sobota 11. srpna 2018

MÝTY, POVĚRY A FAKTA O FENG SHUI no.1

Škola formy a škola kompasu 
V tradičním Feng Shui nacházíme mnoho technik, které nás učí definovat a nalyžovat různé vlivy (čas, hory, vodu). Na základě výsledků z těchto analýz, pak děláme závěry, které nám říkají jak na nás prostor a čas působí a jak, pokud vůbec, máme prostor ve kterém žijeme upravit. Tyto techniky pak mohou být v souboru považovány za určitý směr, který bychom mohli označit za tzv. „ŠKOLU“. 

U nás se vžili díky špatným knihám termíny „Škola formy“ a „Škola Kompasu“. Jsou to však špatné a nepřesné termíny, které vychází z nepochopení toho, jak se ve Feng Shui pracuje. Kompas je základním nástrojem při jakékoliv technice ve Feng Shui a to ať pracujeme uvnitř, nebo venku. Určit přesně minimálně základní světové strany a z nich přicházející vlivy je základní nutnost pro jakoukoliv analýzu. Tzv. „Škola formy“ se odkazuje na pět základních tvarů, teorie o 5ti prvcích (WuSing) a jejich projekci v prostoru. Tento zlomek SanHe Feng Shui, jak se správně nazývá tato větev Feng Shui ale také potřebuje znát světové strany aby určil zda příslušný tvar koresponduje s příslušnou stranou a nebo ne. 

Jak to tedy je? Techniky ve Feng Shui se postupem času rozdělily na dva základní směry, kterým říkáme San He (tři harmonie) a San Yuan (tři cykly). Hlavní rozdíl mezi těmito směry však není v použití nebo neužití kompasu, ale v tom jak přistupují jednotlivé směry k fenoménu času. Zatím co škola San He nebere čas jako veličinu v potaz a během let se závěry, které udělá nemění, techniky San Yuan počítají s tím, že čas proměňuje prostor a tak se tedy čas rozdělený do tří cyklů podílí na proměně prostoru a tím i vlivu, který na nás prostor má. Pojďme si to ukázat na příkladu: 

U nás asi nejznámější zástupce technik San He je technika 8 sídel (BaZhai), v rámci které se pracuje s tím co známe jako Ming Kua. Můžeme se podívat na to, že pokud v tomto systému něco definujeme, třeba typ domu, nebo Kua dané osoby, už nedochází ke změnám a pokud je dům postaven čelem na jih, už to jednou pro vždy bude dům typu KAN, jehož směr SHENG QI leží na jihovýchodě a to se během let nezmění. 

Oproti tomu technika Letící Hvězdy (FeiSing) je technika, která patří k tzv „škole“ San Yuan. Tato technika se dívá na prostor také optikou času a to, co se v jednom roce může jevit jako příznivé, může o pár let později, právě díky času, působit nepříznivým dojmem. Techniky San Yuan jsou techniky dynamické, proměnlivé a také mladší než techniky San He. Také to jsou techniky složitější a na pochopení náročnější. 

Takže žádná škola formy a kompasu neexistuje, a proto se ji nikdo ani nemohl učit, nemohl ji vystudovat a nemůže nic takového praktikovat. Je jen mýtus, který vzešel z neznalosti toho, jak Feng Shui pracuje a působí. Lidé převzali tyto termín z populárních knih(což ale nejsou učebnice), které na téma Feng Shui u nás vyšli jako překlady německých nebo angloamerických autorů. 

Co naproti tomu existuje jsou dva základní směry San He (3 harmonie) a San Yuan (3 cykly). Spíš než o školách, bychom měli mluvit o směrech a technikách. Jednotlivé techniky pak můžeme podle toho, jak pracují s časem, přiřadit k jednomu nebo druhému směru.

Žádné komentáře:

Okomentovat