neděle 20. ledna 2019

Metoda Letící Hvězdy v tradičním Feng Shui – historie a současnost

Tradiční Feng Shui, tak jak ho známe dnes, je výsledkem mnoha různých technik a postupů, které se utvářely stovky let, a které v sobě více nebo méně kombinují 4 základní veličiny. Pokud bychom to zjednodušili, jedná se o životní prostředí, kam spadají hory, řeky, půda a jiné; budovy, kam počítáme vlastně všechny stavby uměle zbudované lidmi, lidi a čas. 
Čas, jako jedna z veličin, je vlastně jedinou z uvedených částí, která není nutně obsažena ve všech technikách a metodách, které se v tradičním Feng Shui používají. Tím je dáno i základní rozdělení Feng Shui na dva základní směry. U nás se vžil nesprávný termín Škola Formy a Škola Kompasu, což absolutně neodpovídá skutečnosti a nic jako Škola Formy a Kompasu neexistuje. Rozdíl totiž není v použití nebo nepoužití kompasu, jako hlavního nástroje každého praktika tradičního Feng Shui, ale právě v pojetí času. Dva základní směry se jmenují San He a San Yuan. Techniky San He uvádějí svět v soulad pomocí harmonie tří veličin a nejznámější technikou je dnes nejspíš Ba Zhai, tedy technika Osmi domů, která nás učí, že existuje osmu základních typů domů a s nimi spojené odvozené kvality. U nás nejčastěji aplikovaná metoda tzv. Ming Gua (tzv. příznivé a nepříznivé směry ve východní a západní skupině) je jen fragmentem z této techniky, která je vcelku obsáhlá a práce s osmi toulavými hvězdami má mnoho přesahu do klasické čínské astrologie BaZi. Nejznámější knihou dnes o této technice, nikoliv však nejstarší, je „Jasné zrcadlo osmi domů“, která byla prvně publikována za dynastie Čchingů v 1790 v čínském Suzhou, nicméně metoda sama vznikala již za dynastie Tchang. 

Nejznámějším představitelem druhého směru, který se jmenuje San Yaun je populární technika Letící Hvězdy (Xuan Kong Fej Sing), která sleduje, kromě již zmíněných třech veličin tradičního Feng Shu, i čas a proměny Qi během jeho toku. Letící Hvězda, dnes tak populární technika, je metoda, která spadá do rozsáhlé rodiny technik Xuan Kong, kam patří mimo jiné i Xuan Kong Da Gua, nebo třeba Purpurovo-bílý svitek Xuan Kong, se kterou se můžete seznámit v uceleném kurzu tradičního Feng Shui ve Škole Pěti Prvků. 

Na rozdíl od jiných technik v čínské metafyzice, kde je jejich původ zahalen rouškou dávnověku, o Letící Hvězdě víme celkem dost, protože do podoby v jaké ji známe dnes, byla zformována až na konci 19. století a je tedy z pohledu tradičního Feng Shui asi nejmladší technikou. Její původ spadá do přelomu dynastie Ming a Čching, kdy slavný učitel a praktik Feng Shui jménem Jiang Da Hong (1616-1774) napsal řadu významných pojednání o tradičním Feng Shui, včetně zásadního díla Di Dis Bian Zheng (Studie o pravé podstatě země), která je dnes považována za jedno ze základních děl Xuan Kong technik. 

Praktici té doby psali svá pojednání specifickým jazykem, který byl plný alegorie a pro současného člověka je prakticky nepochopitelný. Naštěstí se dílům mistra Jianga věnovali jak jeho vrstevníci, tak i jeho pokračovatelé, mezi které patřil i mistr Zhang Zhong Shan, který studoval díla mistra Jianga, komentoval je a vykládal svým žákům. Jeho úsilí a škola Wu Chang Pai, kterou založil, bylo podmětem pro mnoho dalších, kteří se technikami Xuan Kong začali zabývat, studovat a praktikovat je. 

Jedním z následovníků byl i mistr Tang Jang Wu, který je dnes považován za otce Letící hvězdy (XKFS). Během svého života údajně mnohokrát demonstroval sílu metody Letící Hvězdy a své poznatky a postřehy shrnul do dvou dnes již klasických knih: Da San Yuan Xuan Kong Lu Tou a Da San Yuan Xuan Kong Shi Yan, které jsou dnes podkladem snad každé učebnice k metodě Letící Hvězdy. 


Druhým z tzv. otců zakladatelů je pak Shen Zhu Reng, který se textům mistra Zhanga věnoval ještě před mistrem Tangem. Shen Zhu Reng byl bilingvní anglicko/čínský učenec, který na rozdíl od mistr Tanga, který popisoval svou praxi a zkušenosti, popisoval a vysvětloval teoretické postupy samotného Zhanga. Dnes jsou práce mistra Shena uznávané právě pro jeho schopnosti propojit texty mistra Zhanga s Knihou Proměn (Yi Jing), a proto, že dovedl texty k Letící Hvězdě očistit od balastu a alegorických pojmů. Tím dostal Letící Hvězdu mezi další žáky, a to díky knize Shen Si Xuan Kong Xue, kterou na počátku 20. st. vydal ale až jeho syn. Tato kniha je dnes v mnohém považována za základní text pro Letící Hvězdu. Mezi současné autory je pak potřeba uvést knihy mistra Stephena Skinnera, jehož první díl Letící Hvězdy vyšel i u nás v překladu ve vydavatelství Knižního Klubu. Tato kniha má už druhý díl, který první rozšiřuje hlavně co se týká interpretací 81 kombinací Horové a Vodní Hvězdy a o aplikace této metody v reálném prostředí. Pak je potřeba zmínit knihy Hung Hin Cheong a Joey Yapa, které se Letící Hvězdě také obsáhle věnují.

Podkladem pro tento článek jsou články a knihy několika současných mistrů a jejich překlady, mezi které patří třeba Stephen Skinner, Joey Yap, Hung Hin Cheong a dalších.

Pro zájemce o studium a porozumění této metody připravuji na květen 2019 první ucelený kurz Letící Hvězdy Xuan Kong.  Termín 1-5  května 2019, místo Praha, cena 12.000,- Kč
Více informací zde.A co nám o nadcházejícím roku 2019 z pohledu tradičního Feng Shui říká technika Letící Hvězdy? Tak třeba to, že : 

1/ velkovévoda Jupiter se usadil ve směru SZ3 (322,6 – 337,5 stupně) a my bychom se měli přesvědčit, že tomuto směru tzv. nečelíme. Že do něho nehledíme, když sedíme za pracovním stolem, že do tohoto směru není orientován hlavní, nebo nejpoužívanější vchod. Velkovévoda nemá totiž v lásce vyzývavé pohledy smrtelníků, ale pokud k němu sedíte zády, je to váš věrný strážce a ochránce. 

2/ Tři zabijáci, tedy Loupež, Kalamita a Překážky sedí na západě a z tohoto směru k nám nebude přicházet moc pozitivních věcí. Pokud máte do tohoto směru orientované lůžko, hlavní nebo nejpoužívanější vchod, nebo s tímto směrem nějak významněji pracujete je lepší povolat praktika tradičního Feng Shui, aby vám překontroloval situaci na místě a navrhl případně nápravná opatření. 

3/ pro nadcházející rok je Hvězda (XKFS) 8.bílá. Hvězda shodná s hvězdou periody. To má své výhody i nevýhody. Mezi ty problematické vlivy patří usazení dvou nepříznivých Hvězd a to 2.černé a 5.žluté. Tyto hvězdy sedí v palácích SV (2.černá) a JZ(5.žlutá). Zesilují svůj vliv a podporují sami sebe v nepřiznivých vlivech. V palácích severovýchodu a jihozápadu se tedy vyhněte pálení otevřeného ohně, ať už formou svíček, nebo vonných látek, moxování a tradiční baňkování, protože jak jistě víte, Oheň podporuje a vyživuje Zemi, což v těchto případech není žádoucí. Pokud se vaše ordinace nachází v jednom z těchto paláců v rámci celé budovy, pozvěte si praktika tradičního Feng Shui, aby vám pomohl odstranit neblahé vlivy těchto hvězd, protože zvlášť u SV sektoru se jedná o problémy spojné se zdravím. Z tohoto úhlu pohledu si dávejte větší pozor na pacienty narozené v roce Krysy (1960-1972-1984 atd.) protože pro ně je rok Kance také Hvězdou nemoci. A jejich zdravotní stav tedy může být nepříznivě ovlivněn více než u jiných. 

Doufám, že vám tyto drobné rady pomohou ve vašem pracovním i osobním životě a přeji vám všem, pokud možno, úspěšný rok Zemského Kance (Ji Hai)
psáno pro časopis komory TCM - ŽENŠEN 

Žádné komentáře:

Okomentovat