pátek 9. září 2016

Význam Tří zabijáků ve Feng Shui a čínské astrologii

Pokud jste se alespoň trochu někdy zajímali o Feng Shui nebo čínské horoskopy, narazili jste také nejspíš na pojem 3 zabijáci (San Sha). Tento hrůzostrašný název patří určitému druhu kolizního postavení, které neblahým způsobem může ovlivňovat náš život. Zatím co ve Feng Šuej je fenomén Tří zabijáků spojený se směry; v tradiční čínské astrologii BaZi, se projevuje prostřednictvím času. Pojďme se na tyto 3 neblahé Duchy podívat trochu blíže.
Podstatou neblahého působení 3 zabijáků, je kolizní vztah mezi znameními zvířat čínského horoskopu, které označujeme jako „pozemské větve“. Pozemské větve (symboly zvířata v horoskopu) dělíme do různých skupin. Jedním ze základních rozdělení, je rozdělení na čtyři základní trojice, vytvářející tzv. Nebeskou harmonii. Nebeská harmonie je skupina tří pozemských větví (zvířat), která spolu vytváří velmi příznivé vlivy a pokud se objeví u někoho v základním horoskopu, popřípadě pokud spolupůsobí v jeden okamžik, (rok, měsíc, den) mluvíme o štěstí.

Způsob, jak si nejlépe zapamatovat zvířata patřící do Nebeské harmonie najdete na obrázku dlaně. Všechny tři zvířata na jednom prstu, patří do stejné skupiny Nebeské harmonie. Každá jedna trojice Nebeské harmonie, představuje a vytváří také určitý element, který známe prostřednictvím teorie o 5ti proměnách. Jednotlivé elementy pak symbolizují také roční období, spojené s příslušným elementem. Jako příklad bychom tedy mohli uvést skupinu složenou z Krysy (Zi), Draka(Chen) a Opice (Shen), kteří tvoří jednu ze skupin v rámci Nebeské harmonie. Krysa, Drak a Opice pak spoluvytváří tzv. Vodní rámec, a pokud se vyskytnou třeba ve složení rok Opice, měsíc Draky a den Krysy, je to pokládáno za velmi příznivý okamžik a zároveň za silně působící element Vody v tom daném dni.

Protože element Vody se projevuje v zimě, je jeho kolizním postavením léto, které je spojeno s elementem Ohně. Zde tedy máme tu danou kolizi, známou jako Tři zabijáci. Tedy zima kontra léto. Ne tedy přímo na této úrovni, ale na kolizi Nebeské harmonie a jemu příslušnému elementu (Nebeský kmen) proti elementu ročního období. Roční období léto představují znamení Had (Si), Kůň (Wu) a Ovce (Wei). Pokud to tedy dáme dohromady, zjistíme, že pro znamení Krysy, Draka a Opice, jsou 3 zabijáci Had, Kůň a Ovce.

Z počátku to možná vypadá složitě, ale pokud se podíváte na celkovou tabulku, bude Vám jasné, jak celý systém funguje. Zima vs léto a opačně, jaro vs podzim a naopak. Ono to složitě jen vypadá, protože to pro Vás možná je najednou moc informací, ale pokud se na ten systém podíváte pozorně, najdete v něm přísnou důslednost a řád. To mám na systému čínské astrologie rád. 


Takže pokud umíme určit Tři zabijáky, měli bychom také pochopit co s nimi. Jak s nimi naložit. V rámci Feng Shui s nimi pracujeme odlišně než v rámci astrologie, protože ve Feng Shui představují směry kompasu a v astrologii představují čas a jeho úseky.

Tři zabijáci ve Feng Shui


Každý, kdo se věnuje tradičnímu Feng shui ví, že jednou ze základních pomůcek praktika FS je kompas. Kompas pro Feng Shui se jmenuje Luo-pan a kromě střelky ukazující na sever je opatřen mnoha soustřednými kruhy, které v sobě nesou informace. Základní kruh „24 hor“ je kruh, který obsahuje horoskopická znamení. 12 zvířat 8 elementů a 4 trigrami. Protože obsahuje všech 12 zvířat čínského horoskopu, můžeme na něm dobře lokalizovat směry, z nichž k nám přicházejí příslušné proměny a formy dechu života (čchi). V některých knihách, které u nás vyšli a ve kterých byla zmínka o třech zabijácích, jako třeba v knize Liliany Too (168 způsobů…), je nesprávně určen směr ve kterém Tři zabijáci leží. Lilian Too stejně jako ještě jiní používají zjednodušený způsob lokalizace. Tohle zjednodušení ucelené techniky, kterou si mnohé čtenářky oblíbily, je však špatné, protože ztrácí účinnost. Tři zabijáci musí být lokalizování přesně. To je důvod, proč ve Feng Shui používáme kompas a ne jenom přibližný odhad. Pokud tedy víme, že v roce Opice jsou Tři zabijáci spojeni se znamením Hada(JV3), Koně(J2) a Ovce(JZ1), víme také, v jakých přesných směrech je máme hledat. A nevystačíme si pouze obecně s jihem, jak někteří uvádí. Pečlivost a přesnost je důležitá. Ale proč to všechno?

Tři zabijáci ve Feng Shui ukazují na určitá místa v prostoru, kterým bychom se měli vyhnout pro daný rok v případě, že chceme renovovat, bourat, stavět, kopat v zemi či jakkoliv jinak rušit klid zemského Draka. Má se totiž za to, že pokud nebudeme v daných směrech a sektorech v daném čase udržovat klid, probudíme neblahé duchy a přivodíme na sebe a svou rodinu pohromu. Existují samozřejmě nápravné techniky, které tiší neblahé duchy, to pro případ že se renovaci a práci v daném sektoru nemůžeme vyhnout, ale o jejich správném použití by měl rozhodnout praktik, znalý učení Feng Shui.

Tři zabijáci v horoskopu


Tři zabijáci, v rámci tradiční čínské astrologie, představují oproti Feng Shui, jinou kvalitu a tou je čas. Nejčastěji se s třemi zabijáky setkáváme při denních horoskopech. Ve sdíleném google kalendáři, kde pro vás připravuji detailnější popisy denních energetických vzorců, se občas objeví neblahé dny roční nebo měsíční Sha, které právě přináleží ke dnům Tří zabijáků. Podobně jako ve Feng Shui i v BaZi astrologii a Tong Shu kalendáři rozeznáváme tři druhy neblahých duchů, které je dobré vzít v potaz pokud plánujeme svoje aktivity a chceme se vyhnout neúspěchu, ztrátě, nemoci apod. pohromám. Dny Tří zabijáků řadíme totiž k základním nepříznivým dnům, podobně jako třeba dny roční a měsíční kolize, nebo třeba dny 4 mrtvých či dny 4 opuštěných.

Tři neblazí Duchové jsou odpovědní za tři druhy pohromy. První z nich je „Loupež“, která odkazuje na problémy se ztrátou nebo zcizením financí. Protože se Loupeživý duch Tří zabijáků projevuje pouze prostřednictvím znamení Kance (Hai), Tygra (Yin), Hada (Si) a Opice (Shen) má také přímí vztah k problémům s cestováním, stěhování, a se změnou místa obecně.

Druhý neblahý duch „Nemoc“ odkazuje na problémy, které mohou vyústit v tělesné obtíže, úrazy, nebo nemoci, obecně tedy k zdravotním nesnázím. Není to tedy ani příznivý den k návštěvě lékaře či zdravotního zařízení obecně. A protože se tento neblahý duch projevuje pouze prostřednictvím Krysy (Zi), Koně(Wu) Zajíce (Mao) a Fénixe (You) působí také negativně ve věcech milostných a partnerských. Není to tedy vůbec vhodný den pro zásnuby, či svatební obřady. Je pravděpodobné, že v základech tohoto dne stojí také sexuální skandály, nebo podobné neblahé příčiny pro harmonický partnerský život. 

Třetím neblahým duchem ze skupiny Tří zabijáků je „Překážka“. Tento Duch se projevu prostřednictvím Draka(Chen), Ovce (Wei), Psa (Xu) a Buvola (Chou) a mohli bychom mu připsat za vinu zpoždění, přerušování, zbrzděni či pozastavení, která se objevují na aktivitách, nebo projektech na kterých pracujeme, ať už je to naší vinou, nebo vinou třetí strany. Není to tedy příznivý den pro zahájení projektu náročného na termíny plnění. 

Dopady a působení neblahých účinků Třech zabijáků je dán primárně jeho vztahem k vládnoucímu znamení. Obecně rozeznáváme dny ročních a dny měsíčních Tří zabijáků. Ty roční Tři zabijáci jsou odvozeni od vládce roku a působí po celou jeho vládu. Tedy přináší potíže během celého roku, dokud se vlády neujme nový vládce, nové zvířecí znamení. Ti měsíční Tři zabijáci, jsou odvozeni od vládce měsíce a působí jen po dobu měsíce, v němž vládne daný zvířecí vládce. To je také klíč, který nám ukáže, jak můžeme s danými neblahými dny pracovat a jak plánovat svoje aktivity. Zkušený konzultant BaZi umí také určitým způsobem utlumit neblahé působení Třech zabijáků, prostřednictvím správného výběru hodiny v rámci toho, kterého neblahého dne. 

Obecné doporučení tedy zní, abyste se ve dnech Tří zabijáků vyhnuly všem, pro Vás, důležitým aktivitám, protože přivodit si problémy navíc, je nejenom nerozumné, ale teď už také zbytečné. Pokud už ale musíte v tyto dny cestovat, jít na zkoušku, nakládat s penězi, nebo třeba navštívit lékaře, buďte připravení na obtíže, které ten který neblahý Duch může probouzet a přinášet, a zvolte si, i třeba po poradě s konzultantem BaZi, vhodný okamžik k činnosti. Naučte se plně využívat potenciál, který Vám čínský systém kalendáře nabízí a využijte výhod příznivých a nepříznivých dní. Tyto dovednosti Vám zlepší život. Studovat je můžete v Akademii Černé želvy.

Žádné komentáře:

Okomentovat