středa 4. ledna 2017

Velkovévoda Jupiter - hlavní božstvo ve Feng Shui a BaZi

Feng Šuej i tradiční čínská astrologie jsou ve svém prapůvodu silně spojeny s taoismem a jeho pohledem na svět. Přesto, že se jim věnovali odpradávna také Buddhisté i Konfuciáni, neměli na tyto nauky tak silný, pokud vůbec nějaký, vliv. Proto nejspíš nacházíme jak ve Feng šuej, tak v čínské astrologii (BaZi) odkazy na taoistická božstva. Mezi ty klasicky známá božstva, jako je Nefritový císař, Pán kuchyně, strážci dveří a jiní, patří asi nejznámější Velkovévoda Jupiter nebo-li Tai Sui.
Mnoho taoistických chrámů má tzv. „Sál Hvězd“ (Yuanchen), určený pro 60 Tai Sui Bohů. Tai Sui tedy není klasické božstvo, ale je to svým způsobem úřad. Úřad, který si mezi sebou předává 60 Hvězd v podobě válečníků. Každý Tai Sui má své jméno tvořené Jedním z elementů (Nebeským kmenem) a zvířetem z 12 znamení zvěrokruhu (Pozemské větve) Pro daný rok se pak stává vybraný Tai Sui vládcem nad štěstím a neštěstím lidí. 
60 Hvězd TAI SUI
Tai Sui, který vládl v roce, kdy jste se narodili, je pak také vaším strážným božstvem a lidé ve staré Číně se k němu modlili o přízeň při návštěvě taoistického chrámu. Obětovat svému Tai Sui znamenalo obrátit se se svou prosbou přímo na Velkovévodu Jupitera, nebo-li Pána Dřeva. Planeta Jupiter je totiž v systému tradiční čínské astrologie spojena s elementem Dřevo, planeta Venuše pak s Kovem, Saturn se Zemí a tak dál. Protože zde nejde o živly jako je tomu v západní astrologii, ale elementy pěti proměn, tak i přiřazení elementů k planetám je odlišné od západní astrologie a řídí se jinými pravidly.

Planeta Jupiter
Pro Feng Šuej i BaZi je Planeta Jupiter nesmírně důležitá. Její pohyb po obloze se děje ve 12tiletých cyklech a jak BaZi, tak Feng Šuej s ní pracují tak, že určují a vypočítávají její polohu a vliv. Božstvo Tai Sui bychom tedy mohli spojit s planetou Jupiter, což nám pomůže pochopit její prostorové působení. Než se ale k němu dostaneme, zastavme se ještě u astrologického aspektu Tai Sui. Tai Sui jako nebeský úřad je tedy spojen vždy s jedním ze šedesáti znamení kola osudu (60JiaZi). U každého z Tai Sui pak rozeznáváme několik základních vztahů. Jak už to tak bývá, jsou některé z nich příznivé a některé nepříznivé.

Ty nepříznivé bychom souhrnně mohli nazvat Tai Suiovi hrozby a řadíme mezi ně, jak kolizní postavení, tak další různé tresty. Asi nejznámějším a v mých horoskopech uváděným je kolizní postavení. V mém bezplatném elektronickém Google Kalendáři (Tong Shu diáři) a mých horoskopech je vždy tato hrozba označena jako roční kolizní pozice, které přináší nebezpečí, odhání štěstí, přináší finanční nestabilitu, zranění a úrazy. Myslím, že tento aspekt můžete dobře sledovat na rozboru horoskopu Ondřeje Banka (zde).

Dalším neblahým vlivem Tai Sui je tzv. potrestání, které předznamenává osobní problémy se zákonem, hádky, problémy a překážky v práci a problémy při cestování. Neméně závažnými problematickými vztahy jsou také omezení a oslabení způsobené Tai Sui. V případě omezení Tai Suiem se projevují nečekané finanční ztráty a škody na majetku, krádeže majetku a emocionální frustrace. Tam kde se projevuje oslabení Tai Suiem se projevují nemoci, ztráty na majetku, urážky a problémy ve styku se špatnými lidmi a překážky v naplnění osobních přání a tužeb.

Pro nadcházející rok Ding You (Ohnivý Fénix), bude v kolizním postavení k Tai Sui znamení Zajíce (MAO) a nejhůře na tom budou lidé narození v roce Kovového Zajíce (1951 a 2011). Znamení Fénixe (YOU) bude Tai Suiem trestáno, znamení Krysy (ZI) omezováno a znamení Psa (XU) oslabováno. 

talisman TAI SUI pro 2017
Staré astrologické knihy o Tai Sui říkají, že se jedná o božstvo podobné panovníkovi, prvnímu mezi Hvězdnými bohy, proto mu podléhá osud lidí a on rozhoduje o dobrém a špatném v lidských životech. Protože Tai Sui představuje takovouto silnou a dominantní pozici, snažili si ho staří Číňané naklonit. Jednali s ním zdvořile a uctivě, aby ho nepohněvali a neuvrhli tak na sebe Tai Suiovu hrozbu. Ti, kteří byli v daném roce nějak postiženi Tai Suiovou hrozbou, si pak vždy s počátkem vlády nového Tai Sui (únor), pořizovali talismany ochraňující je před jeho hrozbami. Modlili se za štěstí, ochranu a blahobyt v nadcházejícím se roce a přinášeli do chrámů obětní dary.

Pokud tedy přejdeme k vlivu Velkovévody Jupitera (TaiSui/Grand Duke) ve Feng Šuej, musíme si uvědomit, že Feng Šuej propojuje jak čas, tak prostor. Ve Feng Šuej tedy zkoumáme a určujeme pozici Velkovévody Jupitera v prostoru a díváme se na základním kompasu (Luopan) v jakém směru pro daný rok působí. Pozice Tai Sui je na určení relativně jednoduchá, pokud se tedy seznámíme se základním prstencem Feng šuej kompasu. Pozice (prostor) Velkovévody Jupitera se proměňuje každý rok (čas) podle toho jaký Tai Sui vládne. Kompas Feng šuej má na základním kruhu (24hor) všech 12 zvířat horoskopu v pravidelných rozestupech. Velkovévoda Jupiter zaujme pro daný rok právě tu výseč (směr) kruhu, která přináleží znamení zvířete vládnoucí, danému roku. Jednoduché ne? Tedy pokud je rok Draka, obsadí Tai Sui výseč určenou pro Draka, pokud je rok Fénixe, najdeme Velkovévodu Jupitera ve směru, který odpovídá Fénixovi. Tedy pro rok 2017 se jedná o sektor Z2 a tedy 262,6 – 277,5 stupně. Jde tedy o „čistý“ západ. A co s tím?

Sál Hvězd
Vzpomeňte co o Tai Sui píšou staré astrologické texty. Jde o silné a mocné božstvo. Lidé se k němu chovají uctivě, aby ho neurazili a nepřivolali tak na sebe jeho hrozby. A k tomu uctivému chování patří také to, že se nebudeme Velkovévodovy Jupiterovi dívat přímo do tváře. Tzn., že se považuje v daném roce za nepříznivé, sedět přímo pohledem ve směru, odkud k nám přichází Velkovévoda Jupiter. V roce 2017 bychom tedy neměli sedět tak, abychom hleděli přímo na západ. V Asii se tedy běžně překontrolovávají stoly manažerů, lidé si kontrolují svoje jídelní stoly i jiná místa, kde tráví čas třeba při četbě, a nebo jiné činnosti. V možné míře si pak natáčejí stoly i sezení do vhodnějšího směru, přičemž za nejlepší se pokládá to, kde máte Velkovévodu za zády. Tak vás jeho vliv podpoří nejvíce. Prověření pozice Tai Sui tak patří k základním pozicím, které praktici Feng šuej u svých klientů, vždy před začátkem nového roku, překontrolovávají.

Tak co říkáte? Stojí za to se podívat na nebe a na zemi, kde se jaké vlivy projevují? Stojí za to se podívat, jaké dveře se otevírají a co z nich k nám přichází? Přeji Vám, aby vás Tai Sui poctil hlavně svou přízní, a aby váš rok 2017 byl naplněn štěstím, hojností a zdravím. 

Pište mi a sdílejte tento článek, pokud se Vám líbil. Uděláte mi tím radost.

2 komentáře:

  1. děkuji, velice zajímavé a za mě velice složité učení

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Dobrý den, děkuji za reakci. Složité, no ano i ne. Snažím se to podat jednoduše, aby to mohl dobře vstřebat i laik ale je to jiné kulturní oblast, jiné pozadí a jiná metafyzická stránka, ale pokud do toho člověk pronikne, tak to jako ostatně všechno zas tak složité není. :-) Nebojte se toho.

      Vymazat