pondělí 30. července 2018

5 základních pravidel pro dotazování se Knihy Proměn

….. a vlastně jakýchkoliv jiných orákul, tak jak byla sestavena mudrci dávnověku. 
Pokud se přicházejí lidé poradit s orákulem poprvé, mnohdy neví, jak se orákula správně zeptat. Přitom správně zformulovaná otázka je základem dobré věštby. Čeština má pro to kouzelné pořekadlo, které zní: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“. Předně si tedy pojďme říct, že otázky by měli mít určitou kvalitu: 

1/ Neptejme se na zbytečnosti.

Ke každému orákulu bychom měli přistupovat s respektem a odpovědně. Neměli bychom se tedy ptát orákula jen tak, bez důvodu. Třeba jen pro to že máme tu možnost, nebo že jsme to ještě nezkoušeli, nebo, nebo. Otázka by měla být položena s rozvahou a měla by to být otázka na kterou sami nemáme odpověď i přes to že je to pro nás důležité téma. 

2/ Neptejme se na to, co už víme.

Rozhodnout se je pro mnoho lidí těžké. Znamená to totiž, přijmout za svůj život odpovědnost. Lidé mnohdy chtějí tuto odpovědnost na někoho, nebo něco přenést. Mnohdy přistupují k orákulu s nadějí, že to rozhodnutí udělá za ně. Oni pak mohou žít s falešným pocitem, že to ne oni, ale někdo jiný rozhodl. Oni jen udělali to, co se po nich chtělo, co bylo v plánu a co bylo tedy nevyhnutelné. To je falešný pocit a důsledky jejich činů je stejně neminou. 

3/ Neptejme se na jednu a tu samou věc opakovaně.

Někdy se nám to, co nám orákulum odpoví nemusí líbit. Proto někteří lidé zkoušejí pak štěstí ještě někde jinde. Někdy to jde i tak daleko, že se lidé ptají do té doby, než dostanou potvrzení toho, co chtějí, bez ohledu na rady orákula. Neměli byste opakovaně klást stejnou otázku. Pouze první odpověď je pravdivá, jak je uvedeno v Hexagramu 4. 

4/ Neptejte se na to, co by mohlo poškodit ostatní.

K tomuto pravidlu snad netřeba nic dalšího dodávat.

5/ Neptejte se víc než 3x.

Někdy je potřeba se orákula dovyptat na podrobnosti věštby. Nebo máme víc než jen jednu otázku a pak je potřeba velmi dobře rozmyslet si otázky, protože při jednom sezení, bychom se neměli ptát víc než třikrát. Tedy, neměli bychom orákulu položit víc než tři otázky. Vzpomeňme si na pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. I v komentářích ke Knize Proměn je tato podmínka jasně zmíněna. Alexandr Veliký v Egypském chrámu také položil jen tři otázky. Drže se tohoto pravidla. Věštci i vy, kteří se ptáte. 

Na závěr vám dám radu. Moudrý se neptá na „co“, ale na „jak“. Tedy pokládat otázky typu „Co se stane?“ znamená, že nevěříme na to, že jsme schopni ovlivnit svůj osud. Znamená to, že jsme přijali pasivní roli a jen čekáme co nám osud přinese. A je jedno do jak líbivého obalu to zabalíme. Ať už si myslíme že Bůh má s námi nějaký plán, nebo že máme předem daný osud. Orákulum nám vždy odpoví. A to i na takto položenou otázku. Ale takováto odpověď by se vlastně měla interpretovat tak, že pokud vy sami nic nezměníte ve svém jednání a chování, věci dopadnou tím a tím způsobem. Orákulum nám však můře dát mnohem víc, než jen objasnění toho, jak dopadneme, pokud nezměníme svoje návyky a postoje. Orákulum nám může naznačit, a to mnohdy velmi detailně, cesty ze situací, ve kterých jsme. Může nám ukázat cesty k našim představám, určit vhodnou dobu pro aktivní jednání, nebo nás naopak varovat před ukvapeným jednáním. Záleží jen na nás, jak se budeme orákula dotazovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat