pátek 2. srpna 2019

Srpen pohledem Knihy Proměn Yi Jing

Každý, kdo se trochu zajímá o metafyziku už nejspíš slyšel o prastarém věšteckém textu, kterému se říká Kniha Proměň (Yi Jing), popřípadě Čouské proměny. Tento mysticko-filozofický text je těžké pochopit a porozumět mu bez hlubšího studia a životní moudrosti. Každopádně je pro ty, které zajímá smysl lidského světa, principy jeho fungování a tzv. DNA lidské společnosti tento text pokládají za důležitý.


Jeden z aspektů této knihy, je časová osa, která se cyklicky proměňuje a jednotlivým roků, měsícům, dnům i hodinám přiřazuje podle daného klíče jednotlivé Hexagramy (Gua). Hexagram (Gua) je symybol složený ze šesti čar dvou typů. Plných (jangových) a přerušených, tzv prázdných čar (jinových).

Pro nadcházející období srpna roku 2019 je určen Knihou Proměn hexagram číslo 07 (Di Shui Shi), který překládáme jako Armáda, nebo Vojsko.  Jeho obrazem je Země (Kun) nad Vodou (Kan), což je určitým obrazem nebezpečí. Voda je ukrytá v podzemí, může jít o pramen, ale také nemusí. Trigram Vody (Kan) je obrazem pro nebezpečí a to že je ukrytý pod zemí naznačuje utajené nebezpečí. Nenechte se tedy oklamat nevýznamnými, nenápadnými situacemi do kterých jste přiváděni, nebo lidmi, se kterými se setkáte.

Druhou, nebo spíš další interpretací je odvozena od toho, že se voda pod zemí hromadí a nabírá na síle (jediná plná čára v celém obrazci). Toto hromadění může být symbolem pro shromažďování stejně smýšlejících, nebo stejně naladěných lidí. Odtud se pak vytvoří obraz učitele, který dojde úspěchu jen pokud bude vyučovat správným principům a morálce.

Toto Gua tedy není úplně příznivé, protože v sobě nese skrytou hrozbu, před kterou nás ale také varuje. Upozorňuje nás, abychom byli ostražití v tom s kým se potkáváme a jaké situace prožíváme. Naznačuje, že nemusíme být na své cestě sami a radí nám podřídit se vedení silného člověka (muže i ženy), který nás může z těchto situací vyvést. Tím člověkem, ale nejsme my. Po nás se chce, abychom přijali princip následování. Silný člověk v této situaci není jen silný ve smyslu mocný, ale dobrý, zásadový, morálně silný. 

Je potřeba vše chápat v kontextu naší situace. Orákulum je řeč symbolů a tak je potřeba ji chápat. V jedné situaci je Armáda faktickým stavem prostředí a situací, v jiném kontextu je armáda jen přenesená metafora. Pokud si tedy nevíte se svou situací rady, objednejte se na konzultaci kde společně najdeme odpovědi na otázky, které vás trápí. 

Najdete mne na FB, nebo využijte email CernaZelva@gmail.com 
nebo muj  mobil 704 127 111
Nezapomeňte také, že se můžete přihlásit od září na kurzy čínské astrologie a tradičního Feng Shui ve škole Pěti prvků (viz zde)

S přáním, pokud možno klidného srpna

Jarosurabbu - Lektor a praktik 

Žádné komentáře:

Okomentovat