení Opice. To je tedy jihozápado3, který je umístěn do rozmezí 232,5 – 247,5 stupně na kompase.

Tento směr, tedy JZ3 je spojen se znamením Opice (SHEN) a v tomto směru působí právě symbolická Hvězda velkovévody Jupitera. Každá Hvězda má svůj význam, smysl a užití. U velkovévody Jupitera jde o to, že bychom neměli sedět čelem přímo tímto směrem. Velkovévoda Jupiter je, pokud se na to budeme dívat metafyzickým způsobem, mocný vládce, který nemá rád drzé a vyzývavé pohledy lidí. Proto je lepší nesedět čelem přímo tímto směrem. To se jedná jak pro pozici pracovního stolu, jídelního místa, konferenčního nebo jinak vyjednávacího místa. Prospěšné je mít takovéhle mocné božstvo jako svého spojence. Jako někoho, kdo nám kryje záda a proto je nejvýhodnější pozice orientovaná zády, právě na směr Velkovévody Jupitera.

Jednotlivé symbolické Hvězdy, kterých Feng Šuej rozeznává na desítky, jsou nositeli různých druhů štěstí či neštěstí, bohatství, ztráty, pohromy nebo úspěchů. Zobrazují vlivy v romantických, milostných i jiných vztazích. Všechny Hvězdy bez výjimky, tedy jak ty Plující tak ty symbolické probouzí dvě věci. Za prvé je to krajinný prvek, kterým může být hora, řeka nebo jezero či rybník, silnice, budovy, věže prostě krajinné prvky, které se každý praktik Feng Šuej učí posuzovat, aby věděl, jak mohou ovlivnit životy lidí, kteří žijí v okolí. Druhým, velmi podstatným způsobem, který probouzí každou Hvězdu, je pohyb. Pohyb totiž představuje energii, oživující danou Hvězdu. Pohybem je myšleno mnoho vlivů. Od vchodu do domu, přes ruch ulice, stavby v sousedství ale i lampy veřejného osvětlení, která muže v noci světlem (tedy pohybem a energií) probouzet neblahý vliv mající dopad třeba na loupež a ztrátu. Stejně jak se mohou probouzet neblahé vlivy, mohou se probouzet ty příznivé a žádoucí a je na každém z mistrů Feng Shui, aby Vám dovedli poradit, jak a které vlivy se pro tento rok probudí a jak ty neblahé odclonit a ty dobré podpořit a využít.


Plující Hvězdy

Plující Hvězdy používáme převážně při praktikování Feng Šuej v interiéru, ale zmíněné Hvězdy leží samozřejmě také v okolní krajině a platí pro ně trochu odlišná pravidla. My se ale dnes v tomto článku budeme věnovat těm projevům v interiéru. Mezi ty Plující Hvězdy, které kontrolujeme každoročně, patří především neblahé Hvězdy. To pro to, abychom se vyhnuli probuzení jejich vlivu a pokud možno, abychom oslabili jejich vliv a dopad do našich životů. Směr a lokaci, kterou zde budu uvádět, je potřeba odvodit z mapy prostoru, kterou obsahuje každá analýza a rozbor Feng Šuej. Pro vaše použití by mohlo stačit i pouhé zaměření kvalitním kompasem, ale jako u všeho toto provizorní řešení nenahradí práci odborného konzultanta Feng Shui. 

Jako nejproblematičtější z Plujících hvězd je uváděna Hvězda „Žlutá pětka“ tedy Wu Kuej (5 přízraků). Je to Hvězda, jejíž obecný vliv shrnuje třeba velmistr Stephen Skinner takto: „Obyvatelé budou bojovat s několika problémy jako například s dopravními nehodami, které mohou v nejhorším případě skončit i smrtí. Jejich děti budou vzpurné a nerozumné.“ Podstata této Hvězdy je spojena s elementem Země a proto je potřeba její vliv neprobouzet Ohněm ale oslabit Kovem. Pro tento rok se usadila v severovýchodním paláci. Je prospěšné překontrolovat, kde se ve vašem prostoru severovýchodní palác projevuje a co se v něm nachází. Pokud totiž jeho vliv zahrnuje oblast vchodu, nebo je v něm umístěn krb, kamna nebo sporák, máme potencionální problém, který je určitě prospěšné ošetřit. Svůj vliv bude uplatňovat nejčastěji na nejmladšího mužského člena domácnosti.

Jako druhou problematickou Hvězdou je uváděna „Černá dvojka“ tedy Tchien-i, ale protože se letos usadila v centrálním paláci, bude to její rok a neblahý vliv, který ji je často přičítán, bude transformován do pozitivna.

Hvězda hádek, sporů a soudních pří „Zelená trojka“, nebo spíše Chuej chaj (neštěstí a nehoda) se usadila v severozápadním paláci a je zodpovědná za přihlouplé a pošetilé jednání obyvatel domu. V tomto případě a postavení, bude nejčastěji ovlivňovat otce, nejstaršího muže domácnosti, muže na vrcholu svých sil, vojáka nebo zaměstnance státu či člověka ve vedoucím postavení. Její podstata je spojena s Elementem Dřevo, který je podporován Vodou a oslabován Ohněm. Tedy zde v severozápadním paláci je prospěšné zapalovat svíce, umístit zde náboženský nebo duchovně rituální předmět a podobně.

Hvězda loupeží a násilností se jmenuje „Červená sedmička“, tedy Čchui Ming (Přervaný osud). Už samotný název hvězdy odkazuje na neštěstí a zranění, které může v roce 2016 postihnout převážně prostředního syna v rodině, muže ve středním věku nebo lidi, jejichž povolání je spojeno s vodním živlem, jako jsou rybáři, vodohospodáři či námořníci. Sama je svojí podstatou spojena s Kovem, který podporuje element Země a oslabuje Voda a proto je zde dobré, pro ochranu zmíněných osob, umístit výraznější vodní prvek, jako je třeba akvárium.

Pokud tedy nepaříte do zmiňovaného okruhu osob, nemusíte se a priory vybraných Plujících Hvězd a jejich vlivu obávat. Každopádně je dobré pozvat si na konzultaci odborníka na Feng Šuej, aby Vám zkontroloval vaši lokalitu a poradil nápravné prostředky na utlumení neblahých vlivů ročních Plujících Hvězd.


Symbolické Hvězdy

Jak už jsem se zmínil výše, jsou symbolické hvězdy spojeny s konkrétními směry na kruhu 24 hor. Dnes se zmíním jen o vybraných Hvězdách, abyste měli představu o čem mimo jiné Feng Šuej je a abyste získali představu, jak ho můžete využít. O velkovévodovi Jupiterovi jsem je již rozepsal výše a tak jen teď připomenu jako lokaci, která je na pozici znamení Opice a směřuje ke znamení Tygra, který je tak zvanou kontrapozicí, někdy označovanou jako Tchaj Suej. 

Jako druhé nejčastěji zmiňované symbolické hvězdy jsou uváděny 3 zabijáci, které jsou občas nepřesně slučovány do jednoho vlivu, ale jedná se opravdu o tři samostatné Hvězdy, které však chodí ruku v ruce, jako bratři z mokré čtvrti. Suej Ša, Ťie Ša a Caj Ša leží v roce 2016 na jihu a zujímají pozici JV3, Jih2 a JZ1, tedy obsadili znamení Had, Kůň a Ovce.

Neblahá hvězda kalamity, která předznamenává živelné pohromy, jako jsou požáry, krupobití, potopy a podobně leží ve směru Jih2 tedy ve znamení Koně.

Hvězda „Květ Broskvoně“ která je spojena s milostnými záležitostmi letos obsadila znamení Fénixe ve směru Západ2 a jí podobná Hvězda „Rudá dohazovačka“ spojena se svatbou a manželstvím se projevuje ve směru Ovce, tedy JZ1. Obě Hvězdy je potřeba ve správný čas aktivovat aby pro nás mohli pracovat a pokud je má někdo navíc příznivě akcentován horoskopem je nasnadě, že v roce 2016 pozná a naváže nové známosti. 

Hvězda „Slunce“ která je užitečná převážně pro muže se letos postavila na pozici Fénixe (Západ2). Tato Hvězda se také používá v případech rekonstrukcí, jako startovací místo odkud se s rekonstrukcí začíná, aby byla úspěšná.

Hvězda „Luna“ která je oproti hvězdě „Slunce“ spojena se ženským principem se usadila na pozici Kance (SZ3) a této hvězdy se využívá, pokud potřebuje podpořit svoje komunikační dovednosti směrem k naslouchání a empatii. 

Hvězda „Štěstí“ se usadila na pozici Hada (JV3) a je zodpovědná za vlivy nahodilé přízně osudu, kdežto Hvězda Dračí ctnost, která se usadila na pozici Zajíce (Východ2) je nápomocnou hvězdou bohatství a podporuje vaší kariéru. 

Tolik o vybraných symbolických i Plujících Hvězdách. Přeji vám, aby se Vám vlivy roku 2016 projevili do života veskrze pozitivním způsobem, aby neštěstí nenavštívilo vaše obydlí a těm, kteří mají o Feng Šuej a jeho studium vážný zájem, připomínám, že od Ledna 2016 započíná velké 3leté výukové období pro nové zájemce, kde se budete učit čínskou tradiční astrologii, Feng šuej ale také mnoho dalšího. Zájemci o studium nechť mne kontaktují na emailu cernazelva@gmail.com nebo telefonu 704127111

1 komentář:

  1. To sa mi uľavilo, sviečočky pálim práve na severe - severozápade a v tomto roku je to tá najvýhodnejšia pozícia pre sviečočky. Krb, žiaľ, nemám. Ale chorý imobilný priateľ má posteľ natočenú na juho-západ, čo narobím, Jupiter nemá rád provokáciu a on sa mu priamo pozerá do xichtu, resp. na televíziu či notebook... no to je nepríjemné. Televízor sa na opačnú stranu nedá preložiť, tam nedosiahne kábel. Škoda.

    OdpovědětVymazat