sobota 21. července 2018

Ba Sha - Osm zlých duchů žlutých pramenů

Ba Sha Huang Quan (8 zlých duchů žlutých pramenů) je jednou ze základních technik San He Feng Shui, která se užívá k určení nepříznivých směrů pro plynutí qi (vodních toků) směrem k obydlí. Týká se jak viditelných vodních toků, tak také cest, silnic a vstupů, tedy dveří, vrat i branek.

Mnozí z vás, kteří se o Feng Shui zajímáte, nebo ho studujete budete znát některé další metody, které se pro posouzení cest a vchodu používají, stejně jako některé techniky i v San Yuan Feng Shui jako jsou Tři zabijáci nebo San Sha, které se však každoročně proměňují. BSHQ je z tohoto pohledu velmi účinná, a proto byste si ji měli osvojit, abyste ji byli schopni používat, pokud se budete přístupovými cestami a vchodem do domu zabývat. Pokud se u nemovitosti totiž tato konstelace objeví, má se za to, že pokud je aktivována časem nebo krajinnými prvky, přináší jejím obyvatelům právní komplikace, zranění, a nebo nemoc. 

Základem této techniky je pochopení toho, o jaký dům se v dané konstelaci jedná v tom smyslu, jak ho chápeme a určujeme v metodě BaZhai (8 sídel). Každý jeden z osmi typů domů, má totiž jiného zlého ducha žlutých pramenů, právě podle metod používaných již v BaZhai, tedy v metodě 8 sídel. Pro zvládnutí této techniky je tedy také potřeba seznámit se s tradičním nástrojem feng shui, tedy kompasem, kterému se říká Luo-pan. 

Kruh BSHQ leží obvykle ve druhé či třetí brázdě kompasu a tím je tedy snadno identifikovatelný. Pro čtení údajů používáme tzv. Zemskou desku, na které vyhledáváme příslušné údaje. O co jde v praktickém slova smyslu? Pokud tedy určíme podle osy domu jeho typ, bude už pak velmi snadné určit příslušný směr, ze kterého přichází daný „zlý duch žlutých pramenů“ Dejme tomu, že máme dům typu Gen (Hora). Tento dům se dívá na jihozápad a sedí na severovýchodě. Pro tento dům je „zlý duch žlutých pramenů“ lokalizován do směru 24hor Yin (Tygr). V tomto směru, by tedy neměli být orientovány dveře ani okna, a ani by z tohoto směru neměla k domu přicházet cesta, nebo vodní tok. Také je neblahé, pokud v tomto směru leží krajinný nevhodný tvar nebo objekt. Tím může být křižovatka cest, nevhodně natočený dům, sloup elektrického vedení, nebo jiný objekt přírodního nebo uměle zbudovaného charakteru. 

Koho se v případě, že je tedy dům zasažen touto konstelací, neblahé vlivy dotýkají? Nejvíce těch, kteří jsou s danou pozemskou větví (znamení zvířete) spojeni. Ať již přímo, nebo prostřednictvím Nebeské trojice, nebo vztahu 6ti kombinací. Tedy pro všechny, kteří se narodili v roce Tygra, Koně, Psa a Kance. Pro každého, ale trochu jinak intenzivně. 

Z uvedeného vidíte, jak je potřeba porozumět tradičnímu Feng Shui v kontextu, včetně znalosti tradiční čínské astrologie. Tyto a další techniky Vám ukážu na našich seminářích a kurzech ve Škole pěti prvků. Od září otevíráme nové kurzy a já se budu na vás těšit buď u dalšího článku, nebo na kurzu Čínské astrologie, nebo tradičního Feng Shui. 

Žádné komentáře:

Okomentovat