sobota 25. ledna 2020

Lunární rok Krysy 2020

V pátek 24. ledna 2020 v hodině Kance (21-23 hod.) nastalo druhé Novoluní po dni zimního slunovratu a narodil se tak nový lunární rok, tentokrát svěřený pod vládu regenta Krysy. Začal Lunární rok, který skončí 11 února 2021 a který má letos 13 měsíců. Děje se tak jednou zhruba po třech letech, aby se srovnal lunární a solární cyklus. Nebýt tohoto přestupného měsíce, slavil by se počátek lunárního roku v různých částech roku, podobně jako např muslimský svátek Ramadán, protože cyklus Luny je zhruba o 10 dni rozdílný, pokud ho srovnáme s cyklem slunce. To nám za tři roky udělá rozdíl zhruba 30 dni a tedy je potřeba nějak tento rozdíl srovnat. 

To je hlavní důvod, proč se tradiční čínská astrologie BaZi neřídí Lunárním cyklem ale solárním, a proč je navázána na kalendářem Xia, který je spojen s 24 obdobími JieQi, které souvisí s přírodními cykly a právě postavením slunce. Tedy i přes to že již započal lunární rok Krysy, lidé narození zhruba do 4 února spadají stále pod vládu Kance. Astrologicky se tedy Krysa dostane ke svému slovu v první jarní den (počítáno podle čínského systému) což je zhruba v období našich Hromnic a keltského svátku Imbolc (Oimele). Pro rok 2020 je zlomová hranice stanovena na 10hodinu dopledne 4. února 2020. 

Znamení Krysy (Zi což se čte „c´“) je v koloběhu dvanácti zvířecích regentů považováno za první znamení. Z určitého úhlu pohledu se tedy dá mluvit o počátku cyklu. Ti z Vás, kteří jsou ale v čínské astrologii znalejší vědí, že každé zvířecí znamení má k sobě ještě elementární přívlastek. Minulý rok tím přívlastkem byla jinová (ženská) forma elementu Země, a tak jsme tedy o Kanci toho roku mluvili jako o Zemském Kanci. Krysa tohoto roku má přívlastek Kovová. Máme tedy rok Kovové Krysy, který je 37 znamením ze šedesátkového cyklu. Takovýchto cyklů jsme v čínském kalendáři zaznamenali 77 a dnes jsme tedy v roce 4657 od počátku počítání. Tento kalendář se tedy udržuje v chodu již od roku 2637 před n.l. 

Ten elementární přívlastek u každého znamení je v systému čínské astrologie zajímavým a důležitým aspektem celého systému. Mohli bychom se na to podívat dvěma způsoby. Nejdřív se zamysleme nad tím, že každé znamení se pojí s pěti elementy čínské teorie o 5ti proměnách (WuSing). Známe pět základních elementů/proměn (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda) a každé zvířecí znamení se umí projevit ve všech těchto proměnách. Mohli bychom si to představit tak, že se každé zvíře oblékne do jednoho určitého kabátu. Tedy Krysa si pro rok 2020 oblékla Kovový kabát. V roce 2023 si vezme kabát Vodní a v před 12ti lety měla zase kabát Zemský. To, do jakého kabátu se Krysa obleče určuje také to, jak se bude projevovat a jak bude působit. Podobně jako když si člověk obleče nějaké oblečení. Společenské šaty, uniformu vojáka, tepláky a podobně. Přesto že máme a známe nějakou obecnou charakteristiku Krysy, jako znamení, to do jakého kabátu se oblékne promění její chování, něco zdůrazní, něco v jejím působení potlačí. Jedna věc je jak se bude projevovat a chovat člověk narozený v roce Kovové Krysy a jak se bude rok Kovové Krysy promítat do našich životů. 

Člověk není poznatelný jen jedním znamením roku ve kterém se narodil, ale má v svém horoskopu další znamení z už zmíněného cyklu 60ti znamení (12 zvířat a 5 prvků). Dalšími znameními v osobním horoskopu jsou totiž ty znamení, která vládly v měsíci, dni a hodině, kdy se narodil. Proto se někdy této formě astrologie říká astrologie čtyř pilířů. Těmi pilíři je pak myšlen rok, měsíc, dne a hodina v nichž působí jednotlivá znamení. 

Pokud ale sleduje to, jak působí daný rok do našich životů a co nám tedy přinese, díváme se na rok trochu jinou optikou. Zamýšlíme se na vlivem Kovové Krysy tak, jako by Nefritový císař, pán nad nebeskou oblohou, a tedy i nad osudy lidí, svěřil vládu na zemi, na jeden daný rok, určitému znamení. Tentokrát jím byla Krysa. A ta bude vládu nad světem uplatňovat nějakým, určitým stylem, způsobem. Ten se odráží v jejím přívlastku. Tedy v tomto případě Kovu. 

Atributy jangového Kovu jsou spojeny se symboly ostrých kovových předmětů a nástrojů. Patří sem nejenom meče a dýky, ale i sekery, kosy, srpy, dláta a pily, protože podstata jangového Kovu je aktivní konání, dodržování řádu, oddělování zrna od plev, třídění, posuzování a hodnocení. Možná bychom mohli říct zreálnění představ a idejí. Ty jsou totiž zase spojeny s elementem Dřeva. Kov dřevo opracovává, dává mu reálnou podobu. Tedy řečí symbolů dává reálnou podobu vizím, idejím a představám. 

No a co samotný regent Krysa? Jak ona působí a co je jí vlastní? Já sám nejsem příznivcem oněch obecných popisů jednotlivých znamení, protože nás často odvádějí od podstaty onoho znamení. Ony ty znamení totiž nejsou znameními zvířat. Jejich pravá podstata je v něčem jiném a zvířecí symbolika se v čínském horoskopu objevila až dodatečně. Proč tomu tak je se neví, snad vlivem buddhismu, snad pro lepší zapamatování si jednotlivých atributů. Faktem je, že v mnoha ohledech nám symbolika zvířat pomáhá pochopit podstatu znamení, ale to jen za předpokladu, že chápeme a vnímáme kulturní souvislosti. Nelze se na zvířata dívat optikou naší vlastní kultury, protože to by se do horoskopu nejspíš ani Krysa ani Kanec nedostali. 

Co se tedy skrývá za znamením Krysy? Znak Zi, kterému říkáme Krysa je znak dnes užívaný pro syna. Ve své obraznosti představuje narozené dítě, zavinuté do zavinovačky a ručičkama vystrčenýma ven. Představuje tedy jakýsi počátek, nikoliv však početí. Nepředstavuje tedy plánování, ale konání. Pokud se podíváme na původní formu znamení najdeme v ní také klíčící semeno. To je také obraz počátku. V tomto případě, ale jaksi v utajení. Vše se odehrává pod zemí, v temnotě, a je potřeba značné houževnatosti k tomu, aby se kořínek prodral hlínou a aby rostlina vystrčila výhonek nad povrch. Jedním z atributů je tedy také utajenost. Lidé Krysy tedy mají ve svém vínku houževnatost, ale nehrají s odkrytými kartami. Představy o hromadění a shromažďování, které jsou často Kryse přisuzovány jsou pak mylné, protože vidíme v tomto znamení naopak expanzi prorážení ven oproti shromažďování a střádání. Jak u zrodu dítěte, tak u prorážení a klíčení. Obecně je Krysa šťastné znamení, jak už to tak při klíčení i narození bývá. Šťastné, ale ne až tak… Přeji vám všem, kteří jste dočetli až sem, do nastalého roku Krysy vše hezké a pokud možno, rovné a suché cesty životem.

2 komentáře:

  1. Dočetla jsem a děkuji, ráda vás sleduji. Dovolím si upozornit na malý překlep.
    Ve čtvrtém odstavci jste uvedl: V roce 2023 si vezme kabát Vodní a v před 12ti lety měla zase kabát Zemský. Domnívám se, že půjde o rok 2032. S radostným očekáváním Jitka

    OdpovědětVymazat