čtvrtek 11. října 2018

Problematické dny měsíce Října 2018 - 1 část

Před několika dny začal říjen, který umí být svými barvami jedním z nejhezčích okamžiků podzimu. Každý říjen je obdobím, kdy se vlády nad časem ujímá znamením PSA (Xu). Tento rok je to Vodní Pes (Ren Xu) a protože je letos vládcem roku také Pes (Xu), a to konkrétně Zemský Pes (Wu Xu), objevuje se v říjnu pár velmi specifických dní o kterých je dobré se zmínit. Tou první kombinací je sestava 4 Psů. Tedy v každém z pilířů se objeví znamení Psa (Xu). Tato kombinace se objeví zas za 12 let, protože k naplnění této kombinace je potřeba sladit jak roční tak měsíční, denní a hodinový pilíř. 
Každý rok se objeví maximálně 3 dny s podobně specifickou kombinací 4 stejných zvířat. Minulý rok to byli 4 Fénixové (You) a příští rok se v listopadu objeví dny 4 Kanců (Hai). 
Co tyto dny předznamenávají? Předně jde o nepříliš příznivé dny, protože se nevyznačují harmonií, ale převahou a tedy nevyrovnaností. Harmonie je základem toho o co usilujeme v tradiční čínské astrologii a proto nemůžeme tyto dny pokládat za příznivé. Přímo destrukční jsou pak tyto dny pro ty, kteří mají ve svém horoskopu kolizní znamení Psa (Xu), kterým je Drak (Chen). Pro Draky jsou tyto dny velmi problematické, stejně jako je problematický pro Draky celý říjen tohoto roku. Proč?
 
Obecně chápeme kolize, tedy moment, kdy proti sobě stojí dvě znamení v úplně opozici jako velmi problematickou konstelaci. Kolizní vztah najdeme u každého znamení. Protože je 12 zvířat, budeme mít tedy 6 dvojic, kde se jedná o kolizní vztah. Tak například Pes je v kolizi s Drakem a zároveň je tedy Drak v kolizi se Psem. Příští rok Kance (2019) bude v kolizní pozici znamení Hada (Si) a tedy pro Hada to bude jeden z těch horších let, která ho potkají. Pokud jste tedy narozeni v roce Hada, je čas chystat se na to co vám rok 2019 přinese. 


Nejde ale jen o ty, kteří se narodili v roce Hada a letos v roce Draka. Kolize se projeví i u těch, kteří se narodili v jiném roce, ale mají ve svém horoskopu dané kolizní znamení například v pilíři dne. To znamená, že se narodili například ve dni Draka. Zatím co pro ty, kteří se narodí v roce Draka, je rok Psa problematický v oblasti jejich veřejného vystupování, například tam kde jednají se státní správou, ti co mají kolizní znamení ve dni svého narození, se mohou dočkat kolizí v oblasti partnerských vztahů. Takže ti, kteří se narodili ve dni Draka (Chen) se mohou letos potýkat s problémy v partnerské oblasti celoročně, a teď v říjnu, lze předpokládat zhoršení, či vyvrcholení případné krize. Tolik k vysvětlení té první konstelace 4 Psů.

Prvním takovým dnem je 09.10. 2018

Tento den je z těch tří nejmírnější, protože v oblasti nebeských energií je nastaven bez kolizních vlivů. Pro Draky to tedy příznivý den nebude, ale v obecné rovině od něj neočekáváme výrazné problémy.  Všimněte si dvou Jia (Dřevo jang) elementů v horních částech pilířů dne a hodiny. Dřevo ovládá Zemi a proto zde předpokládáme mírnější vliv.

Druhým takovým dnem je 21.10. 2018

Tento den vypadá z těch tří dnů jako nejhorší. Má velmi silnou energii Země, kvůli ročnímu a hodinovému pilíři, a uvnitř horoskopu máme silnou kolizi Ohně a Vody.  Bing a Ren, tedy Oheň a Voda stojí proti sobě. Kolem dokola obstoupena Zemí. Energie tohoto dne klesá dolů. Fází toho dne je Hrob a to nevěští nic dobrého. Kolizi Ohně a Vody bychom mohli přeložit jako neporozumění, neshody.

Posledním dnem 4 Psů je 02.11. 2018
 
Posledním z těchto dnů 4 Psů je den, kdy se znamení roku promítlo do pilíře dne a znamení, které vládne měsíci se propsalo do pilíře hodiny. Obecně bychom mohli říct že jak vně tak uvnitř, ale Voda pilíře měsíce a hodiny obstoupila Denního vládce. Vodě má vládnout Země a zde je tento princip narušen.  Nicméně nejedná se o kolizi jako v předchozím příkladu. 

Pro vás kteří sledujete moje příspěvky dám malé doporučení na náš nový kalkulátor BaZi na webu Školy Pěti prvků, kde si můžete spočítat své základní 4 pilíře, abyste věděli jaká znamení máte ve svém horoskopu a v jakých pilířích. 


Žádné komentáře:

Okomentovat