pondělí 6. dubna 2020

Květnová kometa 2020 C2019-Y4


Je to již nějaký ten pátek, co byla na severní polokouli vidět kometa pouhým okem. Tyto nebeské úkazy s nepříliš příznivou symbolikou budily vždy mezi lidmi zájem a nejinak je tomu u komety objevené na samém sklonku roku 2019. Pojďme se tedy na tuhle zatím „utajenou“ kometu podívat optikou symboliky čínské astrologie a zamyslet se nad tím, co nám může přinést. 

Kometa C/2019 Y4, kterou jsem si soukromě překřtil na „Květnovou kometu“, byla objevena 28. prosince 2019 na americké Havaji sledovacím systémem ATLAS. Zpočátku se předpokládalo, že půjde o jednu z běžných komet prolétajících naší sluneční soustavou, a že nejspíš zůstane bez zájmu široké veřejnosti, protože její viditelnost nebude dostatečná, aby se dala dobře pozorovat. 

Když však její jasnost rapidně rostla a roste stále a svou předpokládanou viditelnost velmi rychle a mocně překonala, dostala se do zájmu astronomů a pomalu se stává zajímavou i pro veřejnost. Předpokládá se totiž, že by se právě díky své viditelnosti na noční obloze mohla během května 2020 stát velmi zajímavým úkazem, který bude možné sledovat nejspíš i jen pouhým okem. 

Komety jako takové nejsou zas tak vzácné úkazy, ale většina jich není vidět pouhým okem, a je potřeba dalekohledů k jejich pozorování. Pohybují se po ne vždy stabilních oběžných drahách, a to rychlostí i kolem 70 km/s, což je o mnoho víc než běžné asteroidy (20 km/s). To znamená, že jsou pro naši zemi větším nebezpečím v případě srážky. Také jsou z tohoto důvodu pokládány za jednu z příčin velkého vymírání druhů v dávnověku. V našem současném bádání o drahách komet nám hodně pomohli starověcí čínští astrologové (astronomové), kteří zaznamenávali již dávno před naším letopočtem dění na nebi s nebývalou přesností. Takovou, které Evropané dosáhli až v novověku. Jednou z nejpozoruhodnějších je pak Manuskript Chu psaný na hedvábí, který pochází z období válčících států (cca 300 let před n. l.). 

Číňané od dávnověku sledovali oblohu a zapisovali její jevy, protože věřili, že skrze její symboly jim bohové sdělují, co přinese budoucnost, a dávali jim rady, jak si správně počínat. Tak jako i v jiných kulturách ani v kultuře čínské nejsou komety pokládány za příznivá znamení. S ohledem na koncept 5 prvků jsou komety symbolem nerovnováhy jinu a jangu, nejčastěji spojované s bojem vzpoury proti panovníkovi, válkami mezi státy, ale i jinými přírodními pohromami. To je vždy otázka kontextu aktuálního postavení planet na obloze. Staří čínští astrologové dělili komety do různých skupin a o těch s ohonem mluvili jako o košťatech. O košťatech, která měla zametat staré, a tím udělat místo novému. Ne vždy tedy nutně muselo jít o nepříznivé události, protože pokud tím starým byl tyran sužující lid, mohla být změna přínosem. 

To, kde se na nebi kometa ukázala, odkud kam letěla, a v jaký čas, to byly podklady k tomu, jak vyložit poselství, které přinášela. A protože jsem už psal, že oběžné dráhy komet a jejich život nejsou stabilní, ale velmi proměnlivé, není zcela jednoduché předvídat jejich poselství, dokud se neobjeví. Díky moderním technologiím víme o kometách daleko dřív, než se projeví, ale ani tak nemáme jistotu, jak se nakonec na nebi zviditelní. Takže tyto úvahy nad vlivem Květnové komety dávám jako úvahy na základě dostupných astronomických modelů a předpokladů. 

Co tedy víme o Květnové kometě? Astronomové ji objevili koncem roku Kance v blízkosti souhvězdí Velké medvědice. Nalezli ji v den Zemského Kance v roce Kance. To není úplně příznivý den, ale nemusíme z toho hned dělat nepříznivé závěry. Kometa se posouvá ze západu na sever, k souhvězdí Žirafy, kde už vydrží po zbytek svého vlivu na naši planetu. 


Podle všeho to vypadá, že se objeví v tzv. „Západním paláci Bílého tygra“, a pokud v něm nezůstane, vstoupí do „Severního paláce Černé želvy“. K tomu ale nejspíš nedojde a Květnová kometa zůstane převážnou část doby v „Západním paláci“. Spolu s ní se zde bude po tu dobu pohybovat i planeta Venuše, která se zde bude chovat velmi podivně. 

Venuše prochází v tomto čase ze Severního paláce Černé želvy, přes Západní palác Bílého tygra a směřuje k Jižnímu paláci Rudého ptáka. Ale nevstoupí do něj. Koncem měsíce dubna se její cesta zastaví, počká na planetu Merkur, a jak ji Merkur dožene, začne couvat a zůstane v Západním paláci až zhruba do začátku srpna. 

Zajímavé je, že v den, kdy by měla být Květnová kometa nejblíž k naší planetě, se v jednom z domů Západního paláce (nejspíš 21Hsia) potkají Venuše (Kovová planeta) s Merkurem (Vodní planeta) a Lunou (velký Jin). Merkur se bude přibližovat k Venuši, která zde na něj bude čekat, a jakmile se potkají, Venuše se vydá zpátky do Západního paláce a Merkur půjde dál do Jižního paláce. 

Staré texty k této konstelaci zmiňují povětšinou různé výsledky válečných tažení. To podle toho, zda se objeví na východě nebo západě, ale protože nevedeme v Evropě žádný válečný konflikt, bude nás zajímat především upozornění na to, že dojde ke smrti generála. Bude zajímavé sledovat, kdo je tím generálem, a kterou konkrétní zemi by měla ovlivnit tato konstelace. Z pozice elementů jsou s Kovem západu spojeny spíš německy mluvící země, zatímco my se přiřazujeme k Zemskému elementu. 

Další vliv Květnové komety můžeme odvodit od její podobnosti v dráze letu s Velkou kometou 1844. Ta přiletěla na rozhraní let 1844/45 a zanechala za sebou nepříznivě se projevující element Vody. To se projevilo u nás velkými březnovými povodněmi, které zničily památnou lípu na malostranském břehu u Karlova mostu. Co však přinesl rok 1845 (rok Dřevěného Hada) horšího, byly plísně, které stály při počátku velkého hladomoru, na jehož důsledky zemřel v Irsku cca 1 milion lidí. 


Pokud bychom se tedy na současnou situaci podívali srovnáním komety z roku 1844/45 a tou z roku 2019/20, místo problematického elementu Vody zde vidím problematický element Kovu. Psal jsem o něm už v souvislosti s Covid-19 ZDE. Jeden z podstatných atributů elementu Kov je sucho. V současné době se problémy s vodou, klimatickými změnami a ohříváním planety stupňují. Vlastně by nás toto upozornění ani nemuselo překvapit, protože po letošní na sníh velmi slabé zimě se problémy s vodou dají víc než předpokládat. Ale já toto upozornění vidím i v nebeské říši. A čtu ho v současném postavení jak kalendářních znaků (Geng Zi – XKFS 7červená), tak v planetárním systému, kdy Venuše prodlévá v západním paláci i ve svém retrográdním období. A to neshledávám jako příznivé znamení. Tak uvidíme.Žádné komentáře:

Okomentovat