neděle 24. července 2016

Feng Šuej poradna

Otázka: Uvažuji o koupi bytu v novém bytovém domě a někde jsem četla o vlivu a významu čísel popisných a orientačních. Můžete mi k tomu napsat něco víc? Jaká čísla bych si měla podle Feng Šuej vybrat?
Téměř každá budova je označena nějakým číslem, Ať už je to číslo popisné (v Pha červené), nebo orientační (v Pha modrá). Ať už je to trvalé nebo dočasné či rekreační. Vyjmuté z povinnosti označení číslem jsou jen kostely, kaple a neobývané věže či rozhledny. A to platí od února roku 1770, podle nařízení Marie Terezie. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél silnice číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Domovní čísla bývala napsána na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, vytažena v omítce nebo provedena štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o postupu vývoje obce. Ve městech byly většinou budovy od té doby několikrát přečíslovány. První vlna přečíslování proběhla v letech 1805–1815. Toliko zhruba o tom odkud se vzala a jak byla stvořena popisná čísla budov. 
Pokud se zamyslíme nad významem popisného a orientačního čísla u budovy z pohledu Feng Šuej, musíme si položit otázku, nakolik přidělené číslo vyjadřuje cokoliv podstatného pro naše chápání tradičního Feng Šuej a také to, zda by se změnou tohoto čísla, také cokoliv změnilo v působení domu nebo bytu na nás, na jeho obyvatele.
Význam a vliv čísle, ať už se na ně díváme kabalistickým, nebo třeba taoistickým pohledem nelze opomíjet a v životě lidí mají své místo. Vždyť si vzpomeňte třeba na to, že život ženy je řízen mužským číslem 7, zatímco životy mužů ženským číslem 8. Nicméně očekávat, že popisné číslo budovy má na ni jakýkoliv zásadní vliv je přehnané. Ve Feng Šuej poměřujeme objekty podle velikosti, tvaru a materiálu. To jsou naše hlavní nástroje a přesto že se zabýváme i určitým aspektem čísel, která dělíme třeba na mužská a ženská, nepřikládáme popisnému, nebo orientačnímu číslu váhu. Bylo by z tohoto úhlu pohledu pošetilé, odmítnout budovu, která je dobře umístěna v prostředí, s dobrým diagramem plujících Hvězd jen pro to že její popisné číslo neladí s naší představou o příhodném čísle.
Neříkám tím, abyste zcela pominuly číselné kombinace a nebrali je v potaz. Říkám jen, abyste jim nepřikládali zásadní význam, Protože čchi se neřídí naší představou o šťastných a nešťastných číslech. Čchi nezajímá naše pověra vůči číslu 13, stejně jako 4ka v Kantonském distriktu. Čchi se řídí časem a prostorem kterému numerologické kombinace domovních čísle jen sekundují. Tedy prověřte si nemovitost z pohledu tradičního Feng Šuej, Dívejte se jak je usazena v prostředí, Jaké příznivé a nepříznivé tvary ji obklopují, nakolik ji nebeská čchi podporuje a pokud shledáte že je z tohoto pohledu budova pro Vás dobrá, bude jen příznivé popisné číslo třešínkou na dortu.

použity zdroje z wikipedie

Žádné komentáře:

Okomentovat