neděle 23. února 2020

Koronavirus 2019-nCoV versus španělská chřipka pohledem čínské astrologie

Poslední týdny se světem prochází nový strašák jménem 2019-nCoV, kterému běžně říkáme koronavirus. Koronavirus (Coronavirus) je společné označení (nikoli taxonomické jméno) pro čtyři rody virů obsažených v podčeledi Orthocoronavirinae: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus a Deltacoronavirus. Tyto viry způsobují závažnější i méně závažná onemocnění u zvířat a lidí. U člověka vyvolávají některé formy viru běžná onemocnění (nachlazení), v roce 2002 byl však nově objevený Betacoronavirus zjištěn jako původce nemoci SARS. V roce 2012 se objevila nová forma nazvaná MERS (The Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus), která způsobuje obdobně závažné onemocnění. 

Na přelomu roků 2019 a 2020 se objevila závažná epidemie v čínském městě Wu-chan a v jeho okolí. Šlo o novou variantu viru – 2019-nCoV. K 11. únoru 2020 zemřelo na následky nakažení 1.016 lidí, nakaženo bylo více než 42.500 lidí a dalších 12.000 lidí má na koronavirus podezření. Virus byl potvrzen i v dalších 27 zemích (k 8. únoru 2020). 

Tolik o našem koronaviru uvádí Wikipedie i s příslušnými odkazy. Na úvod si řekněme, že nemoci byly, jsou a budou. Je dobré se jim bránit, ale stejně tak je dobré, abychom si jich byli vědomi a nehroutili se z jejich přítomnosti. Taková chřipka je tu s námi od nepaměti, ale nikdy se jí nedařilo tolik, jako v období průmyslové revoluce na konci 19. a počátkem 20. století, kdy se lidé masivně stěhovali za prací do měst, bydleli v neutěšených hygienických podmínkách a o bakteriích, natož virech, nevěděli zhola nic. 

Před nedávnem jsem si pořídil knihu BLEDÝ JEZDEC, která se zabývá tématem nepříliš rozebíraným a na veřejnosti diskutovaným, a to pandemií tzv. španělské chřipky. Tato pandemie si v roce 1918 vyžádala celosvětově 50 až možná 100 miliónů mrtvých. Nevyhýbala se nikomu, mužům ani ženám, dětem ani starým a ani třicátníkům na vrcholu sil… Nikomu. Tehdy zemřelo 3 – 5 % světové populace. Úmrtnost byla zhruba někde kolem 15 % z infikovaných. 

Má se za to, že obraz “Výkřik” od E. Muncha je reakcí na tuto pandemii, stejně jako obraz “Rodina” od Egona Schieleho. Tento obraz znázorňuje něco, co se nikdy nestalo. Na obraze najdeme Egona, jeho ženu a malé dítě. Egonova žena však zemřela těhotná a Schiele ji po dvou měsících následoval. Bylo mu 28 let. Slovo influenza, nebo jen zkráceně flu, jak se chřipka označuje anglicky, pochází z italského označení “l'influenza” které odkazuje na víru Italů, že tato nemoc přišla pod vlivem hvězd, nejspíš jako boží trest. 

Tak se spolu pojďme podívat, čím jsou si obě situace podobné, nebo nepodobné, a jak se mohou projevit, podíváme-li se na ně optikou čínské astrologie. Už jen z pouhého srovnání dopadů, které se zatím u obou nemocí projevují, vidíme diametrální rozdíl. Nemůžeme to přičíst moderní léčbě, protože lék na 2019-nCoV ještě nemáme. To, že by za tím rozdílným dopadem byla preventivní karanténní opatření, je určitě dobré neopomenout. Přece jen jsme poučenější a nedávné epidemie SARS a MERS k tomu jen přispěly. 

Nemyslím si však, že by nás karanténní opatření byla schopna dokonale ochránit a zmírnit tak dopad koronaviru, byť jsou v zemi původu v karanténě i celá města. Pojďme se tedy podívat, co nám říká nebeský orloj o energiích a vlivech roku 1918. Rok 1918 je rokem Zemského Koně (WU-WU). Zemský Oheň podporuje Nebeskou Zemi. Zdálo by se tedy, že půjde o stabilní harmonický Zemský rok. Vy, kteří sledujete moje příspěvky, jste ale možná zaznamenali, že právě zemská znamení bývají problematická. Primárně je označujeme jako 4 mrtví. Buvol, Drak, Koza i Pes jsou posledními obdobími každé roční doby. Drak a Pes jsou potom označováni jako Démoni a Andělé a jsou jim přisuzovány opravdu neblahé vlivy. Až moc často jsou při katastrofách v těchto hodinách velké počty zemřelých. V roce 1918 pak kolizní znamení Psa a Draka nesla dvojitou kolizi. Ohnivý Drak a Vodní Pes jsou v kolizi jak v pozemské, tak v nebeské rovině. Toho se letos, tedy v roce 2020, a ani v roce předešlém či v roce budoucím 2021 nedočkáme. 

Influenza, tedy chřipka, ať ta běžná nebo způsobená některým z koronavirů, napadá plíce a dýchací systém. To je z pohledu TCM element Kovu. Kov přináleží podzimu a je spojen s měsíci srpen, září a říjen. V roce 1918 byly podzimní měsíce dvojité (silné) měsíce Kovu. V tomto období prošla světem druhá vlna španělské chřipky, která byla nejničivější ze všech tří vln a vyžádala si nejvíce životů. To lze jen těžko považovat za náhodu. Tahle shoda okolností je až moc nápadná… Podzim tohoto roku (2020) pak tento druh energie nepřináší, ale právě naopak. 

Horečka, která je jedním z průvodních znaků onemocnění, pak lze ztotožnit s Gua Li (trigram Ohně) a Hvězdou purpurové devítky. Rok 1918 patřil do periody Zhen (trigram Hromu) zelené 3. Ta se usadila v centru Saturnova čtverce a pro rok 1918 ji doplnil Gua Kan (trigram Vody) a Hvězda bílá 1. Nejspíš teď mnozí z vás nevědí, o čem píšu, protože o trigramech věštebného systému Knihy proměn (Yijing) mají mnozí pramálo vědomostí. Ale zkuste číst dál, a pokud vás to bude zajímat, doporučuji Knihu proměn ke studiu. 

Hvězda označená číslem 9 je hvězda podporující vše, s čím se potká. V Saturnově čtverci pro rok 1918 se potkala s černou dvojkou a rudou sedmičkou. Vztah 2-9 je v tomto ohledu zvlášť zajímavý, protože předznamenává závažná onemocnění. Hvězda černá 2 je totiž obecně hvězdou indikující nemoci. 

Kombinace 2-9 tedy mimo jiné odkazuje na nemoci. Této konstelace se v Saturnově čtverci pro rok 2020 nedočkáme. Pokud se pak podíváme na další souvislosti, není bez zajímavosti, že kombinace 2-9 se usadila v domovském paláci trigramu XUN (Vítr a Hvězda jadeitová 4) a Hvězda jadeitové 4 (vztahy) spolu s Hvězdou černá 2 (nemoc) navštívily palác Nebe (Čchien bílá 6), kterému vévodí element Kov. 

Shrnuto a podtrženo: energie roku 2020 s ohledem na nemoci není ani zdaleka tak kolizní, jako tomu bylo v době světové pandemie v roce 1918, která si vyžádala miliony mrtvých. Spekulace o viru uniklém z výzkumu se objevovaly už i při španělské chřipce, a ať je původcem Nebe nebo člověk, není zde předpoklad, že by se mohl nový 2019-nCoV stát podobnou hrozbou. To samozřejmě nic neubírá na potřebě chránit se a dbát na své i veřejné zdraví.

Žádné komentáře:

Okomentovat