pátek 22. července 2016

Demolice domu ruší Nebeského Lékaře

Před nedávnem se na mne obrátila moje dlouholetá kamarádka, pro kterou mimo jiné zpracovávám pravidelně různé Feng Shui rozbory a úpravy. Společně jsme dělali vylepšení jejího obchodu v jednom velkém obchodním centru v Praze a také každé z jejich posledních nájemních bydlení jsme posuzovali a upravovali tak aby ji prostor kde žije a pracuje, podporoval a vnášel ji do života příznivé vlivy. Už jak jsem k ní mířil, jsem věděl, že si poslední týdny prošla ošklivým zranění a že i jinak se kvalita jejího života v posledních týdnech trochu změnila. Ale ten zdravotní aspekt byl najednou viditelnější než ty jiné. Sejít jsme se měli kvůli běžným věcem, nic zásadního na řešení nebylo. Znáte to, takové to domácí žvýkání. Jaké bylo však moje překvapení, když jsem přijel na místo. Čile se zde, již několik týdnů, parta stavebníků snažila zcela demolovat jeden z domů v přímém sousedství nemovitosti, ve které tato moje kamarádka bydlí. 

A v tu chvíli jsem pojal podezření, že to její stonání nebude tak úplně samo sebou, ale že by na tom všem mohlo mít podíl to divoké demolování nemovitosti v těsném sousedství. To sousedství je opravdu těsné, protože na staveniště kouká přímo z oken svého bytu a hlavní vchod do nemovitosti kde bydlí, míří stejným směrem.

V tradičním Feng Šuej věříme, že jak potenciál náš, tak potenciál nemovitosti, je ovlivněn prostředím kde žijeme a ve kterém se dům nachází. To znamená, že příznivé a nepříznivé věci, které se nám dějí, mohou být aktivovány mimo jiné krajinou a jejími tvary a prouděním čchi v této krajině. Znalost krajinných forem a jejího vlivu na člověka patří k zásadním a základním znalostem praktiků Feng Shui.
Mapa okolí s vyznačeným demoličním místem

Je zajímavé, nakolik lidé ovlivnění New Age přikládají zázračné účinky mincím na klice u dveří, vodním fontánkám a jiným bytovým doplňkům, namísto zcela zásadním dějům v okolí jejích nemovitosti. Staří mistři v tradičním Feng Šuej definovali dvě základní skupiny, které dnes známe pod jmény „Východní a Západní skupina“ na nichž si definujeme, jakým způsobem jsou v prostoru rozloženy naše příznivé a nepříznivé směry. Každý jeden ze základních osmi směrů má nějakou svou základní charakteristiku a určitým způsobem „odpovídá“ za některé vlivy projevující se v našich životech. Kvality jednotlivých směrů jsou s námi spojeny na základě postavení Hvězdy „Velkovévody Jupitera“ v roce našeho narození. Tolik v krátkosti teorie metody Osmi sídel (BaZhi).

Pokud tedy znáte rok svého narození, jste schopni i jednoduchým způsobem určit, jaké z Toulavých Hvězd leží ve kterém z osmi základních směrů a co k vám z daného směru „bude přicházet“. V našem případě, o který se s Vámi chci tímto krátkým příběhem podělit, víme, že se osoba narodila v roce Zemské Ovce a demolovaný dům se nacházel ve směru, který v jejím případě ovládala Hvězda TIAN YI, kterou překládáme jako „Nebeský lékař“. Cítíte tu symboliku?

Samozřejmě můžeme říci, že její úraz byl výsledkem shody okolností nebo náhody. Můžeme odmítnout spojitost krajiny, ve které žijeme, s událostmi v našem životě. Můžeme se k těmto dějům a procesům postavit zády, ale to jim na jejich síle nebo působení nic nevezme. Jejich působení totiž není odvislé od naší víry v ně. Síla místa, a tím nemyslím jen Genius Loci, ale komplexnější pojetí tohoto fenoménu, hraje svojí podstatnou roli v našich životech. Můžeme vcelku jednoduše vysledovat určité zásadní životní proměny, nebo zvraty, spojené s přestěhováním do nového bydliště, či nového pracoviště. Toto nechť je nám odpovědí na to zda Feng Šuej opravdu funguje. Ano, funguje.

Dnes už tento dům najdete jen na mapě.
To, co je pro nás důležité v rámci analýzy a nápravy Feng Šuej je znalost toho, jaké Hvězdy jsou spojeny se kterými směry v našem případě. To, za jaké situace a události jsou dané Hvězdy odpovědny a jakým způsobem probouzíme a tišíme jejich vliv. V našem případě se jednalo o neblahé zemské rušení „Nebeského Lékaře“ v severním sektoru, který přináší pomoc od vznešených lidí, učitelů a rádců (tzv. Nobleman Star v BaZi) a působí na naše psychické a fyzické zdraví. Pokud je tato Hvězda, spojená s elementem Země, nepříznivé ovlivněna vnější činností, zvlášť pokud se jedná o činnost dotýkající se Zemského elementu, je potřeba být velmi opatrný, protože potenciál nehody a neblahých věcí se zvyšuje. Pokud se k tomu ještě sladí tento neblahý vliv, s naším BaZi potenciálem, jsou dveře k neštěstí otevřené. A to se stalo i v našem případě. 

Vybrat potom správnou nápravnou techniku k utišení neblahých vlivů je už jen otázkou znalostí a zkušeností daného praktika. Znalosti a zkušenosti nabíráme časem. Znalosti studiem a zkušenosti praktikováním. Pokud Vás Feng Šuej zajímá, máte možnost ho pod mým vedením studovat ve víkendové nebo večerní škole Akademie Černé želvy. Více o tom najdete na těchto stránkách.

Žádné komentáře:

Okomentovat