sobota 28. července 2018

O Lunárním zatmění 2018


V pátek 27.července 2018 zažijeme nejdelší úplné lunární zatmění tohoto století. Trvat by mělo téměř dvě hodiny a bude pozorovatelné v hodině Psa a Kance (21:30 hod. - 23:13 hod.) Další takovéto podobné zatmění nastane za 105 let. V blízkosti Luny se také bude nacházet planeta Mars, která bude stát v opozici proti Slunci. Bude tedy hezky nasvětlená a tedy dobře viditelná po celou noc. Mars shodou okolností jde také do přizemí, to znamená že se přibližuje k Zemi, a vrchol tohoto přizemí bude 31. července 2018, tedy pár dní po Lunárním zatmění. 


Zatmění měsíce jako takové se děje relativně často, ale takovéto středové zatmění Luny je vzácný jev. Mimochodem, nejstarší zaznamená zatmění Luny se datuje 29. ledna 1137 př.n.l. a píše se o něm v knize Zhou-shu, tedy v knize dynastie Zhou. Poslední středové zatmění jsme prožili v roce 2011, další nás čeká v roce 2029 a to bude v tomto století vše. Tolik asi k astronomické stránce tohoto děje. To co mne zajímá, je astrologická část této události. Tedy to, jak se lunární zatmění promítá do našich životů a jaké vlivy nám přináší. V této souvislosti je dobré se podívat i na to, jak lunární zatmění hodnotili různé staré kultury. 

V čínské astrologie máme nebe rozdělené do 6ti základních paláců, které bychom mohli připodobnit ke stranám krychle. Není to asi s ohledem na kulatost planety lehko představitelné, ale pokuste se si to představit. Horní a spodní část krychle obsahuje dva paláce v nichž se planety, Slunce a ani Luna nepohybují, nebudeme se jim tedy nijak zvlášť věnovat, ale zmínit je musím, abyste dostali ucelený obrázek. Tedy horní palác se jmenuje Purpurový Palác a je spojen s Polárkou, Hvězdami Velkého vozu a dalšími souhvězdími, které sem čínští astrologové definovali a tím také s císařem a jeho rodinou. Oproti němu leží Jadeitový palác, který je spojen s hvězdami Jižního Kříže, které jsou snad domovem Boha Zdraví (Shou Sing). Ano, to je ten holohlavý bůžek s velmi divnou hlavou, která vypadá jako by byla deformovaná nádorem, a který drží v ruce hůl na které mu visí tykve s léky proti nemocem. 

Zbylé čtyři strany jsou pak rozděleny na Východní Palác Zeleného Draka, Jižní Palác Rudého Ptáka (Fénixe), na Západní Palác Bílého Tygra a na Severní Palác Černé Želvy. Každý z Paláců je pak rozdělen ještě do 7 částí, kterým se říká Hsiu (nájemní dům) odtud tedy pramení název celého systému - 28 Hsiu, což překládáme jako 28 nebeských stanic, nebo někdy také jako 28Lunárníh sídel. Těchto 28 Hsiu jsou nestejné velikosti a jsou rozloženy podél ekliptiky. Prochází jimi postupně všech 5 planet, které tradiční čínská astrologie zná, včetně Slunce a Luny. 

Není bez zajímavosti, že jednotlivé paláce dělíme na příznivé a nepříznivé, přiřazujeme jim jeden z pěti elementů, propojujeme je s příznivými a nepříznivými vlivy a činnostmi. Více se o tomto systému 28 Hsiu učíme v kurzech tradiční čínské astrologie. Pro sledování a předpovídání toho co přijde jsou jednotlivé Paláce dobrým vodítkem, protože nám umějí naznačit povahu jevů. U zatmění pak ještě vstupuje do hry to zda se jedná o zatmění Sluneční nebo Lunární. 

Jakákoliv zatmění nejsou v rámci čínské astrologie chápána jako příznivá znamení. Jsou jakým si narušením přirozeného řádu a koloběhu nebeské mechaniky. Ta Sluneční zatmění se dotýkají Císaře a jeho rodiny, a tedy bychom mohli přeneseně říct, že se dotýkají vlády a vládnoucích činitelů státu. Luna je pak symbolem ostatního lidu. Měsíc je z podstaty věci spojen s Yin, tedy v určitém opaku k Yangu. Představuje tedy to, ženské oproti mužskému, jeho chlad značí klid a mír, ale pokud je špatně postaven, pak symbolizuje trest a ponížení. Pouze snad jen když dojde k zatmění Luny ve 4 Hsiu (Fang-Pokoj) předznamenává to smrt Ministra státu. 

Je také důležité to, v jaký den podle čínského horoskopu dojde k jeho zatmění. Tedy nejen v jakém konkrétním Hsiu, ale také v jaké době. Pokud je například Denní vládce Kov (Geng, Xin), budou se události týkat západních krajin. To v čínském chápání a pojetí světa více odpovídá zemím blízkého východu a Afriky, než jiným oblastem. Tedy pokud bychom měli očekávat nějaké neblahé vlivy, měli by se podle tohoto principu dotýkat převážně lidí žijících v západních zemích, což u nás může být chápáno a spojeno i s Německem. 

K zatmění došlo v devátém Hsiu (Niu), což je dům, který je spojen s legendou o pasáčkovi a přadleně. S domem, který není z tohoto pohledu příznivý a bude se nejspíš velmi neblaze projevovat u všech, kteří v tento den uzavřeli manželství. Pasáček je totiž odrazem překážek, nesnází a hranic. Předznamenává nešťastné románky, rozbitá manželství a neshody. Upozorňuje také na promrhaný čas, lehkomyslnost a úbytek zásob. Naznačuje možné problémy u chovných zvířat a pěstovaných plodin. Tolik tedy k popisu lokace, v níž došlo k neblahému projevení se lunárního zatmění. 


Jak se na lunární zatmění dívají obecně jiné kultury? 

V mnoha kulturách je zatmění Luny neblahým znamením. Zvlášť je-li doprovázeno ještě dalšími jevy, jako je blízká pozice jiné planety například Marsu (ohnivé planety), nebo je-li doprovázeno jinými, třeba barevnými efekty. 

Inkové, podobně jako Číňané, mají za to, že při Lunárním zatmění, kdo si Lunu požírá. V tradici Inků jde o jaguára, která poté, co Lunu sní spadne, nebo sestoupí na zem, aby zde požíral lidi. Proto dělali hluk, aby jaguára zahnali. Egypťané pak mají za to, že zatmění Luny má na svědomí Matka vepřů, která Lunu požírá. Číňané pak věří, že Lunu požírá Ohnivý Pes. 

V kultuře staré Mezopotámie je Lunární zatmění také pokládáno za neblahé znamení. Zde ale na Lunu útočí sedm démonů. Mezopotámští astrologové byli na vysoké úrovni, a proto dovedli zatmění také předpovídat, a protože nejen v této kultuře bylo vše, co se dělo na nebi spojováno se životem na zemi, domnívali se staří Mezopotámci, že při Lunárním zatmění hrozí jejich panovníkovi nebezpečí. Pro tyto případy se za panovníka převlékl jiný člověk a samotný vládce se vmísil nepozorován mezi lidi. Po skončení zatmění, falešného vládce odstranili a právoplatný vládce se zas mohl vrátit na trůn. 

V mýtech jihokalifornkých indiánů Payómkawichum existují příběhy, které o zatmění však mluví trochu z jiného úhlu pohledu. Tito indiáni měli za to, že pokud dojde k lunárnímu zatmění, je Luna nemocná. Indiáni pak pořádali obřady, během kterých zpívali a modlili se, aby se Luna uzdravila. 

U indiánů severokalifornského kmene Hupa pak věřili že Luna je muž, který má 20 žen, a mnoho domácích mazlíčků, mezi kterými bylo hodně horských lvů, hadů. Pokud jim Luna nedonesl dostatek jídla, domácí mazlíčci ho napadli, a dokonce ho zranili (krvavý měsíc) Zatmění skončilo až ho jeho lunární manželky zachránily a ujali se jeho léčení. 

Mezi lidmi v Togu a Beninu se zase věří, že dojde-li k nějakému zatmění, Slunce a Luna se sváří a bojují spolu. Lidé pak věří, že v této době není dobré vést spory, hádky a bitvy. Což se podobá i víře Řeků, kteří zatmění pokládali za zlobu Bohů pro nedostatek lidskosti, a tak třeba Herodotus popisuje, že 28.05. 585 př.n.l. během bitvy mezi Lýdií a Médskou říší, kterou vrcholila 15 let trvající válka, došlo k zatmění slunce, což bylo hlavním důvodem k okamžitému ukončení bitvy a také celé války a uzavření mírové dohody. Tato událost je známa jako bitva u řeky Halys.

Tak pokud jste dočetli až sem, děkuji za vaši pozornost a případné sdílení. Pokud budete uvažovat o studiu čínské astrologie nebo čínského učení Feng Shui navštivte prosím stránky Školy Pěti Prvků, kde najdete kompletní informací o studiu www.SkolaPetiPrvku.cz

2 komentáře: