neděle 13. září 2020

Zdraví a vitalita v tradičním Feng Shui

Existuje mnoho důvodů, proč by při analýzách a rozborech prostor podle tradičního Feng Shui neměl být ignorován aspekt našeho zdraví, a to i přesto, že si to zadavatel výslovně neobjednal. Neměli bychom totiž zapomínat na to, že mít bohatství bez možnosti si ho užít je podobné tomu nemít ho vůbec. Profesionál v oboru Feng Shui bude vždy při své analýze sledovat i zdravotní aspekty analyzovaného prostoru, protože je to součást celkového, tedy holistického, pohledu na nemovitost. Takže i když by nebylo v zadání prohlédnout a zohlednit tyto aspekty při analýze, je potřeba navrhnout úpravy tak, aby u těch, kdo prostor užívají, došlo k podpoře zdraví a vitality.

Jak definujeme zdraví a vitalitu v tradičním Feng Shui? V této souvislosti je nasnadě koncept “pěti generací,“ který říká, že zdraví a vitalita vám zajistí to, že se budete moci radovat ze svých pravnoučat. Tedy, že budete žít dostatečně dlouho a vaše zdraví bude natolik dobré, že se dočkáte svých pravnoučat ve stavu, kdy se s nimi budete moci radovat z radostí všedního dne. Vaše rodová linie bude zdravá a plodná. Vaše děti a děti jejich dětí ponesou rodové jméno do dalších generací a spolu s tím budou i užívat a rozhojňovat vaši prosperitu. Pro naplnění tohoto konceptu je tedy potřeba nejen dlouhověkost, ale i vitalita a s ní spojená prosperita, která vyvěrá, vyrůstá nebo, chcete-li, pramení ve zdraví a vitalitě.

Naplnit bezezbytku koncept pěti generací je dnes, obzvláště v západním světě, problematické, protože životní styl i přes všechny moderní metody a vymoženosti jde proti tomuto konceptu. Lidé nepečují o své zdraví dostatečně, protože mají mnoho léků, které je zdánlivě zbaví problémů, rodiny, a tedy potomci, jsou odsouvány na pozdější dobu, a tak se z konceptu 5 generací dostáváme na 3 generace a jsme za to rádi.

Nicméně bez ohledu na to, kam se posunul životní styl lidí, je stále v rámci tradičního Feng Shui důležité zachovávat a podporovat koncept dlouhověkosti a prosperity, protože dům s dobrým FS kvocientem přináší jeho obyvatelům nejen prosperitu, pokud jde o finanční rovinu, ale i podporu pro dobré fyzické a duševní zdraví, a to pak činí jeho obyvatele šťastnými.

Neměli bychom ale spoléhat pouze na Feng Shui v tom smyslu, že pokud mám dobrý dům, je už to, jak žiju, vedlejší. Síla FS se na našem životě podílí jen částečně. Bylo by bláhové domnívat se, že mohu žít nezdravě, ale v dobrém bytě nebo domě se to vykompenzuje. Prostředí, ve kterém žijeme, nás ovlivňuje, ale náš osud a náš životní styl jsou mnohdy určující, a tak kvalitní FS podporuje a zdůrazňuje klady, které máme, a umenšuje trable na naší životní cestě.

V případě nehody a úrazů vám dům s dobrým Feng Shui zjednoduší rekonvalescenci. Pokud má dům dobré FS, bude se v něm lépe relaxovat a nebudete ráno unavení. To se pak odrazí na vašem fungování během dne, kdy budete výkonnější a efektivnější. Ale i přesto, že v rámci tradičního Feng Shui známe hvězdné duchy, jako je například Tian Yi (Nebeský lékař), nelze pominout vlastní snahu při udržení a zlepšení svého zdraví.

Tomuto tématu se obšírně věnuji v šesté z 10ti lekci tradičního Feng Shui pro veřejnost. Vice najdete pak v oddíle výuka Feng Shui a ve formuláři pro přihlášení se ke kurzům 

Žádné komentáře:

Okomentovat